Prisma Peremarket AS kiistää osallistumisen vodkan hintakartelliin Virossa

Virolainen Harjun oikeusistuin on tehnyt päätöksen, jonka mukaan useat kauppaketjut ovat syyllistyneet vodkan hintakartelliin Virossa kesä–heinäkuussa 2009. Päätöksen piirissä on myös SOK:n Viron-tytäryhtiö Prisma Peremarket AS.

Oikeusistuin katsoo torstaina 26.3.2015 antamassaan päätöksessä, että Rimi Eesti Food AS, Maxima Eesti OÜ, Selver AS, AS Helter-R sekä Prisma Peremarket AS ovat sopineet keskenään 40-prosenttisen vodkan myyntihinnasta kuluttajille. Vodkan valmistajia ovat olleet virolaiset yhtiöt AS Liviko, Altia Eesti AS ja Liiwi Heliis AS.

Prisma Peremarket AS kiistää jyrkästi osallistumisen hintakartelliin ja suhtautuu viranomaispäätökseen hyvin vakavasti.

-          Olemme käyneet oman toimintamme erittäin yksityiskohtaisesti läpi sisäisessä tarkastuksessa, emmekä ole löytäneet näyttöä osallisuudesta hintojen sopimiseen, Prisma Peremarket AS:n toimitusjohtaja Janne Lihavainen korostaa.

Tapausta tultaneen käsittelemään Viron ylemmissä oikeusasteissa. Prisma Peremarket AS kommentoi tapausta enemmän vasta, kun tapaukselle aikanaan annettava lopullinen päätös on lainvoimainen.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Janne Lihavainen, Prisma Peremarket AS, p. 372 5680 9601, janne.lihavainen@sok.fi