SOK suunnittelee vähittäiskaupan tietojärjestelmien yhtenäistämistä

SOK jatkaa S-ryhmän vähittäiskaupan tietojärjestelmiä yhtenäistävän hankkeen valmistelua. Laajan järjestelmähankkeen mahdolliset henkilöstövaikutukset toteutuisivat pääosin vasta vuosien 2018–21 aikana, mutta SOK varautuu ennakoivasti muutoksiin jo nyt. Pitkä aikajänne lieventää henkilöstön sopeutustarvetta. 

SOK suunnittelee vähittäiskaupan tietojärjestelmien yhtenäistämisen lisäksi myös S-ryhmän yritysten taloushallinnon järjestelmien uudistamista. Toteutuessaan laaja järjestelmähanke kestäisi useita vuosia aina vuoteen 2020 saakka. Päätökset järjestelmäuudistuksen etenemisestä ja toteutettavista ratkaisuista suunnitellaan tehtävän loppuvuoden aikana.

Hankkeen henkilöstövaikutuksiin on varauduttu ennakoivasti jo nyt ja yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut ovat päättyneet. Tämän hetken arvion mukaan työvoiman tarve vähenisi SOK:lla asteittain pääsääntöisesti vuodesta 2018 alkaen enimmillään yhteensä 115 henkilöllä tietohallinnon, vähittäiskaupan ketjunohjausten ja taloushallinnon palvelukeskuksen alueilla.

– Hankkeen tavoitteena on yhtenäistää kymmeniä S-ryhmän vähittäiskaupan järjestelmiä ja on selvää, että muutos vaikuttaisi myös henkilöstön työtehtäviin SOK:lla. Pääosin henkilöstövaikutukset toteutuisivat kuitenkin vasta vuosien 2018–21 aikana. Pitkä aikajänne antaa meille paremmat mahdollisuudet varautua tuleviin henkilöstömuutoksiin ja voimme kehittää henkilöstön osaamista suunnitelmallisesti vastaamaan muuttuvia tarpeita. Irtisanomiset rajaamme minimiin, SOK:n kenttäjohtaja Arttu Laine painottaa.

Järjestelmähankkeella tehoa ja synergiaa vähittäiskauppaan

Suunniteltu järjestelmäuudistus lisäisi huomattavasti vähittäiskaupan tehokkuutta ja synergiaa. S-ryhmän vähittäiskaupassa käytetään nykyisin kymmeniä tietojärjestelmiä, joista useat ovat peräisin 1990-luvulta.

– Järjestelmät on rakennettu kukin oman aikansa toimintaympäristöön ja tarpeisiin, eivätkä ne enää toivotusti tue S-ryhmän vähittäiskaupan nykyistä strategiaa tai työskentelyä. Tällä hetkellä esimerkiksi samoja tuotetietoja syötetään käsin useisiin eri järjestelmiin eli SOK:lla tehdään paljon päällekkäistä työtä, Laine toteaa.

Yhteistoimintaneuvottelut eivät koskeneet alueosuuskauppoja tai niiden toimipaikkoja.

SOK on julkaissut järjestelmäuudistuksesta aikaisemman tiedotteen 26.4.2016.

Lisätietoja: 

SOK, kenttäjohtaja Arttu Laine, SOK, p. 010 76 81011,
SOK, tietohallintojohtaja Raimo Mäenpää, p. 010 76 82260

Yrityksestä

S-ryhmä on osuustoiminnallinen yritysryhmä, joka muodostuu 20 alueosuuskaupasta, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnasta (SOK) sekä niiden tytäryhtiöistä. Osuuskauppojen jäsenet eli asiakasomistajat omistavat osuuskaupat, jotka puolestaan omistavat keskusliike SOK:n. S-ryhmän keskeiset liiketoiminta-alueet ovat marketkauppa, tavaratalo- ja erikoisliikekauppa, liikennemyymälä- ja polttonestekauppa, matkailu- ja ravitsemiskauppa, rautakauppa sekä rahoituspalvelut. S-ryhmän vähittäismyynti oli vuonna 2017 noin 11 miljardia euroa, ja se oli suurin yksityinen työllistäjä Suomessa 37 000 työntekijällään.

Multimedia

Multimedia