Stockmann-konsernin johdon osavuotinen selvitys 1.1.–30.9.2021

Report this content

Stockmann-konsernin kolmannen neljänneksen tulos parani selvästi molemmissa divisioonissa – Lindex ylsi kaikkien aikojen parhaaseen vuosineljänneksen liiketulokseensa

STOCKMANN Oyj Abp, osavuosikatsaus 29.10.2021 klo 8.00

Heinä–syyskuu 2021:
- Konsernin liikevaihto oli 237,8 miljoonaa euroa (207,6), jossa oli nousua 12,0 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla.
- Suhteellinen myyntikate oli 59,5 % (57,4).
- Liiketulos oli 33,2 miljoonaa euroa (14,3).
- Oikaistu liiketulos oli 33,3 miljoonaa euroa (16,5).
- Osakekohtainen tulos oli 0,15 euroa (0,01).
- Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,15 euroa (0,04).

Tammi–syyskuu 2021
- Konsernin liikevaihto oli 621,5 miljoonaa euroa (558,7), jossa oli nousua 8,8 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla.
- Suhteellinen myyntikate oli 59,1 % (55,3).
- Liiketulos oli 31,8 miljoonaa euroa (-14,0).
- Oikaistu liiketulos oli 39,0 miljoonaa euroa (-9,3).
- Osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa (-0,69).
- Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa (-0,62).

Tulosennuste vuodelle 2021 (muuttumaton): 
Stockmann odottaa konsernin liikevaihdon kasvavan selvästi ja oikaistun liiketuloksen olevan selvästi positiivinen edellyttäen, että merkittäviä koronarajoituksia ei aseteta.

Toimitusjohtaja Jari Latvanen:
Stockmann-konsernin kolmas vuosineljännes oli erittäin vahva. Liiketulos kasvoi 18,9 miljoonaa euroa vertailukaudesta. Lindex teki historiansa parhaan vuosineljänneksen tuloksen: 31,6 miljoonaa euroa. Stockmann-divisioona paransi tulostaan selvästi 4,7 miljoonalla eurolla ja saavutti positiivisen tuloksen. Rokotusasteen nousun myötä asiakasvirrat alkoivat nousta paremmalle tasolle kolmannella neljänneksellä.

Lindex teki erittäin hyvän tuloksen, kun myynti kasvoi kaikilla markkinoilla ja liiketoiminta-alueilla ja suhteellinen myyntikate oli erittäin korkea. Kävijämäärien kasvu vauhditti kivijalkamyymälöiden myyntiä, ja verkkokaupan vahva kehitys jatkui.

Stockmann-divisioona ylsi positiiviseen tulokseen, hieman nollan yläpuolelle, ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2019 neljännen neljänneksen. Kivijalkamyymälöiden myynti kasvoi selvästi kolmannella neljänneksellä ja muutti myyntikanavien välistä tasapainoa. Molemmat kanavat kasvoivat hyvin vuosineljänneksen aikana. Riian Delicatessen avattiin uudelleen syyskuussa kahden kuukauden remontin jälkeen.

Stockmannin saneerausohjelma on edennyt suunnitelman mukaisesti.

AVAINLUKUJA

7–9/
2021
7–9/
2020
1–9/
2021
1–9/
2020
1–12/
2020
Liikevaihto, milj. euroa 237,8 207,6 621,5 558,7 790,7
Suhteellinen myyntikate, % 59,5 57,4 59,1 55,3 56,1
Liiketulos (EBIT), milj. euroa 33,2 14,3 31,8 -14,0 -252,4
Oikaistu liiketulos (EBIT), milj. euroa 33,3 16,5 39,0 -9,3 4,9
Katsauskauden tulos, milj. euroa 23,3 3,3 12,9 -44,9 -291,6
Tulos/osake,
laimentamaton ja laimennettu, euroa
0,15 0,01 0,08 -0,69 -3,88
Henkilöstö, keskimäärin 5 866 5 975 5 611 6 104 5 991
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 31,9 23,3 66,6 109,2 147,4
Investoinnit, milj. euroa 4,5 4,2 9,1 14,6 19,4
Oma pääoma/osake, euroa 1,54 5,88 2,90
Nettovelkaantumisaste, % 271,5 184,5 336,1
Omavaraisuusaste, % 16,9 25,2 14,6

Luvut on tarvittaessa oikaistu vastaamaan tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutosta.

