ARTTU OHTONEN ON NIMETTY SOTKAMO SILVERIN SUOMEN TYTÄRYHTIÖN UUDEKSI TOIMITUSJOHTAJAKSI

Koska yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Ilkka Tuokko jää eläkkeelle, on Suomen tytäryhtiön Sotkamo Silver Oy:n hallitus valinnut diplomi-insinööri Arttu Ohtosen uudeksi toimitusjohtajaksi.

Ilkka Tuokko on ilmoittanut yhtiön hallitukselle, että hän jää eläkkeelle 1. päivänä marraskuuta 2015 lähtien. Ilkka Tuokko jatkaa Suomen tytäryhtiön Sotkamo Silver Oyn hallituksen puheenjohtajana. Hän tulee aktiivisesti osallistumaan Hopeakaivoshankeen kehittämiseen myös asiantuntijana ja konsulttina.

Arttu Ohtonen on työskennellyt yhtiössä vuodesta 2012. Hän on toiminut Sotkamo Silverin ympäristöjohtajana. Hän on myös hyväksytty Kaivosturvallisuuden vastuuhenkilöksi, jossa tehtävässä hän tulee myös jatkamaan. Arttu Ohtosella on diplomi-insinöörin tutkinto Oulun yliopisto, prosessitekniikka, teollisuuden ympäristö- ja biotekniikan opintosuunta.

 

"Hallitus on erittäin tyytyväinen, että Arttu Ohtonen jatkaa yhtiön palveluksessa tässä uudessa asemassaan siirtyessämme Hopeakaivoshankkeen uuteen kehitysvaiheeseen.

Konsernin koko hallitus ja johto ovat myös erittäin tyytyväisiä siitä, että Ilkka Tuokko osallistuu myös jatkossa Hopeakaivoshankkeen kehittämiseen hallituksen puheenjohtajana ja asiantuntijana. Hänen innostava aktiivinen toiminta ja sitoutuminen ovat olleet ja ovat erittäin tärkeitä tekijöitä Hopeakaivoshankkeen kehittämisessä hankkeen alusta saakka", sanoo tohtori Timo Lindborg, toimitusjohtaja Sotkamo SilverTukholma,

 

Tukholmassa, 3. marraskuuta, 2015.

Sotkamo Silver AB

Timo Lindborg, konserninjohtaja

 

Edellä olevat tiedot on julkaistu Ruotsin arvopaperimarkkinoita koskevan lain ja/tai rahoitusinstrumenttien kauppaa koskevan lain mukaisesti.

Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla vähäisiä eroja alkuperäisiin.

Yhtiön pörssitiedotteet ja taloudelliset raportit välitetään NGM kautta ja ovat saatavilla yhtiön sivuilla: www.silver.fi.

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

 

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa tytäryhtiönsä välityksellä hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos-projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM Equity pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsinki pörssissä. ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Lue lisää Sotkamo Silveristä verkkosivustolla http://www.sotkamosilver