• news.cision.com/
  • Stora Enso Oyj/
  • Stora Enso ja CEPIn jäsenyritykset aloittavat 4evergreen-yhteishankkeen edistääkseen kuitupohjaisten pakkausten kierrätystä kiertotaloudessa

Stora Enso ja CEPIn jäsenyritykset aloittavat 4evergreen-yhteishankkeen edistääkseen kuitupohjaisten pakkausten kierrätystä kiertotaloudessa

Report this content

STORA ENSO OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 20.11.2019 klo 10.30 

Stora Enso ja eurooppalaisen sellu- ja paperiteollisuutta edustavan CEPIn muut jäsenyritykset ryhtyvät vauhdittamaan kiertotaloutta arvoketjun muiden yritysten kanssa. 4evergreen-hankkeella tehostetaan kuitupohjaisten pakkausten kierrätystä ja lisätään yhteistyötä kiertotalouden mukaisessa suunnittelussa ja materiaalien käytössä.

4evergreen-yhteistyöhankkeella edistetään kuitupohjaisten pakkausten hyödyntämistä ilmasto- ja ympäristövaikutusten minimoimiseen tähtäävässä, vastuullisessa kiertotaloudessa. Tavoitteena on myös tuoda esiin kuitupohjaisten pakkausmateriaalien ja kierrätyksen innovaatioita, luoda suuntaviivoja kuitujen kiertoa ja uudelleen käyttöä tukevalle suunnittelulle sekä kehittää keräysjärjestelmiä ja kuitupohjaisten pakkausten käsittelyyn soveltuvia kierrätysinfrastruktuureja ja -teknologioita.

Ainutlaatuinen yhteishanke tuo yhteen arvoketjun kaikki toimijat. Stora Enson lisäksi mukana ovat muiden muassa Nestlé, Danone, Huhtamäki, SIG Combibloc, SEDA, Elopak, Tetra Pak, AR Packaging ja MARS.

”Tämä on tärkeä askel Euroopan biopohjaisessa kiertotaloudessa ja kuitupohjaisten pakkausratkaisujen aseman lujittamisessa markkinoilla”, sanoo Stora Enson toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström. ”Muovijäte on globaali ongelma, jota ei voida ratkaista ilman ilmastoälykkäitä, uusiutuvia ja kierrätettäviä ratkaisuja. Yritykset läpi koko arvoketjun yhdistävät voimansa, ja se voi saada aikaan todellista, käänteentekevää muutosta.” 

Eurostatin mukaan kuitupohjaisten pakkausten kierrätysaste Euroopassa on jo 84,6 prosenttia, ja kierrätettyjen kuitupohjaisten pakkausten volyymi on yhtä suuri kuin kaikkien muunlaisten kierrätyspakkausten yhteensä. 4evergreenilla ja muilla vastaavilla alan hankkeilla halutaan edistää innovatiivisten kierrätyskuitupohjaisten tuotteiden kehittämistä ja markkinoille tuloa.

CEPI

CEPI on eurooppalaista sellu- ja paperiteollisuutta edustava järjestö. CEPIn jäsenyritykset tuottavat monenlaisia uusiutuvia ja kierrätettäviä puukuitupohjaisia ratkaisuja muun muassa tekstiileihin, pakkauksiin, hygienia- ja pehmopaperituotteisiin, graafisiin papereihin, paino- ja erikoispapereihin sekä biokemikaaleja elintarvikkeiden, lääkkeiden, biokomposiittien ja bioenergian tuotantoon. CEPI edustaa 18 kansallisen järjestön kautta 500:aa yritystä, joilla on 895 tehdasta ja yli 180 000 työntekijää eri puolilla Eurooppaa.

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 10,5 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com 

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Tilaa