Elintarviketurvallisuuden riskit ovat esillä EFSA-kokouksessa Helsingissä

Report this content

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSAn neuvoa antavassa foorumissa esitellään Ruokaviraston riskinarviointitoimintaa. Foorumin kokous keskustelee kattavasti EFSAn ajankohtaisasioista ja mm. uusista yksityiskohdista, jotka liittyvät kemikaalien yhteisvaikutusten arviointiin. 18.–19.9.2019 Helsingissä pidettävän kokouksen puheenjohtajana toimii EFSAn pääjohtaja Bernhard Url.

”Euroopan elintarviketurvallisuusjärjestelmän vahvuus perustuu tieteelliseen yhteistyöhön Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden viranomaisten välillä. Luottamus on välttämätön tekijä onnistuneelle yhteistyölle. Neuvoa-antava foorumi on paikka, missä luottamusta muodostetaan ja ylläpidetään. Olen hyvin mielissäni siitä, että tämä kokous pidetään Helsingissä Suomen ollessa Euroopan unionin puheenjohtajamaana”, Bernhard Url sanoo.

Suomen edustaja neuvoa-antavassa foorumissa on Ruokaviraston elintarvikeketjulinjan ylijohtaja Pia Mäkelä. Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio työskentelee EFSAn johtokunnan puheenjohtajana.

”Suomen EU-puheenjohtajuuskauden motto ´Kestävä Eurooppa – kestävä tulevaisuus´ sisältyy EFSAn toiminnan perusarvoihin: tieteellinen laatu, riippumattomuus, avoimuus, innovointi ja yhteistyö. Tiede on EU:n elintarviketurvallisuuden perusta. Olen hyvin ylpeä tästä lähestymistavasta ja menettelystä”, Jaana Husu-Kallio sanoo.

Riskinarviointi Ruokavirastossa tukee elintarvikekauppaa

Ruokavirasto arvioi tieteellisesti riskejä, jotka voivat uhata ihmisten, eläinten tai kasvien terveyttä. Riskinarvioinnit tehdään Suomen tarpeisiin, jotta elintarviketurvallisuuden ja eläin- ja kasvitautien valvontaa osattaisiin kohdentaa mahdollisimman tehokkaasti. Riskinarvioinnit tehdään kansainvälisesti sovittujen ohjeiden mukaisesti tieteellisen näytön perusteella.

Salmonellariskien tutkiminen on viime aikoina teettänyt Ruokavirastossa eniten työtä. Tämä on tukenut Suomen käymää kansainvälistä kauppaa. Suomeen ei voida tuoda esimerkiksi tuoretta lihaa, jonka osalta ei ole osoitettu, että liha ei sisällä salmonellaa. Muita parhaillaan käynnissä olevia riskinarviointeja liittyy mm. mikrobilääkeresistenssiin, elintarvikkeiden kemiallisiin riskeihin, koirien maahantuontiin ja peruna-ankeroisiin.

EFSAn neuvoa-antava foorumi tunnistaa riskejä

EFSAn neuvoa-antava foorumi yhdistää EFSAn ja kansallisten elintarviketurvallisuusviranomaisten toimintaa. Neuvoa-antavassa foorumissa EFSA ja jäsenmaat voivat yhteistyössä suunnata elintarviketurvallisuuden riskinarviointia Euroopassa ja kehittää viestintää riskeistä.

Foorumin yksi tärkeimmistä tehtävistä on tunnistaa elintarviketurvallisuuden riskit mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Jäsenet ottavat foorumin työskentelyssä kantaa myös EFSAn tieteelliseen toimintaan, työohjelmaan ja toiminnan painopisteisiin.  

Neuvoa-antavassa foorumissa kokoontuvat EU:n jäsenmaiden edustajat, Norjan ja Islannin valtuutetut sekä tarkkailijat Sveitsistä ja EU:n jäsenehdokasmaista. Kukin elintarviketurvallisuusviranomainen vastaa kansallisesta ruokajärjestelmän riskiarvioinnistaan, vaikka käytännöt voivat maittain vaihdella.

Kokous on osa Suomen EU-puheenjohtajakauden tapahtumia. Nyt Suomessa pidettävä kokous on järjestyksessään 73. neuvoa-antavan foorumin kokoontuminen.

Lisätietoja:

EFSA
Media Relations Team, +39 0521 036 149, press@efsa.europa.eu

Maa- ja metsätalousministeriö
Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio (EFSAn johtokunnan puheenjohtaja), p. 0295 16 2184

Ruokavirasto
Pia Mäkelä, ylijohtaja (Suomen edustaja EFSAn neuvoa-antavassa foorumissa), p. 050 448 1302
Kirsi-Maarit Siekkinen, tutkija (EFSAn kansallinen koordinaattori), p. 040 489 3376
Pirkko Tuominen, yksikönjohtaja, p. 040 021 1624

Kokouksen asialista: http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/190918
EFSAn Advisory Forum: http://www.efsa.europa.eu/en/partnersnetworks/eumembers 
Suomen EU-puheenjohtajuus-sivut: https://eu2019.fi/etusivu

Riskinarviointi Ruokavirastossa
https://www.ruokavirasto.fi/yhteisot/riskinarviointi/

Avainsanat: