S-ryhmä, Elo ja Työterveyslaitos selvittävät nuorten työelämäodotuksia

S-ryhmä, työeläkeyhtiö Elo ja Työterveyslaitos toteuttavat osana S-ryhmän Nuori Mieli Työssä -ohjelmaa tutkimuksen, jolla selvitetään, mitä nuoret kaupan alan työntekijät odottavat työelämältä. Lisäksi kartoitetaan nuorten työhyvinvointia. Tutkimus starttaa tammikuussa 2018. Vastaavaa ei ole kaupan alalla toteutettu aikaisemmin.

− S-ryhmän työntekijöistä noin 10 000 on alle 25-vuotiaita. Toimimme siltana opiskeluvaiheen ja työelämän välillä. Tuomalla nuorten työntekijöidemme äänen kuuluviin tuomme yhteiskunnan hyödynnettäväksi poikkileikkauksen suomalaisten nuorten ajatuksista ja odotuksista työelämälle. Tutkimuksen tulokset auttavat kehittämään esimerkiksi esimiestemme valmiuksia nuorten tukemiseen työuran ensiaskelissa, työhyvinvointijohtaja Sanna-Mari Myllynen SOK:lta taustoittaa.

Nuorten ääni kuuluviin

Millenniaalit ja Z-sukupolvi murtavat parhaillaan vallitsevia työelämäkäsityksiä.

− Nuorilla on lisäksi aivan uusia taitoja ja näkemyksiä. He haluavat osallistua työpaikan kehittämiseen ja ovat tottuneita palautteen antoon. Tämä tutkimus on heille tärkeä mahdollisuus saada oma äänensä kuuluviin, Myllynen painottaa.

Tammikuussa 2018 starttaava tutkimus suunnataan kaikille alle 25-vuotiaille s-ryhmäläisille ja S-ryhmässä työskenteleville Opteamin työntekijöille. Tutkimukseen osallistutaan vastaamalla sähköiseen kyselylomakkeeseen. Vastaamisaika on 15.1.–30.3.2018. Tutkimuksen käytännön toteutuksesta, analysoinnista ja raportoinnista vastaa Työterveyslaitos.

Keskeisenä tavoitteena on selvittää nuorten työelämäodotuksia ja -valmiuksia. Saamme tietoa nuorten käsityksistä työn merkityksellisyydestä eli siitä, millaisia asioita he työssään arvostavat. Kolmanneksi kartoitamme työhyvinvointia, erikoistutkija Auli Airila Työterveyslaitokselta kertoo.

Tekijät työelämään kiinnittymisen ja syrjäytymisen taustalta esiin

Tutkimuksen ensimmäiset tulokset julkaistaan elo-syyskuussa.

− Aiemmin on osoitettu, että pystyvyyden tunteella on yhteys työmotivaatioon ja hyvinvointiin. Nuorten työntekijöiden osalta tätä tutkimustietoa on vähän. Tutkimuksen avulla voimme tunnistaa tekijöitä, jotka ovat yhteydessä nuorten onnistuneeseen työelämään kiinnittymiseen. Lisäksi voimme tarkastella tuloksia esimerkiksi asuinpaikan ja muiden taustatekijöiden suhteen, Airila kuvailee.

− On hienoa, että S-ryhmä haluaa kartoittaa nuorten tilannetta näin laajasti. Jatkossa olisikin kiinnostavaa seurata, miten mahdolliset kehittämistoimet vaikuttavat nuorten näkemyksiin omista valmiuksistaan ja voimavaroistaan, hän lisää.

Lisätiedot:

S-ryhmä, henkilöstöjohtaja Susa Nikula (SOK), puh. 010 76 80260

S-ryhmä, työhyvinvointijohtaja Sanna-Mari Myllynen (SOK), puh. 010 768 0312 (tavoitettavissa 22.1.2018 alkaen)

Työterveyslaitos, erikoistutkija Auli Airila, puh. 043 824 5472
www.ttl.fi/nuorimielityossa

Työeläkeyhtiö Elo, työhyvinvoinnin kehittämispäällikkö Marjo Wallin, puh. 020 703 5260

 

Tiedote Nuori Mieli Työssä -ohjelmasta: https://www.s-kanava.fi/web/s-ryhma/uutinen/s-ryhma-tarttuu-nuorten-tyokykyisyyden-ja-tyoelamaan-kiinnittymisen-haasteisiin/4075631_384136

Nuori Mieli Työssä on S-ryhmän kolmivuotinen, hyvän työelämän kehittämisohjelma, jonka keskiössä ovat alle 25-vuotiaat nuoret. Tavoite on tuottaa tietoa ja työkaluja nuorten työkykyisyyden, työelämätaitojen ja työelämään kiinnittymisen tukemiseksi. Hankkeen kummina S-ryhmässä toimii Osuuskauppa Hämeenmaan johtoryhmä. Yhteistyökumppaneita ovat työeläkeyhtiö Elo, LähiTapiola, Opteam, PAM, SAKU ry, Suomen Mielenterveysseura, Terveystalo, Työelämä 2020 ja Työterveyslaitos.

S-ryhmä on osuustoiminnallinen yritysryhmä, joka muodostuu 20 alueosuuskaupasta, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnasta (SOK) sekä niiden tytäryhtiöistä. Osuuskauppojen jäsenet eli asiakasomistajat omistavat osuuskaupat, jotka puolestaan omistavat keskusliike SOK:n.

S-ryhmän keskeiset liiketoiminta-alueet ovat marketkauppa, tavaratalo- ja erikoisliikekauppa, liikennemyymälä- ja polttonestekauppa, matkailu- ja ravitsemiskauppa, rautakauppa sekä rahoituspalvelut.  S-ryhmän vähittäismyynti oli vuonna 2016 noin 11 miljardia euroa, ja se oli suurin yksityinen työllistäjä Suomessa reilulla 37 000 työntekijällään.

Avainsanat:

Yrityksestä

S-ryhmä on osuustoiminnallinen yritysryhmä, joka muodostuu 20 alueosuuskaupasta, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnasta (SOK) sekä niiden tytäryhtiöistä. Osuuskauppojen jäsenet eli asiakasomistajat omistavat osuuskaupat, jotka puolestaan omistavat keskusliike SOK:n. S-ryhmän keskeiset liiketoiminta-alueet ovat marketkauppa, tavaratalo- ja erikoisliikekauppa, liikennemyymälä- ja polttonestekauppa, matkailu- ja ravitsemiskauppa, rautakauppa sekä rahoituspalvelut. S-ryhmän vähittäismyynti oli vuonna 2017 noin 11 miljardia euroa, ja se oli suurin yksityinen työllistäjä Suomessa 37 000 työntekijällään.

Tilaa