Citat

Vi arbetar kontinuerligt med innovation inom Stora Enso och tillsammans med kunder som Husqvarna har vi möjligheten att göra stor skillnad, såväl kostnadsmässigt som för miljön.
Fredrik Stensson, Sales Director, Stora Enso, Division Packaging Solutions
För att fortsatt kunna vara ett innovativt företag inom förnybara material vill vi kunna rekrytera de bästa kandidaterna. Mångfald är en viktig förutsättning för att bygga en kultur som präglas av innovation. Därför stödjer vi detta initiativ
Malin Bendz, personaldirektör, Stora Enso.
Vi jobbar ständigt för att minska markskadeproblemet. Genom att använda SMHI:s tjänst får vi bättre kunskap om kommande månads markförutsättningar, vilket ger oss större möjligheter till markskadefri avverkning, både i enkla och i svårtillgängliga trakter,.
Henrik Lenning, produktionschef, Stora Enso Skog
– Jag tycker absolut att unga tjejer och killar ska satsa på naturvetenskap och teknik. Här finns det många jobb och möjligheter att vara med och påverka framtiden. Vi strävar efter ett hållbart samhälle, vi behöver bli mer energieffektiva och en stor fördel med vår industri är att vi jobbar med en förnybar råvara, skogen.
Malin Öberg
Syftet med säkerhetsdagarna är att vi ska öka medarbetarnas kunskap och medvetenhet om säkerhet. Utbildningsdagarna bidrar även till att stärka engagemanget och öka delaktigheten på bruket för säkerhetsfrågorna
Catarina Gustafsson, säkerhetschef, Stora Enso Fors Bruk
Alla är taggade och blir lite mer på tå under stoppet och det blir dessutom en mer familjär stämning. Att det är stoppvecka märks inte enbart på bruket, utan även i lokalsamhället. Stoppet innebär ett positivt uppsving för exempelvis hotell, restauranger, bensinstationer och livsmedelsbutiker i närområdet
Ronny Sjöberg, chef Anläggning & Investeringar, Stora Enso Fors Bruk
Dessa investeringar är en viktig del i brukets utvecklingsplan och innebär att Fors Bruk blir en ännu säkrare arbetsplats
Ronny Sjöberg, chef Anläggning & Investeringar, Stora Enso Fors Bruk
Det ska bli kul att få möjlighet att jobba med alla duktiga medarbetare på Skoghalls Bruk och inte minst att få vara delaktig i att utveckla både medarbetare och bruket. För mig blir det ett byte från Halland och tidningspapper till Värmland och kartong. Jag trivs inom Stora Enso och får nu möjlighet att utvecklas och bidra till bolagets fortsatta framgång
Kenneth Ohlsson, blivande platschef Stora Enso Skoghalls Bruk
Alla som deltog i arbetet efter explosionen av sodapannan är delaktiga i den här fina utmärkelsen, som är ett stort erkännande. Motivationen, engagemanget och handlingskraften var enastående från medarbetare och leverantörer. Det var nyckeln till framgången.
Carl-Johan Albinsson, platschef Stora Enso Skoghalls Bruk
Det blir en riktig vitamininjektion att handleda examensarbetare. De ställer frågor som ingen annan ställer, när de kommer in i veksamheten med sina ögon och intryck utifrån. Det känns roligt och inspirerande att handleda ambitiösa studenter
Jonas Morin, underhållsingenjör Automation och handledare av examensarbeten på Stora Enso Skoghalls Bruk
Avancerad teknik och instrument i all ära men i dagsläget finns inget som slår de mänskliga organen när det kommer till att känna lukt och smak. Numera är det ett önskemål från kunderna att vi ska ha både en smakpanel och göra instrumentella tester av kartongen för att säkerställa att den uppfyller våra kvalitetskrav
Ann-Sofie Eliasson, ansvarig för smakpanelen på Stora Enso Fors Bruk
Det är kul att få vara en del i denna friskvårdssatsning. Det är viktigt för att vi ska få motiverade och engagerade medarbetare att vi ser till att de mår bra. God hälsa är en förutsättning för goda arbetsprestationer.
Anette Karlsson, administratör och friskvårdssamordnare, Stora Enso Skoghalls Bruk
Vårt goda rykte som arbetsgivare är det jag ser som främsta anledning till det stora intresset för sommarjobben. De som har sommarjobbat hos oss trivs oftast väldigt bra och många rekommenderar sina kompisar att också söka.
Jari Lassila, Personalchef, Stora Enso Fors Bruk
Jag kan verkligen rekommendera Stora Ensos traineeprogram. Se det som en chans i livet att anta en stor utmaning i en industri i förändring som dessutom ger en internationell erfarenhet. Traineeprogrammet är en väldigt bra start på yrkeskarriären.
Frida Pettersson, fd Trainee och numera Förändringsledare, Stora Enso Fors Bruk
Det är en intressant utbildning. Den ger mig nya infallsvinklar och synsätt på energifrågorna. Dessutom får jag ett bra nätverk inom Stora Enso, vilket är värdefullt att ha med sig i mitt dagliga arbete.
Victor Allard, energiingenjör, Stora Enso Fors Bruk
Vi är givetvis oerhört stolta och glada över att leverera kartong till presentförpackningen för skid-VM. Det är en stor ära för oss och vi ser det som ett hedersuppdrag. Det ger oss bra exponeringsmöjligheter, då en stor del av sportvärldens blickar är riktade mot Falun under skid-VM.
Cecilia Carter, platschef Stora Enso Fors Bruk
Att börja som sommarjobbare hos oss är en bra start i arbetslivet. Vi har många spännande yrken på Skoghalls Bruk och det är en fantastisk möjlighet för sommarjobbarna att få prova på arbetsuppgifter och få med sig erfarenhet från vår processindustri i de framtida karriärerna. Sist men inte minst är det spännande för oss att träffa nya medarbetare som hjälper oss när delar av den ordinarie personalen har semester.
Carl-Johan Albinsson, platschef Stora Enso Skoghalls Bruk