KKV:n selvitykset päätökseen: Bonusjärjestelmä ei estä toimivaa kilpailua

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on antanut päätöksen laajassa, päivittäistavarakauppojen kanta-asiakasjärjestelmien kilpailuvaikutuksia koskevassa selvityksessään. Sen mukaan S-ryhmän Bonusjärjestelmä ei ole este terveelle kilpailulle.

”Olemme tyytyväisiä, että voimme jatkaa yli satavuotista perinnettä omistajiemme palkitsemisessa. Bonus on kiinteä osa osuustoiminnallista yritysmuotoa”, asiakkuuksista, viestinnästä ja digitaalisista palveluista vastaava johtaja Veli-Pekka Ääri toteaa.

KKV:n kanta-asiakasjärjestelmien kilpailuvaikutuksia koskeva laaja selvitys käynnistettiin kilpailulain muutoksen yhteydessä vuonna 2014.  Tuolloin lakiin lisättiin erityissäännös, jonka perusteella vähintään 30 prosentin markkinaosuus asettaa ruokakaupan toimijan automaattisesti määräävään markkina-asemaan.

KKV on tehnyt lakimuutoksen myötä myös muita selvityksiä. Tarkalla seulalla on tutkittu esimerkiksi tavarantoimittajien menekkitiedon jakamiseen liittyviä kysymyksiä ja kaupan omia tuotemerkkejä koskevia menettelytapoja. Näissäkään selvityksissä ei ole todettu S-ryhmän toiminnan osalta huomautettavaa.

”On hyvä, että toimintatapoja on nyt selvitetty ja käyty läpi tarkasti. Haluamme toimia läpinäkyvästi ja oikein kaikissa asioissa. On hienoa, että viranomainenkin sen osaltaan todentaa”, kenttäjohtaja Arttu Laine summaa.

Lisätietoja: Asiakkuuksista, viestinnästä ja digitaalisista palveluista vastaava johtaja Veli-Pekka Ääri, puh. 010 76 80233, sähköposti: veli-pekka.aari@sok.fi 

Kenttäjohtaja Arttu Laine, p. 010 76 81011 sähköposti: arttu.laine@sok.fi 

Yrityksestä

S-ryhmä on osuustoiminnallinen yritysryhmä, joka muodostuu 20 alueosuuskaupasta, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnasta (SOK) sekä niiden tytäryhtiöistä. Osuuskauppojen jäsenet eli asiakasomistajat omistavat osuuskaupat, jotka puolestaan omistavat keskusliike SOK:n. S-ryhmän keskeiset liiketoiminta-alueet ovat marketkauppa, tavaratalo- ja erikoisliikekauppa, liikennemyymälä- ja polttonestekauppa, matkailu- ja ravitsemiskauppa, rautakauppa sekä rahoituspalvelut. S-ryhmän vähittäismyynti oli vuonna 2017 noin 11 miljardia euroa, ja se oli suurin yksityinen työllistäjä Suomessa 37 000 työntekijällään.