Täsmällistä tietoa tieteen tueksi – vapaaehtoisten ostodata ruoankäyttötutkimuksen käyttöön

Suomalainen ruoankäyttötutkimus harppaa askeleen eteenpäin, kun Helsingin ja Tampereen yliopistojen tutkijat saavat pian käyttöönsä S-ryhmän ruokakauppojen ostodataa.  Ruoan todellisen kulutuksen tutkimista pidetään tärkeänä, sillä esimerkiksi ravitsemussuosituksia laadittaessa ruoan käyttötiedot ovat nousseet olennaiseksi tekijäksi ravintoaineiden saantitietojen rinnalle. 

Aloite yhteisen tutkimushankkeen käynnistämisestä tuli yliopistoilta.

− Asiakasomistajarekisteritiedot tarjoavat kansainvälisestikin ainutlaatuisen mahdollisuuden tutkia ruoan kulutusta ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Rekisteritietojen etuna on objektiivisuus, sillä asiakas ei niitä käytettäessä itse joudu miettimään ja raportoimaan ostoksiaan tai syömisiään, toisin kuin ruokapäiväkirjoissa ja ruoankäyttökyselyissä, Helsingin yliopiston ravitsemustieteen professori Mikael Fogelholm toteaa.

Ruoan kulutuksella on moninaisia vaikutuksia esimerkiksi ihmisten terveyteen ja ympäristöön. Siksi tutkimustulokset on tärkeää saada mahdollisimman monia hyödyttävään käyttöön.

− Tieteellisen tutkimuksen lisäksi tavoitteenamme on tuottaa tietoa yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi. Siksikin tutkimuksissa käytetyn aineiston laadulla ja kattavuudella on suuri merkitys, Tampereen yliopiston biostatistiikan professori Jaakko Nevalainen painottaa.

SOK haluaa olla mukana mahdollistamassa yhteiskunnallisestikin vaikuttavaa tutkimusta.

− Yksi uuden Paras paikka elää -vastuullisuusohjelmamme keskeisistä aiheista on hyvinvointi ja terveys. Osallistumalla hankkeeseen viemme tätä teemaa käytäntöön, SOK:n vastuullisuusjohtaja Lea Rankinen kertoo.

Tutkimuksen aineistona on tarkoitus käyttää S-ryhmän henkilöstön ja Osuuskauppa HOK-Elannon asiakasomistajien asiakasomistajarekisterin tuoteryhmätasoisia ostotietoja. Tietojen käyttöön pyydetään erikseen suostumus eli jokainen asiakasomistaja päättää osallistumisestaan itse. Tutkimukseen osallistuminen ei edellytä asiakkailta muita toimenpiteitä. SOK ei luovuta tutkijoille mitään sellaisia tietoja, joiden avulla yksittäinen asiakasomistaja tai kotitalous olisi tunnistettavissa.

Tutkimuksen edetessä tutkijaryhmän tavoitteena on tuottaa aiheesta kiinnostuneiden asiakasomistajien käyttöön tietoa terveellisempien elintapojen ja hyvinvoinnin tueksi.

− Haluamme, että asiakkaat pääsevät hyötymään omasta ostodatastaan elämää helpottavien palveluiden kautta. Nyt käynnistyvän yhteistyön osalta se voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tarjoaisimme tulevaisuudessa helpon tavan peilata omaa ruoan kulutusta vaikkapa ravitsemussuosituksiin, SOK:n kaupallinen johtaja Ilkka Alarotu kuvailee.

Lisätietoja tutkimuksesta:

Professori Mikael Fogelholm, Helsingin yliopisto p. 0503180302
Professori Jaakko Nevalainen, Tampereen yliopisto, p. 0503187272
 

Lisätietoja S-ryhmästä:

Kaupallinen johtaja Ilkka Alarotu, SOK, p. 0107680634
Vastuullisuusjohtaja Lea Rankinen, SOK, p. 0107682453
Johtaja Veli-Pekka Ääri, SOK, p. 0107680233
 

Yrityksestä

S-ryhmä on osuustoiminnallinen yritysryhmä, joka muodostuu 20 alueosuuskaupasta, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnasta (SOK) sekä niiden tytäryhtiöistä. Osuuskauppojen jäsenet eli asiakasomistajat omistavat osuuskaupat, jotka puolestaan omistavat keskusliike SOK:n. S-ryhmän keskeiset liiketoiminta-alueet ovat marketkauppa, tavaratalo- ja erikoisliikekauppa, liikennemyymälä- ja polttonestekauppa, matkailu- ja ravitsemiskauppa, rautakauppa sekä rahoituspalvelut. S-ryhmän vähittäismyynti oli vuonna 2017 noin 11 miljardia euroa, ja se oli suurin yksityinen työllistäjä Suomessa 37 000 työntekijällään.

Multimedia

Multimedia