HOPEAKAIVOKSEN YMPÄRISTÖLUPA SAI LAINVOIMAN

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto antoi lupapäätöksen asiasta 16.4.2013. Päätöksestä valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen, joka antoi ratkaisun asiasta 13.6.2014. Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä ei ole yhtiön saaman lainvoimaisuustodistuksen mukaan valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen määräajan kuluessa, joten ympäristölupapäätös on nyt lainvoimainen.

Ympäristölupa sallii Hopeakaivoksen rakentamisen ja sen toiminnan Sotkamossa. Ympäristölupa sisältää 108 tarkempaa ehtoa, määräystä ja säännöstä, joilla taataan ympäristöystävällinen ja kestävä liiketoiminta.

Toteutettavuusselvityksen (feasibility study), joka perustuu hopean keskimääräiseen hintaan 21,5 dollaria / oz. vuosina 2016-2025, on kaivosprojektin IRR arviolta 35%. Takaisinmaksuaika on tuotannon aloittamista on noin 3 vuotta. Kaivoksen käyttöomaisuusinvestointien määrä arvioidaan olevan 32 miljoonaa euroa. Kaivoksen suunniteltu rikastuskapasiteetti on noin 350 000 – 450 000 tonnia hopeamalmia vuodessa. Kaivoksen tuotanto on 1 300 000 -1 000 000 oz. hopea ja noin 3 000 – 3 200 oz. kultaa rikasteissa vuodessa.

Sen lisäksi, että tavoitteena on lähiajan hopea-kultarikastetuotanto jatkuvat malmitutkimukset ja kehittäminen. Geofysiikan avulla on osoitettu merkittävä syvämalmin etsintäpotentiaali Hopeakaivoksen alapuolella. Päällimmäinen tutkimustavoite on lisätä mineraalivarantoja kairaamalla tätä potentiaalista aluetta.

Lisäksi selvitetään ja laaditaan suunnitelmat mineraalivarantojen matalapitoisempien osien esirikastamista varten ja näin kasvattaa taloudellisesti louhittavissa olevan hopean määrää ja lisätä tunnettuja toimintavuosia. Esiintymän korkeat pitoisuudet ja luonne sekä osoitettu suuri malminetsintäpotentiaali nykyisten malmivarojen alapuolella luovat edellytykset sille, että mineraalivarantojen kasvu voi olla hyvin merkittävä.

” Vaikka Yhtiön johto uskoo, että tämä on ihanteellinen ympäristö rakentaa Hopeakaivos, johtuen hyvästä esiintymästä, runsaasta ammattitaitoisen työvoimaan ja rakennuskapasiteetin tarjonnasta alueella niin lopullista päätöstä rakentamisen käynnistämisestä ei ole vielä tehty. Ennen päätöksen tekemistä on varmistettava turvaava rahoitus sopivin ehdoin. Yhtiö selvittää ja arvioi parhaillaan useita rahoitusvaihtoehtoja. Uskon, että Hopeakaivoksen ympäristöluvan lainvoimaisuus edesauttaa ja helpottaa tätä prosessia. ", Kommentoi tohtori Timo Lindborg, konsernnjohtaja.

 

Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla vähäisiä eroja alkuperäisiin.

 

Tukholma, 28 heinäkuuta 2014.

Sotkamo Silver AB

Timo Lindborg, konserninjohtaja

 

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

 

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa tytäryhtiönsä välityksellä hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM Equity pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsinki pörssissä. ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Lue lisää Sotkamo Silveristä verkkosivustolla http://www.sotkamosilver.com tai http://www.silver.fi. Lisätietoja: konserninjohtaja Timo Lindborg +358-40-5083507

Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla vähäisiä eroja alkuperäisiin.