Stora Ensos hållbarhetsrapport utsedd till en av de tio bästa i världen

Report this content

STORA ENSO OYJ PRESSMEDDELANDE den 15 oktober 2019 kl. 09:00 EEST

För andra året i rad har Stora Ensos hållbarhetsrapport utsetts till en av de tio bästa hållbarhetsrapporterna i världen enligt den senaste utgåvan av Reporting matters från World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

I WBCSDs publikation Reporting matters får Stora Ensos hållbarhetsrapport beröm för god praxis kring den tydliga kopplingen till företagets väsentlighetsbedömning. Rapportens navigering och språk får också positiv feedback för sin koncisa, konsekventa och samtidigt informativa stil.

– Vi är stolta över att vår rapportering får beröm för god praxis, säger Noel Morrin, global hållbarhetschef på Stora Enso. – Vi anser att företag, i stället för att rapportera om allt, bör fokusera på de viktigaste områdena, utarbetade i samråd med de främsta intressenterna. Det är mycket glädjande att vår metod får ett sådant erkännande.

– God rapportering är tydlig, informativ och transparent, och bör utvecklas kontinuerligt. I vår rapport strävar vi efter att dela faktabaserad information om vårt arbete med hållbarhet på ett intresseväckande och engagerande sätt, säger Ulrika Lilja, kommunikationsdirektör på Stora Enso.

– Innehållet i Stora Ensos hållbarhetsrapport för 2018 har en tydlig koppling till resultaten av företagets väsentlighetsbedömning. Särskilt starka aspekter är bland annat fokus på den externa miljön och den omfattande presentationen av den interna hanteringen av viktiga frågor över hela värdekedjan. Vi hoppas att andra företag ska se Stora Enso som en förebild för god praxis, säger Rodney Irwin, Managing Director of Redefining Value, WBCSD.

WBCSD ger ut Reporting matters för att bidra till en effektivisering av icke-finansiell affärsrapportering. Rapporten listar Stora Ensos hållbarhetsrapport som en av världens tio främsta bland de 159 rapporter som granskats i publikationen, utan att ange exakta betyg.

Stora Ensos årsredovisning 2018 består av delarna Strategy, Financials, Sustainability och Governance, samt en sammanfattande del. Alla delar av årsredovisningen finns i pdf-format på storaenso.com/annualreport.

WBCSDs publikation Reporting matters finns här.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 221 9228

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder och 2018 uppgick omsättningen till 10,5 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 221 9228

Prenumerera