Säästöpankkiryhmällä vahva alkuvuosi: Asiakasliiketoiminta kehittyi erinomaisesti, palkkiotuotot kasvoivat 7,6 prosenttia

Report this content

Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaustiedote 1.1.–30.6.2022

Säästöpankkiryhmän alkuvuoden asiakasliiketoiminta kehittyi erinomaisesti. Korkokate kasvoi 4,9 prosenttia 85,4 miljoonaa euroon ja palkkiotuotot kasvoivat 7,6 prosenttia 59,2 miljoonaan euroon. Tänä vuonna 200-vuotista taivaltaan juhliva Säästöpankki odottaa koko vuoden tuloksesta hyvää epävarmasta maailmantilanteesta huolimatta.

Säästöpankkiryhmä teki hyvän tuloksen vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla. Ryhmän tulos ennen veroja oli 42,7 miljoonaa euroa (43,4 milj. euroa vertailujaksolla 1.1.2021-30.6.2021). 

”Hyvä alkuvuosi on osoitus siitä pitkäjänteisestä työstä, jota olemme tehneet suomalaisten vaurastumisen edistämiseksi jo 200 vuoden ajan. Samalla olemme kyenneet uudistumaan ja vastaamaan yhteiskunnan, asiakastarpeiden ja asiakaskäyttäytymisen muutoksiin. Saimme vuoden ensimmäisellä puoliskolla 11.000 uutta asiakasta”, Säästöpankkiliiton vt. toimitusjohtaja Karri Alameri iloitsee.

Säästöpankkiryhmän asiakasliiketoiminta kehittyi alkuvuonna erinomaisesti ja kasvua oli kaikissa asiakasliiketoiminnan tuotoissa. Korkokate kasvoi yleisen korkotason nousun siivittämänä 4,9 prosenttia ollen 85,4 (81,4) miljoonaa euroa. Korkotuotot yhteensä kasvoivat 93,7 (90,5) miljoonaan euroon. Korkotuotot asiakkaiden lainoista ja saamisista oli 74,9 (72,1) miljoonaa euroa.

Säästöpankkiryhmän liiketoiminnan tuotot kasvoivat 10,6 prosenttia ja olivat yhteensä 183,1 (165,5) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan kulut kasvoivat 10,7 prosenttia 132,7 (119,9) miljoonaan euroon. 

”Kuluvaa vuotta ovat muokanneet Ukrainan tilanne, inflaatio sekä pitkään jatkuneen poikkeuksellisen matalien korkojen aikakauden päättyminen. Olemme panostaneet erityisesti asiakassuhteidemme hoitoon ja riskienhallintaan”, Alameri kommentoi. 

Säästöpankin tulosta taas rasitti haasteellisesta sijoitusympäristöstä aiheutuva sijoitustoiminnan nettotuottojen lasku.

Palkkiotuotot (netto) kasvoivat kuitenkin vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta hyvin 7,6 prosenttia 59,2 (55,1) miljoonaan euroon. Kasvua selittää rahasto- ja maksuliikennepalkkioiden kasvu.

Säästöpankkiryhmän tase oli katsauskauden lopulla 13,5 (13,1) miljardia euroa. 
Säästöpankkiryhmän koko vuoden tuloksesta odotetaan hyvää. Loppuvuoden näkymiin vaikuttavat muun muassa globaalin poliittisen ja taloudellisen tilanteen kehitys. 

Säästöpankin sijoitusrahastoissa vetovoimaa

Sijoitusmarkkinoiden heikosta markkinakehityksestä huolimatta Säästöpankkiryhmän sijoitusrahastojen nettomerkinnät olivat alkuvuonna 194 miljoonaa euroa positiiviset. Sp-Rahastoyhtiön markkinaosuus kotimaisten rahastoyhtiöiden joukossa kasvoi 0,3 prosenttiyksikköä ja oli kauden lopussa 3,1 prosenttia. 

”Asiakkaamme ovat sisäistäneet sijoittamisen ja säästämisen merkityksen epävarmoina aikoina. Tämä näkyy rahastomerkintöjen ja markkinaosuuden kasvussa, vaikka yleisesti markkinakehitys on ollut heikkoa”, Alameri kommentoi.  

Säästöpankin rahastojen osuudenomistajien määrä kasvoi katsauskaudella 5,3 prosenttia. Rahastoissa oli 283 963 (269 614) osuudenomistajaa. Osuudenomistajilla mitattuna Sp-Rahastoyhtiö on Suomen neljänneksi suurin rahastoyhtiö.

Markkinoita nopeampaa kasvua henkilöasiakkaiden lainakannassa ja yritysrahoituksessa

Pankin henkilöasiakkaiden asiakastyytyväisyys säilyi alkuvuoden aikana vahvalla tasolla, kun asiakasneuvottelujen suositteluindeksi (NPS) oli keskimäärin 82,2. 

”Tavoitteemme on Suomen paras yhdistelmä digitaalista ja kasvokkain tapahtuvaa asiakaspalvelua. Siksi asiakastyytyväisyys on meille tärkeä onnistumisen mittari”, henkilöasiakasliiketoiminnasta vastaava johtaja Markus Lauri kommentoi. 

Suunta on oikea, sillä Säästöpankin palveluja laajasti käyttävien ja asiointinsa Säästöpankkiin keskittäneiden henkilöasiakkaiden määrä on yhä kasvanut alkuvuoden aikana. Myös henkilöasiakkaiden lainakanta on kasvanut viimeisen vuoden aikana yleistä markkinakehitystä nopeammin.

Myös Säästöpankin yritysasiakkaiden asiakastyytyväisyys säilyi alkuvuonna erittäin vahvalla tasolla - yritysasiakkaiden asiakasneuvottelujen suositteluindeksi (NPS) oli 82,1. 

”Palvelujamme laajasti käyttävien yritysasiakkaiden määrä on kasvanut alkuvuoden aikana selkeästi. Myös yritysrahoituksemme kasvoi alkuvuodesta markkinaa nopeammin”, Säästöpankin yritysasiakasliiketoiminnasta vastaava johtaja Kari Suutari iloitsee. 

Säästöpankkiryhmän yritysrahoituksen kasvu ylitti alkuvuodesta 10 %. Yritysrahoituksen kasvua tukevat erinomaisen asiakaskokemuksen rinnalla Finnveran sekä Euroopan Investointirahaston takausohjelmat sekä myynnin aktiivisuus.

”Epävarmassa markkinatilanteessa jatkamme edelleen panostamista asiakkaidemme taloudellisen tilanteen neuvontaan ja liiketoiminnan kannattavaan kasvuun. Konkreettisille toimille vaurastumisen edistämiseksi on aina kysyntää”, Alameri tiivistää. 


Lisätiedot: 

Karri Alameri,
Säästöpankkiliitto, vt. toimitusjohtaja
+358 45 656 5250
karri.alameri@saastopankki.fi

Säästöpankkiryhmä edistää yksilön ja yhteisön taloudellista hyvinvointia. Tahdomme, että meidät tunnetaan rohkeudesta, asiantuntijuudesta ja intohimosta tehdä erinomaista asiakastyötä. Säästöpankkiryhmän muodostavat paikalliset Säästöpankit ympäri Suomen sekä Säästöpankkikeskus. Tarjoamme asiakkaillemme kattavien vähittäispankkipalvelujen lisäksi sijoittamisen, kodinvaihdon ja vakuuttamisen palveluja.

Avainsanat: