Säästöpankkiryhmältä erinomainen tulos, markkinoita nopeampaa kasvua

Report this content

Säästöpankki teki erinomaisen tuloksen vuonna 2021. Erityisesti Säästöpankille tärkeillä liiketoiminta-alueilla yritysasiakkaissa ja varallisuudenhoidossa kasvu oli markkinoita nopeampaa.

Säästöpankkiryhmä teki erinomaisen tuloksen vuonna 2021. Säästöpankkiryhmän tulos ennen veroja kasvoi 89,9 miljoonaan euroon (66,7 milj. euroa vertailujaksolla 1.1.2020-31.12.2020). Tilikauden voitto oli 72,8 (52,1) miljoonaa euroa. 

”Vuosi 2021 oli Säästöpankkiryhmän liiketoiminnalle erittäin hyvä. Kasvoimme hienosti markkinoiden imussa eikä koronalla ollut vaikutusta tulokseemme. Erityiskiitos asiakkaillemme luottamuksesta ja koko henkilökunnalle erinomaisesta työstä”, Säästöpankkiryhmän toimitusjohtaja Tomi Närhinen iloitsee. 

Säästöpankkiryhmän asiakasliiketoiminta kehittyi hyvin ja kasvua oli kaikissa asiakasliiketoiminnan tuotoissa. Korkokate kasvoi 3,2 prosenttia ollen 166 (161,0) miljoonaa euroa. Korkokate kehittyi tilikaudella hyvin, vaikka markkina on edelleen haastava matalan korkotason ja marginaalipaineen takia. Korkotuotot yhteensä olivat 183,2 (183,0) miljoonaa euroa. 

Eniten kasvua Säästöpankilla oli palkkiotuotot ja -kulut netossa, joka kasvoi 15,2 prosenttia 114,9 (99,7) miljoonaan euroon. 

Varallisuudenhoidon palveluissa kehitys oli myös erittäin vahvaa, kun rahastoista saadut palkkiot kasvoivat 31,6 prosenttia 40,6 (30,8) miljoonaan euroon. 

Kaikkiaan Säästöpankkiryhmän liiketoiminnan tuotot olivat 327,6 miljoonaa euroa (306,6). 

Kasvaneen liiketoiminnan myötä Säästöpankin operatiiviset kulut nousivat hieman 236,2 (220,2) miljoonaan euroon. Säästöpankki panosti muun muassa kehittämisosaamiseen ja myyntiorganisaation vahvistamiseen, minkä johdosta henkilöstökulut kasvoivat 98,8 (89,5) miljoonaan euroon. 

Ryhmän tase oli vuoden 2021 lopussa 13,1 miljardia euroa (13,1). Eurajoen Säästöpankki irtaantui Säästöpankkiryhmästä marraskuun lopussa, mikä vaikutti taseeseen pienentävästi 348 miljoonaa euroa.

Sijoittamisbuumi vauhdittaa varallisuudenhoidon kasvua

Säästöpankin varallisuudenhoito kasvoi vuonna 2021 erinomaisesti. Sp-Rahastoyhtiön hallinnoimat rahastopääomat kasvoivat 26,0 prosenttia ja olivat vuoden lopussa 4,5 miljardia euroa (3,6). Nettomerkinnät Säästöpankkirahastoihin olivat 0,4 miljoonaa euroa (0,1). Rahastojen osuudenomistajien määrä kasvoi 8,7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, ja uusia jatkuvia rahastosäästösopimuksia tehtiin 9,1 prosenttia edellisvuotta enemmän.

”Sijoittaminen ja säästäminen kiinnostavat suomalaisia nyt ennätyksellisen paljon. Ihmisille on jäänyt enemmän varoja säästöön pandemian vuoksi, mikä on osaltaan vauhdittanut kiinnostusta sijoittamista kohtaan. Taustalla on toki usein myös huoli tulevaisuudesta ja erityisesti eläketurvan varmistamisesta”, sanoo Säästöpankkiryhmän liiketoiminnasta vastaava varatoimitusjohtaja Karri Alameri

Hyvin onnistuneen myynnin lisäksi varallisuudenhoidon panostukset asiakaskokemukseen ja asiakastyytyväisyyteen kantoivat hedelmää, sillä rahasto-osuuksien lunastukset ja henkivakuutustuotteiden takaisinostot säilyivät maltillisina koko vuoden 2021 ajan.  

