SOLTEQIN PALVELUIDEN TOIMINNANOHJAUS LIIKETOIMINTA ON JATKOSSA MAINIOT SOFTWARE OY.

Osana Solteq Oyj:n siirtymistä uuteen strategiaan alkuvuonna yhtiöitetty palveluiden toiminnanohjauksen liiketoiminta jatkaa toimintansa uudella nimellä.  Yhtiöittämisellä sekä nimimuutoksella halutaan taata yritykselle tehokkaampi itsenäisen strategian luonti sekä vahvemmat edellytykset kasvuun. Yhtiön nimi on MainIoT Software Oy ja se on Solteq Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö.

Solteq:n ydinliiketoiminta perustuu kumppaniratkaisujen myyntiin sekä palveluihin, joilla vastataan kaupankäyntiä tekevän asiakaskunnan erityistarpeisiin.  MainIoT:n ydinliiketoiminta perustuu kunnossapidon- sekä palvelutoimintojen ohjausta tehostavien tuotteiden kehittämiseen ja myyntiin.  MainIoT:n liiketoiminnan menestystekijä on suora ja tiivis yhteys asiakkaisiin, toimintatavat, joilla taataan ketterä markkinalähtöinen tuotekehitys sekä kumppanimyynnin tuki. Toiminnalla on nyt entistä paremmat mahdollisuudet menestyä, kasvaa ja palvella omaa asiakaskohderyhmäänsä", sanoo Solteq Oyj:n toimitusjohtaja Repe Harmanen.

Yrityksen nimi kuvastaa asiakkaille ja kaikille sidosryhmille pitkää historiaa kunnossapidon (eng. maintenance) toiminnanohjausjärjestelmistä sekä vahvaa osaamista teollisen internetin (eng. IoT = Internet of Things) aikakauden toiminnanohjauksen vaatimuksista.

Asiakaslupauksemme: ”Your Main Digital Services Partner” kuvastaa visiotamme olla asiakkaidemme sekä jälleenmyynnin kumppaneidemme ykkösvalinta digitaalisen aikakauden kunnossapidon ja palveluiden toiminnanohjauksen kehittäjänä ja toimittajana.

MainIoT liiketoiminnasta vastaava johtaja Matti Saastamoinen: ”Strategiamme pääalueina ovat tulevaisuuden tekeminen uusille ja nykyisille kunnossapidon ja palvelutoiminnan asiakkaille digitalisaation ja teollisen internetin tuomien mahdollisuuksien avulla, kasvaminen julkisella sektorilla, markkinalähtöinen tuotekehitys ja tuotteistaminen sekä kansainvälistyminen."

Lisätietoja:

www.mainiot.fi

www.solteq.com

Toimitusjohtaja, Repe Harmanen

Solteq Oyj

Puhelin 040 046 7717

Sähköposti repe.harmanen@solteq.com

Liiketoimintajohtaja,  Matti Saastamoinen

MainIoT Software Oy

Puhelin 040 844 4562

Sähköposti matti.saastamoinen@solteq.com

MainIoT Software Oy – Your Main Digital Services Partner .

MainIoT Software Oy on Solteq Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö, jonka ydintoimintaa on palveluprosessien toiminnanohjaus ohjelmistoliiketoiminta. Solax, Artturi Neo, Arttu ja PowerMaint ovat yhtiön oman tuotekehityksen tulosta. Tuotteiden avulla asiakkaamme teollisuudessa, energiatuotannossa, kunnossapito- ja huoltopalveluissa sekä erilaisissa elinkaaripalveluissa kiinteistöpalveluissa, kaupunkien ja kuntien teknisessä toimessa, infran ja kiinteistöjen hallinnassa, sairaaloiden välinehuollossa sekä koti- ja hoivapalveluissa hallitsevat tehokkaasti palvelutoimintojaan. Yhtiön liikevaihto on n. 5M€,  henkilömäärä 40. Palvelutoimintojen ohjauksen ratkaisuja on yhtiössä kehitetty vuodesta 1975, sillä on asiakkaita yli 400 ja toimituksia 20 maassa.

Solteq Oyj  on digitaalisen kaupankäynnin teknologia- ja asiantuntijayhtiö, joka keskittyy  kaupankäyntiä tukeviin erikoisratkaisuihin. Rakennamme asiakkaidemme kanssa kaupankäynnin toimitusketjun kokonaisuuden hallintaa asiakkaan ostopolun ymmärryksestä hankintaan, tarjoten asiakkaillemme mahdollisuuden parempien asiakaskokemusten tuottamiseen.  Ratkaisumme kattaa koko toimitusketjun aina digitaaliseen myyntiin ja markkinointiin. Teknologiariippumattomat ratkaisumme auttavat asiakkaitamme ohjaamaan liiketoimintaansa optimaalisesti. Yhtiön liikevaihto on 22.6.2015 julkistettujen alustavien pro forma -taloudellisten tietojen mukaan noin 68 M€, henkilömäärä on 550. 

Avainsanat:

Yrityksestä

Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin ohjelmistoihin. Keskeisiä toimialoja, joista yhtiöllä on pitkäaikainen kokemus, ovat kauppa, teollisuus, energia ja palvelut. Solteq toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa. Yhtiön palveluksessa työskentelee lähes 600 IT-alan ammattilaista.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit

Pikafaktat

MainIoT kehittää ratkaisuja kunnossapidon ja palveluiden toimintojen ohjaukseen.
Tweettaa
MainIoT Oy:n tuote Solax on osa Kunta Pron kunnille tarjoamaan Kuntax tuotetta. Solax:n osuudella hallitaan kuntien tilaaja-tuottaja toimintoja sekä tehostetaan kuntien palvelujen tuottamista.
Tweettaa

Lainaukset

”Strategiamme pääalueina ovat tulevaisuuden tekeminen uusille ja nykyisille kunnossapidon ja palvelutoiminnan asiakkaille digitalisaation ja teollisen internetin tuomien mahdollisuuksien avulla, kasvaminen julkisella sektorilla, markkinalähtöinen tuotekehitys ja tuotteistaminen sekä kansainvälistyminen.
Matti Saastamoinen