• news.cision.com/
  • Stora Enso Oyj/
  • Stora Enso och CEPI-medlemsföretagen presenterar 4evergreen – ett samarbete för att främja fiberbaserade förpackningar i den cirkulära ekonomin

Stora Enso och CEPI-medlemsföretagen presenterar 4evergreen – ett samarbete för att främja fiberbaserade förpackningar i den cirkulära ekonomin

Report this content

STORA ENSO OYJ PRESSMEDDELANDE 2019-11-20 kl. 10.30 EET 

Stora Enso och övriga medlemmar i CEPI, det europeiska pappersindustriförbundet, samverkar med företag inom hela värdekedjan för att främja återvinning av fiberbaserade förpackningar och samarbete inom cirkulära material. Avsikten är att åstadkomma en positiv förändring inom den cirkulära ekonomin.

Syftet med 4evergreen är att öka användningen av fiberbaserade förpackningar i en cirkulär och hållbar ekonomi som minimerar klimat- och miljöpåverkan. Dessutom är målet att öka kunskapen om innovation inom fiberbaserade förpackningsmaterial och återvinning, skapa riktlinjer för produktdesign för att möjliggöra cirkularitet och återanvändning av fibrer, samt stödja utvecklingen av optimerade insamlingssystem och den infrastruktur och teknik som krävs för återvinning anpassad för fiberbaserade förpackningar.

Det unika samarbetet samlar hela värdekedjan. Utöver Stora Enso omfattar samarbetet bland andra Nestlé, Danone, Huhtamäki, SIG Combibloc, SEDA, Elopak, Tetra Pak, AR Packaging och MARS.

– Det här är ett avgörande steg för att stärka den cirkulära bioekonomin i Europa och öka de biobaserade förpackningslösningarnas betydelse på marknaden, säger Karl-Henrik Sundström, VD på Stora Enso. – Plastnedskräpningen är ett globalt problem som inte kan hanteras utan klimatsmarta, förnybara och återvinningsbara lösningar. Genom att slå oss samman med företag inom hela värdekedjan kan vi åstadkomma verklig och transformativ förändring. 

Enligt Eurostat återvinns redan 84,6 % av alla fiberbaserade förpackningar i Europa, och volymen återvunna fiberbaserade förpackningar motsvarar alla övriga förpackningsmaterial tillsammans. Branschen strävar efter att påskynda och lansera nya innovativa produkter med återvunnen fiber genom satsningar som 4evergreen.

Om CEPI 

Det europeiska pappersindustriförbundet, CEPI, tillhandahåller en mängd olika förnybara och återvinningsbara träbaserade fiberlösningar för EU-medborgare: Allt från förpackningar och textilier, hygien- och tissueprodukter, kopieringspapper, grafiskt papper och specialpapper till biokemikalier för livsmedel och läkemedel, biokompositer och bioenergi. Genom sina 18 nationella organisationer samlar CEPI 500 företag som driver 895 bruk runt om i Europa med över 180 000 direktanställda. 


För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
Chef för kommunikation och medierelationer
tel. +46 72 2 410 349

Som en del i bioekonomin är Stora Enso en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder och 2018 uppgick omsättningen till 10,5 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com 

STORA ENSO OYJ

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
Chef för kommunikation och medierelationer
tel. +46 72 2 410 349

Prenumerera