YRITYSSANEERAUSOHJELMA

Helsingin käräjäoikeus hyväksyi 9.2.2021 tekemällään päätöksellä Stockmann Oyj Abp:n yrityssaneerausohjelman, ja saneerausmenettely on päättynyt. Saneerausohjelma perustuu Stockmannin tavaratalotoiminnan jatkumiseen, Helsingissä, Tallinnassa ja Riiassa sijaitsevien tavaratalokiinteistöjen myyntiin ja takaisin vuokraamiseen sekä Lindexin liiketoiminnan jatkumiseen kiinteänä osana Stockmann-konsernia. Kiinteistöjen myynti- ja takaisinvuokrausprojektit ovat käynnissä kaikissa kolmessa maassa. Edellä mainitut kiinteistöt on myytävä 31.12.2021 mennessä saneerausohjelman raukeamisuhalla, ellei valvoja perustellusta syystä anna lykkäystä myynnille enintään 31.12.2022 saakka. Valvoja on myöhemmin hyväksynyt aikataulun kiinteistöjen arvioidulle myynnille viimeistään vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen aikana, jotta saavutetaan optimaalinen lopputulos yhtiön ja velkojien kannalta.

Varsinaisen yhtiökokouksen valtuuttamana hallitus päätti 18.5.2021 laskea liikkeeseen enintään 100 000 000 uutta yhtiön osaketta, jotka annetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Lisäksi vakuudettoman saneerausvelan haltijat olivat saneerausohjelman mukaisesti oikeutettuja konvertoimaan saneerausohjelman alaisen maksuohjelman mukaiset saatavansa yhtiön liikkeeseen laskemiin uusiin vakuudellisiin joukkovelkakirjoihin.

Osakeannissa merkittiin kaikkiaan 79 335 175 konversio-osaketta, ja Stockmannin osakkeiden kokonaismääräksi tuli 154 436 944 osaketta. Kaupankäynti konversio-osakkeilla alkoi Nasdaq Helsingissä 7.7.2021. Merkintähinta oli 0,9106 euroa osakkeelta, ja merkintäajan päätyttyä noin 72,2 miljoonaa euroa Stockmannin vakuudettomasta saneerausvelasta ja hybridilainavelasta oli konvertoitu yhtiön osakkeiksi. Jäljelle jäävä osuus siitä yhtiön vahvistetun vakuudettoman saneerausvelan osasta ja hybridilainavelasta, joka olisi ollut oikeutettu osakekonversioon osakeannissa, leikataan saneerausohjelman mukaisesti (Pörssitiedote 5.7.2021). Liiketoiminnan muut tuotot vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä sisälsivät saneerausvelan 2,7 miljoonan euron leikkauksen.

Stockmann Oyj Abp julkisti 18.5.2021 vakuudellisten joukkovelkakirjojen tarjouksen tietyille saneerausohjelman mukaisille vakuudettomille velkojilleen.  Vakuudettomat velkojat olivat saneerausohjelman mukaisesti oikeutettuja konvertoimaan saneerausohjelman alaisen vakuudettomalle velalle vahvistetun maksuohjelman mukaiset saatavansa kuittaamalla tämän osuuden vakuudellisiin joukkovelkakirjoihin euro eurosta. Vakuudettomien velkojien pätevästi merkitsemät velkakirjat olivat nimellisarvoltaan yhteensä 66 149 032 euroa. Näin ollen Stockmann laski liikkeeseen velkakirjat, joiden nimellisarvo on yhteensä 66 149 032 euroa. Velkakirjojen liikkeeseenlaskupäivä oli 5.7.2021. Kaupankäynti velkakirjoilla alkoi Nasdaq Helsingin listalla 7.7.2021 kaupankäyntitunnuksella STCJ001026.

