SOTKAMO SILVER HAR UTSETT ARTTU OHTONEN TILL NY VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR FÖR SITT FINSKA DOTTERBOLAG

Då nuvarande VD, Ilkka Tuokko går i pension har styrelsen för det finska dotterbolaget utsett Arttu Ohtonen till ny VD.

Ilkka Tuokko har informerat styrelsen att han kommer att gå i pension från den 1 november. Ilkka kommer att fortsätta i Bolaget såsom ordförande för det finska dotterbolaget och han kommer även aktivt att fortsätta utvecklingen av Silvergruveprojektet, som specialist och på konsultbasis.

Arttu Ohtonen har varit anställd som miljöchef sedan 2012 i det finska Bolaget. Arttu är auktoriserad som gruvsäkerhetsansvarig för Silvergruvan. Han kommer även att fortsätta i denna roll. Arttu Ohtonen har en civilingenjörsexamen i process- och miljöteknik från Uleåborgs universitet.

 

Styrelsen är glad att Arttu Ohtonen vill fortsätta att arbeta för Bolaget i sin nya roll vid en ny utvecklingsfas.

Vi är också mycket glada att Ilkka Tuokko kommer att fortsätta arbeta för oss som styrelsens ordförande i det finska dotterbolaget, efter att ha haft en mycket viktig roll i Bolaget. Hans entusiasm och engagemang har varit och är avgörande för Silvergruvans utveckling”, säger VD Timo Lindborg, teknologie doktor

 

Stockholm 3 november 2015

Sotkamo Silver AB

Timo Lindborg, VD

 

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Sotkamo Silver AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas mindre skillnader i de översatta versionerna.

Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via NGM och finns tillgängliga på www.silver.fi

www.silver.fi

 

Om Sotkamo Silver AB (publ)

 

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger via dotterföretag mineralfyndigheter innehållande silver och guld i Finland. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ OMX Helsinki. ISIN-nummer för Sotkamo Silver ABs aktier är SE0001057910.

För ytterligare information kontakta: VD Timo Lindborg +46-8-304920.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi

Prenumerera