Stora Enson vastuullisuusraportti valittu kymmenen parhaan joukkoon kansainvälisessä vertailussa

STORA ENSO OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 15.10.2019 klo 9.00

Stora Enson vuoden 2018 vastuullisuusraportti on valittu kymmenen parhaan joukkoon World Business Council for Sustainable Development -järjestön (WBCSD) Reporting matters
-julkaisussa. Myös vuoden 2017 raportti ylsi kymmenen parhaan joukkoon. 

WBCSD:n julkaisussa Stora Enson vastuullisuusraportti saa tunnustusta hyvästä toteutustavasta, jossa on selkeästi huomioitu yhtiön toteuttaman olennaisuusarvioinnin tulokset. Raporttia kiitellään myös hyvästä rakenteesta ja kielestä, joiden ansiosta se on runsaasta tietosisällöstään huolimatta johdonmukaista ja ytimekästä luettavaa.

”Olemme ylpeitä, että raportointimme saa tunnustusta hyvästä toteutustavasta”, sanoo Stora Enson yritysvastuujohtaja Noel Morrin. ”Mielestämme yritysten pitäisi määrittää yhdessä keskeisten sidosryhmiensä kanssa olennaisimmat asiat ja keskittyä raportoinnissaan niihin. On hienoa, että meidän tapamme saa kiitosta.”

”Hyvä raportointi on selkeää, kattavaa ja läpinäkyvää, ja se myös kehittyy jatkuvasti. Pyrimme antamaan raportissamme asiapohjaista tietoa toimintamme vastuullisuudesta niin, että se on kiinnostavaa luettavaa”, toteaa Stora Enson viestintäjohtaja Ulrika Lilja.

”Stora Enson vuoden 2018 vastuullisuusraportin sisällössä on selkeästi otettu huomioon olennaisuusarvioinnin tulokset. Raportin erityisiä vahvuuksia ovat ulkoisen ympäristön painottaminen ja kattava kuvaus siitä, millaisia koko arvoketjua koskevia sisäisiä prosesseja olennaisiksi määritettyihin asioihin liittyy. Toivomme, että muut yhtiöt pitävät Stora Ensoa esimerkkinä hyvistä raportointikäytännöistä”, sanoo WBCSD:n Redefining Valuen toimitusjohtaja Rodney Irwin.

WBCSD:n Reporting matters -julkaisun tarkoituksena on kehittää yritysten ei-taloudellisten tietojen raportointia. Julkaisu listaa Stora Enson vastuullisuusraportin yhtenä parhaana kymmenen joukosta julkaisematta tarkkaa sijoitusta. Julkaisussa arvioitiin yhteensä 159 raporttia.

Stora Enson vuosikertomuksen 2018 osat ovat Strategy, Financials, Sustainability sekä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Vuosikertomuksesta on saatavana myös tiivistelmä. Kaikki osat ovat saatavana PDF-muodossa osoitteessa storaenso.com/annualreport.

WBCSD:n Reporting matters -julkaisu on saatavana täällä.

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 10,5 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todis

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Yrityksestä

Part of the bioeconomy, Stora Enso is a leading global provider of renewable solutions in packaging, biomaterials, wooden constructions and paper. We believe that everything that is made from fossil-based materials today can be made from a tree tomorrow. Stora Enso has some 26 000 employees in over 30 countries. Our sales in 2018 were EUR 10.5 billion. Stora Enso shares are listed on Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) and Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). In addition, the shares are traded in the USA as ADRs (SEOAY). storaenso.com

Tilaa