Velkakirja- ja osakekonversioiden jälkeen jäljelle jäävän saneerausohjelmassa vahvistetun maksuohjelman alaisen vakuudettoman saneerausvelan määrä on noin 21,8 miljoonaa euroa. Stockmannilla on myös saneerausohjelmaan kuuluvaa ehdollista, enimmäismääräistä tai riidanalaista saneerausvelkaa, jonka maksuohjelman alainen määrä vahvistetaan myöhemmin ja jonka velkojat tulevat saataviensa vahvistuttua olemaan oikeutettuja konvertoimaan saatavansa osakkeisiin ja velkakirjoihin. (Pörssitiedote 5.7.2021).

COVID-19

Koronapandemiaan liittyvien rajoitusten päättymisellä oli positiivinen vaikutus Stockmann-konsernin toimintaympäristöön ja asiakasmääriin kolmannella neljänneksellä.

Lindex-divisioonan kivijalkamyymälöiden myynti palasi kolmannella neljänneksellä vuoden 2019 tasolle, vaikka joillakin markkinoilla oli rajoituksia neljänneksen alussa. Verkkokaupan kasvu jatkui vahvana vuoteen 2019 verrattuna.

Stockmann-divisioonan myynti kasvoi koko katsauskauden ajan, mikä johti merkittävään kumulatiiviseen kasvuun sekä verkkokaupassa että kivijalkamyymälöissä. Vastaava kehitys on nähtävissä asiakasmäärissä, jotka olivat kokonaisuudessaan edellisvuoden tasolla.

Liiketoiminnan muut tuotot sisälsivät tarkastelujaksolla 3,5 miljoonaa euroa koronatilanteeseen liittyvää julkista rahoitusta, jota oli myönnetty pääasiassa Lindexille eri maissa. Kolmannella neljänneksellä vastaava määrä oli 0,6 miljoonaa euroa.

TULOSENNUSTE VUODELLE 2021 (muuttumaton)

Stockmann odottaa konsernin liikevaihdon kasvavan selvästi ja oikaistun liiketuloksen olevan selvästi positiivinen edellyttäen, että merkittäviä koronarajoituksia ei aseteta.

VUODEN 2021 NÄKYMÄT

Maailmantalouden epävarmuuden odotetaan jatkuvan koko vuoden 2021 ajan, ja pandemia vaikuttaa edelleen merkittävästi maailmantalouteen, kunnes koronatilanne saadaan paremmin hallintaan. Vähittäiskaupan markkinatilanteen odotetaan jatkuvan haastavana kuluttajakäyttäytymisen ja luottamuksen muutosten takia, joihin myös koronatilanne vaikuttaa.

Stockmann-divisioona jatkaa saneerausohjelman toteuttamista vuonna 2021, ja Lindex parantaa edelleen tehokkuuttaan ja tutkii uusia kasvumahdollisuuksia.

Johdon osavuotinen selvitys
Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Stockmann-konsernin tammi–syyskuun 2021 johdon osavuotisesta selvityksestä ja sisältää sen olennaiset tiedot. Johdon osavuotinen selvitys on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta stockmanngroup.com.

Webcast
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään 29.10.2021 klo 10.00 englanninkielisenä suorana webcast-lähetyksenä, jota voi seurata tästä linkistä tai osoitteessa stockmanngroup.com. Tallenne esitysmateriaaleineen on saatavilla yhtiön internetsivuilla tilaisuuden jälkeen.

Lisätietoja:
Jari Latvanen, toimitusjohtaja, puh. 09 121 5606
Pekka Vähähyyppä, talousjohtaja, puh. 09 121 3351
Henna Tuominen, johtaja, viestintä, vastuullisuus ja sijoittajasuhteet, puh. 050 5705080

www.stockmanngroup.com
 

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet