Sparbarometern 2021: De ekonomiska problemen minskar, färre upplever små inkomster som ett hinder för sparande

Report this content

Det råder nu en positiv stämning inom finländarnas sparande: De ekonomiska problemen minskar och små inkomster upplevs i mindre omfattning än tidigare som ett hinder för sparande. Enligt Sparbankens färska Sparbarometer har det skett en betydande förändring i finländarnas tänkande, som nu är mer sparinriktat än tidigare.

Det har hänt mycket under året – och mycket positivt, vilket avviker från förväntningarna.

”Det här året kan vara en vändpunkt då även människor som inte sparar upptäcker att det är möjligt att bli förmögnare trots att inkomsterna är små”, säger Sparbankens chefsekonom Henna Mikkonen.

Finländarna betraktar fortfarande små inkomster som det största hindret för sparande, men det håller på att ske en vändning: i fjol meddelade 63 % av dem som inte sparade alls att hindret var små inkomster, men i år var andelen endast 55 %.

”Människorna har alldeles uppenbart funderat på sin ekonomi under pandemin. De har upptäckt att det är möjligt och meningsfullt att spara även om inkomsterna inte är skyhöga. Till detta bidrar naturligtvis att människor inte konsumerat så mycket under pandemin, och därför har pengar blivit kvar på kontot. Förhoppningsvis fortsätter den positiva stämningen inom sparandet även om människor åter börjar använda pengar på resor, restaurangbesök och biografer”, säger Henna Mikkonen. 

Systematiskt sparande ger resultat: Den ekonomiska nöden lättar

En av de mest glädjande observationerna i Sparbankens Sparbarometer är att finländarnas upplevelse av ekonomisk nöd verkar ha minskat.

”Indexet för ekonomisk nöd som Sparbanken utvecklat sjönk med 4 procent från fjolåret. Indexet tar hänsyn bland annat till om människor har pengar som de kan spara, om de upplever att de kan påverka sin ekonomiska ställning och om deras ekonomi orsakat dem sömnlösa nätter. Mest minskade den ekonomiska nöden bland företagare”, konstaterar Mikkonen.

Jämfört med fjolåret säger allt fler att de vet hur de kan påverka situationen om de hamnar i ekonomiska svårigheter (2021: 71 % vs. 2020: 68 %). Optimismen syns också i framtidsförväntningarna: i år sade 59 procent av respondenterna att de betraktade sin ekonomiska framtid som trygg, mot 53 procent i fjol.

”Här ser vi det väsentliga resultatet av välplanerat och långsiktigt sparande: livskvaliteten blir bättre när känslan av ekonomisk nöd minskar. Ekonomiskt välbefinnande bidrar till en persons övergripande välbefinnande”, säger Mikkonen.

I bästa fall kan sparandet skapa en så kallad positiv spiral, där sparandet bidrar till känslan av lycka och känslan av lycka bidrar till sparandet.

Sparbarometern visade nämligen att människor som sparar också känner sig lyckligast. Dessutom planerar lyckliga människor sin ekonomi mer långsiktigt än mindre lyckliga människor.

Fondernas popularitet ökar, sparkontots minskar

Fonderna spelar en viktig roll för den goda andan inom sparandet. Finländarna har börjat använda de möjligheter som fonderna erbjuder i allt större omfattning.

Fondplaceringarnas popularitet ökade med två procentenheter från förra året (2021: 32 % vs. 2020: 30 %), medan sparkontots popularitet har minskat (50 % vs. 46 %). Fonder kan vara ett utmärkt alternativ för småsparare som på lång sikt vill ha en bättre avkastning än från ett brukskonto utan att de själva behöver förvalta investeringarna aktivt.

”Nu har finländarna klart insett att pengar som ligger på ett konto inte ger någon avkastning”, säger Mikkonen. 

Nu sparar människor också för bra dagar: pensionstiden och semesterresor intresserar

I Sparbarometern i fjol präglades orsakerna till att människor sparar av pandemi och osäkerhet, men i år betonades positiva orsaker till sparandet.

I fjol meddelade 64 procent av de svarande att de sparade för s.k. dåliga dagar, medan siffran år 2019 var 61 procent. I fjol minskade dessutom sparandet för pensionsdagar och semesterresor med två procentandelar jämfört med år 2019.

I årets Sparbarometer stannade avtog denna trend. Nu meddelade 32 procent av de svarande att de sparar för pensionsdagarna (2020: 28 %) och 25 procent för en semesterresa (2020: 23 %).  

”Orsakerna till sparandet påverkar människornas entusiasm för sparandet. Ses sparandet endast som ett negativt fenomen, dvs. att man förbereder sig på att saker kan gå på tok, eller skulle sparandet kunna var ett sätt att förbättra livskvaliteten och förverkliga drömmar? Dessa drömmar kan uttryckligen vara en semesterresa som man drömmer om eller pensionsdagar med större ekonomisk trygghet”, sammanfattar Henna Mikkonen.   

 

Sparbankens årliga Sparbarometer genomfördes 12.8–26.8.2021 som en internetenkät bland finländare i åldern 18–69 år. Sammanlagt 1 614 finländare svarade på den riksomfattande enkäten.

 

Mer information:

Henna Mikkonen
Chefsekonom vid Sparbanksgruppen
henna.mikkonen@saastopankki.fi
040 564 7918

Sparbanksgruppen främjar individens och samhällets ekonomiska välstånd. Vi vill att man känner oss för vårt mod, vår expertis och passion att göra ett utmärkt kundarbete. Sparbanksgruppen utgörs av lokala Sparbanker i olika delar av Finland samt Sparbankscentralen. Förutom heltäckande banktjänster för konsumenter erbjuder vi våra kunder tjänster för placering, byte av hem och försäkringar.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media