Säästämisbarometri 2021: Taloudellinen ahdinko hiipuu, aiempaa harvempi kokee pienet tulot esteenä säästämiselle

Report this content

Suomalaisilla on nyt päällä hyvä säästämisvire: Taloudellinen ahdinko helpottaa ja pienet tulot koetaan aiempaa vähemmän esteenä säästämiselle. Säästöpankin tuoreen Säästämisbarometrin mukaan suomalaisten ajattelussa on vuodessa tapahtunut merkittävä muutos säästämismyönteisempään suuntaan.

Vuoden aikana on tapahtunut paljon – ja ennakko-odotuksista poiketen paljon positiivista.

”Tämä vuosi voi olla käännekohta siihen suuntaan, että myös ei-säästäjät huomaavat, että pienilläkin tuloilla voi vaurastua”, Säästöpankin pääekonomisti Henna Mikkonen kommentoi.

Suurimpana säästämisen esteenä suomalaiset pitävät edelleen pieniä tuloja, mutta käänne on tapahtumassa: viime vuonna 63 % niistä, jotka eivät säästä lainkaan, ilmoitti esteeksi pienet tulot. Tänä vuonna näin ilmoitti enää 55 %.

“Ihmiset ovat selvästi pysähtyneet arvioimaan talouttaan pandemian aikana. On havahduttu siihen, että säästäminen on mahdollista ja mielekästä vaikka tulot eivät päätä huimaisikaan. Toki tähän osaltaan vaikuttaa myös se, että rahaa on pandemian aikana jäänyt sukan varteen kuluttamisen sijaan. Toivottavasti positiivinen vire säästämisessä jatkuu, vaikka rahaa alkaisikin taas kulumaan matkoihin, ravintoloihin ja leffateattereihin”, Henna Mikkonen pohtii. 

Suunnitelmallinen säästäminen tuo tulosta: Taloudellinen ahdinko hiipuu

Säästöpankin säästämisbarometrin ilahduttavimpia havaintoja on se, että suomalaisten kokema taloudellinen ahdinko näyttäisi vähentyneen.

”Säästöpankin kehittämä taloudellisen ahdingon indeksi laski viime vuodesta 4 prosenttia. Indeksissä huomioidaan mm. jääkö ihmisillä rahaa säästöön, kokevatko he voivansa vaikuttaa omaan taloudelliseen asemaansa ja onko taloustilanne aiheuttanut unettomia öitä. Eniten taloudellinen ahdinko väheni yrittäjillä”, Mikkonen toteaa.

Viime vuoteen verrattuna yhä useampi kertoo tietävänsä, miten tilanteeseen voi vaikuttaa, jos joutuu taloudellisesti ahtaalle (71 % 2021 vs. 68 % 2020). Optimismi näkyy myös suhtautumisessa tulevaisuuteen: tänä vuonna 59 % vastaajista sanoi taloudellisen tulevaisuutensa tuntuvan turvalliselta, kun viime vuonna näin ajatteli 53 %.

“Tässä päästään nyt hyvin suunnitellun ja pitkäjänteisen säästämisen ytimeen: elämänlaatu paranee, kun ahdingon tunne vähenee. Taloudellinen hyvinvointi edistää ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia”, Mikkonen sanoo.

Parhaimmillaan säästäminen voi saada aikaan ns. positiivisen kierteen, jossa säästäminen vaikuttaa onnellisuuteen ja onnellisuus säästämiseen.

Säästämisbarometrissä selvisi nimittäin myös, että ne ihmiset, jotka säästävät, ovat myös onnellisimpia. Onnelliset myös suunnittelevat talouttaan pitkäjänteisemmin kuin vähemmän onnelliset.

Rahastojen suosio kasvaa, säästötilin vähenee

Hyvässä säästämisvireessä merkittävää osaa näyttelevät rahastot, joiden tarjoamia mahdollisuuksia suomalaiset ovat alkaneet käyttää yhä enemmän.

Rahastosijoittamisen suosio kasvoi viime vuodesta kahdella prosenttiyksiköllä (32 % 2021 vs. 30 % 2020), kun taas säästötilin suosio on vähentynyt (50 % vs. 46 %). Juuri rahastot voivat olla erinomainen vaihtoehto piensäästäjälle, joka haluaa pitkässä juoksussa käyttötiliä parempaa tuottoa ilman, että itse tarvitsee aktiivisesti hoitaa sijoituksia.

“Nyt on selvästi ymmärretty se, että makuuttamalla rahojaan säästötilillä niille ei saa tuottoa”, Mikkonen linjaa. 

Nyt säästetään myös hyviä päiviä varten: eläkepäivät ja lomamatkat innostavat

Kun viime vuonna säästämisen syitä leimasi pandemia ja epävarmuus, tänä vuonna Säästämisbarometrissä korostuivat säästämisen positiiviset syyt.

Viime vuonna 64 % vastaajista ilmoitti säästävänsä ns. pahan päivän varalle, kun vuonna 2019 luku oli 61 %. Viime vuonna myös eläkepäiviä ja lomamatkoja varten säästäminen laski kahdella prosenttiyksiköllä verrattuna vuoteen 2019.

Tämän vuoden Säästämisbarometrissä tämä trendi pysähtyi. Eläkepäiviä varten sanoi nyt säästävänsä 32 % vastaajista (28 % 2020) ja lomamatkaa varten 25 % (23 % 2020).  

“Syyt säästämisen taustalla vaikuttavat säästämisintoon. Nähdäänkö säästäminen vain negatiivisen kautta varautumisena siihen, että asiat voivat mennä pieleen, vai voisiko säästäminen olla keino parantaa elämänlaatua ja toteuttaa unelmia? Näitä unelmia voivat nimenomaan olla haaveissa siintävä lomamatka tai taloudellisesti turvatummat eläkepäivät”, Henna Mikkonen summaa.   

 

Vuosittainen Säästöpankin Säästämisbarometri toteutettiin 18-69 vuotiaille suomalaisille internet-kyselynä 12.8.-26.8.2021. Valtakunnalliseen kyselyyn vastasi 1614 suomalaista.

 

Lisätiedot:

Henna Mikkonen
Säästöpankkiryhmän pääekonomisti
henna.mikkonen@saastopankki.fi
040 564 7918

 

Säästöpankkiryhmä edistää yksilön ja yhteisön taloudellista hyvinvointia. Tahdomme, että meidät tunnetaan rohkeudesta, asiantuntijuudesta ja intohimosta tehdä erinomaista asiakastyötä. Säästöpankkiryhmän muodostavat paikalliset Säästöpankit ympäri Suomen sekä Säästöpankkikeskus. Tarjoamme asiakkaillemme kattavien vähittäispankkipalvelujen lisäksi sijoittamisen, kodinvaihdon ja vakuuttamisen palveluja.

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia