SOTKAMO SILVER MYYNYT SÄHKÖLINJAN.

Sotkamo Silver ja Loiste Sähköverkko ovat sopineet Katerman voimalaitokselta Hopeakaivokselle ulottuvan sähkölinjan ja siihen kuuluvan muuntajalaitteiston myymisestä Loiste Sähköverkko Oy:lle. Maksettu myyntihinta on 1,3 M€.

Myynnillä Sotkamo Silver vapauttaa resurssejaan siihen, minkä osaamme parhaiten, hopeakaivoksen rakentamiseen.

Samalla Sotkamo Silver Oy on samalla tehnyt sopimuksen sähkönsiirrosta Loisteen kanssa sähköverkkoon liittymisestä.

Olen erittäin tyytyväinen syntyneestä sopimuksesta. Kaupasta vapautuva pääoma voidaan käyttää kaivoksen rakentamiseen. On hienoa, että löysimme molempia osapuolia hyödyttävän ratkaisun.” Sanoo Timo Lindborg, Sotkamo Silverin konsernijohtaja.

Kaupan myötä voimme kustannustehokkaasti hyödyntää jo valmiiksi rakennettua ja teknisesti hyvälaatuista siirtoverkkoa alueen sähkön jakelun varmistamisessa vahvistaen näin Sotkamon ja Kuhmon eteläisten osien sähkön jakeluverkkoaan. Haluamme myös olla mukana luomassa uusia työpaikkoja Kainuuseen ja edistää paikallista elinkeinoelämää.” Sanoo Reino Huusko, Loiste Sähköverkko Oy:n toimitusjohtaja.

Tukholma, 1. heinäkuuta 2016

Sotkamo Silver AB (publ) Timo Lindborg, konsernijohtaja

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa tytäryhtiönsä välityksellä hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa ja sinkkiä, lyijyä, kuparia ja kultaa siältäviä malminetsintäkohteita Norjassa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM Equity pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsinki pörssissä. ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Lue lisää Sotkamo Silveristä verkkosivustolla http://www.sotkamosilver.com tai http://www.silver.fi. Lisätietoja: konserninjohtaja Timo Lindborg +358-40-5083507