Tyytyväiset asiakkaat kirittävät yritysasiakasliiketoimintaa

Säästöpankki on koko pandemian ajan aktiivisesti tukenut pk-yrityksiä ja vahvistanut edelleen asemaansa pk-yritysten johtavana pankkikumppanina. Pk-yritysten rahoittaminen ja muut pk-yritysten pankkipalvelut kuuluvatkin Säästöpankkiryhmän vahvimpiin kasvualueisiin.

”Strategisena tavoitteenamme on kasvattaa Säästöpankin palveluja laajasti käyttävien yritys- sekä maa- ja metsätalousyritysten määrää, ja näissä olikin vuoden aikana merkittävää kasvua”, Alameri iloitsee.

Kasvua tukivat osaltaan vuoden aikana rahoituksessa käyttöön otetut Euroopan Investointirahaston takausohjelmat sekä vahva myyntiaktiivisuus, minkä ansiosta Säästöpankkiryhmän yritysrahoitus kasvoi selvästi markkinaa nopeammin kasvun ylittäessä 10 %.
 
Kasvun taustalla on myös jo pitkään erittäin hyvällä tasolla pysytellyt asiakastyytyväisyys. Säästöpankkien asiakasneuvottelujen suositteluindeksi (NPS) yritysasiakkaiden osalta vuonna 2021 oli 84,8. 

”Pankki- ja rahoitusalan EPSI Rating -asiakastutkimuksessa olimme edelleen yritysasiakkaissa niin asiakasuskollisuudessa kuin asiakastyytyväisyydessä erinomaisella tasolla, ja tästä aiomme pitää kiinni myös jatkossa. Yrittäjät arvostivat meidät kaikissa kategorioissa selvästi yli toimialan keskitason”, Alameri lisää.

Säästöpankki juhlii: 200-vuotias ydintehtävä ajankohtaisempi kuin koskaan

Vuosi 2022 on säästöpankkitoiminnan 200. juhlavuosi Suomessa. Säästämisen ja sijoittamisen suosion kasvaessa säästöpankkitoiminta on ajankohtaisempaa kuin ehkä koskaan aiemmin. 

”Ydintehtävämme on jo 200 vuotta ollut sama: suomalaisten taloudellisen hyvinvoinnin edistäminen, ja tehtävämme on ehkä juuri nyt tärkeämpi kuin aikoihin”, Närhinen toteaa. 

Säästöpankille on tärkeää pitää Suomen kaupungit, kylät ja lähiöt virkeinä ja kehittyvinä. Säästöpankit ovatkin käyttäneet alusta lähtien osan voitostaan oman toimialueensa hyvinvoinnin edistämiseen. 

”Suurten kertaluontoisten lahjoitusten sijaan tuemme mieluummin useita paikallisia hankkeita. Esimerkiksi vuoden 2021 Hyviä tekoja -vastuullisuuskampanjan myötä lahjoitimme reiluun 500 eri hyväntekeväisyyskohteeseen lähes 800 000 euroa”, Närhinen summaa. 

Lahjoitusten avulla on tuettu muun muassa urheiluseuroja, syrjäytymisen ehkäisyyn keskittyviä järjestöjä, nuorten ja vanhusten hyvinvointia, 4H-yhdistyksiä, taide- ja kulttuuriprojekteja sekä monia eläintensuojeluun keskittyviä yhdistyksiä. Korona-aikana myös vähävaraisten perheiden apu korostui. 

”Uskomme, että taloudellisen hyvinvoinnin vastuullinen, pitkäjänteinen kehittäminen tulee yhä kiinnostavammaksi yhteiskunnalliseksi teemaksi. Se antaa hyvän mahdollisuuden kehittää säästöpankkitoimintaa myös seuraavalle 200 vuodelle”, Närhinen summaa.


 

Lisätietoja:

Tomi Närhinen,
Säästöpankkiryhmä, toimitusjohtaja
+358 40 724 3896
tomi.narhinen@saastopankki.fi

Karri Alameri,
Säästöpankkiryhmä, varatoimitusjohtaja
+358 45 656 5250
karri.alameri@saastopankki.fi

Säästöpankkiryhmä on edistänyt yksilön ja yhteisön taloudellista hyvinvointia jo 200 vuoden ajan. Tahdomme, että meidät tunnetaan rohkeudesta, asiantuntijuudesta ja intohimosta tehdä erinomaista asiakastyötä. Säästöpankkiryhmän muodostavat paikalliset Säästöpankit ympäri Suomen sekä Säästöpankkikeskus. Tarjoamme asiakkaillemme kattavien vähittäispankkipalvelujen lisäksi sijoittamisen, kodinvaihdon ja vakuuttamisen palveluja.

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia