SSAB:n Hämeenlinnan tehtaan peittauslinjan alkupään modernisointi valmistui

SSAB:n investointiprojekti Hämeenlinnan tehtaan peittauslinjan alkupään modernisoimiseksi on valmistunut. Investointi tukee SSAB:n kasvustrategiaa autoteollisuudessa ja mahdollistaa autoteollisuuden käyttämien vaativien pinnoitettujen nauhatuotteiden suuremman valmistusmäärän.

Metallipinnoitettuja nauhatuotteita myydään suoraan autoteollisuuden ja rakentamisen asiakkaille ja niitä myös jatkojalostetaan maalipinnoitetuiksi tuotteiksi maalauslinjoillamme.

”Modernisoinnin ansiosta linja soveltuu entistä paremmin muun muassa autoteollisuudelle toimitettavien lujempien teräslaatujen valmistukseen, ” sanoo SSAB Europe –divisioonan johtaja Olavi Huhtala.

SSAB:n 370 miljoonan kruunun investointi Hämeenlinnan tehtaan peittauslinjan alkupään modernisointiin sisälsi linjan alkupään mekaaniset sekä sähkö- ja automaatiolaitteet sekä uuden sähkö- ja automaatiotilan, alkupään valvomon ja hilsepölynpoistolaitteistot.

”Uuden laserhitsauskoneen avulla autoteollisuuden käyttämien vaativien teräslaatujen hitsaaminen onnistuu entistä sujuvammin. Hilseenmurskain parantaa peittaustulosta ja samalla tehostaa peittausprosessia,” Olavi Huhtala sanoo.

Kaikki Hämeenlinnassa valmistettavat tuotteet kulkevat peittauslinjan kautta ennen kylmävalssausta ja sen jälkeen tehtävää metallipinnoitusta. Peittauslinjalla teräsnauhan pinta puhdistetaan hilseestä ja rautaoksidista suolahappoliuoksella. Kaksi vuotta kestäneiden rakennustöiden ajan linja oli lyhyitä seisokkeja lukuun ottamatta normaalisti tuotannossa.

Lisätietoja:
Olavi Huhtala, johtaja, SSAB Europe, puh. +358 20 592 9157

SSAB on maailmanlaajuisesti toimiva pohjoismainen ja yhdysvaltalainen teräsyhtiö. Yhtiön lisäarvoa tarjoavat tuotteet ja palvelut on kehitetty tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma. SSAB:llä on työntekijöitä yli 50 maassa ja tuotantolaitoksia Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Yhtiö on noteerattu Nasdaq Tukholmassa ja toissijaisesti Nasdaq Helsingissä. www.ssab.com.
Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter ja YouTube.


Avainsanat:

Yrityksestä

SSAB on maailmanlaajuisesti toimiva pohjoismainen ja yhdysvaltalainen teräsyhtiö. Yhtiön lisäarvoatarjoavat tuotteet ja palvelut on kehitetty tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tavoitteena onvahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma. SSAB:llä on työntekijöitä yli 50 maassa jatuotantolaitoksia Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Yhtiö on noteerattu Nasdaq OMX NordicTukholmassa ja toissijaisesti Nasdaq OMX Helsingissä. www.ssab.com