Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Stora Enso Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2018

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.1.2018 klo 9.00

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaan asetettu osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 28.3.2018 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan yhdeksän (9) jäsentä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyisistä jäsenistä Anne Brunila, Jorma Eloranta, Elisabeth Fleuriot, Hock Goh, Christiane Kuehne, Richard Nilsson, Göran Sandberg ja Hans Stråberg, ja että Antti Mäkinen valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi vastaavalle toimikaudelle.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää, että Jorma Eloranta valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Hans Stråberg hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Mikael Mäkinen on ilmoittanut, että ei ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

“Mikael Mäkinen on toiminut hallituksen jäsenenä vuodesta 2010 lähtien ja hallituskausiensa aikana vaikuttanut myönteisesti Stora Enson kehitykseen. Mikael on ollut myös arvokas talous- ja tarkastusvaliokunnan jäsen ja antanut panoksensa valiokunnan työskentelyyn. Esitän Mikaelille lämpimät kiitokset Stora Enson hyväksi tehdystä työstä”, sanoo Stora Enson hallituksen puheenjohtaja ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsen Jorma Eloranta.

Antti Mäkinen, oik. kand., syntynyt 1961, Suomen kansalainen, omaa vahvan operatiivisen taustan pankki- ja finanssialalta ja on toiminut toukokuusta 2017 alkaen Solidium Oy:n toimitusjohtajana. Aikaisempaan työkokemukseen kuuluvat useat johtotason positiot Nordean investointipankkiliiketoiminnassa, etenkin Suomen Corporate Finance -liiketoiminnan johtajana, Strategic Coverage -yksikön johtajana sekä Corporate & Investment Banking -liiketoiminnan toisena johtajana (2010–2017). Ennen tätä Mäkinen on toiminut eQ Corporationin ja sen päätytäryhtiön eQ Pankki Oyj:n toimitusjohtajana (2005–2009). Mäkinen toimii Rake Oy:n hallituksen jäsenenä sekä usean pörssiyhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana tai jäsenenä. Hän on riippumaton yhtiöstä mutta ei sen merkittävistä osakkeenomistajista johtuen asemastaan Solidium Oy:n toimitusjohtajana. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkioita korotetaan noin kolme prosenttia ja ne olisivat siten seuraavat:

Hallitus

Puheenjohtaja  175 000 euroa (2017: 170 000 euroa)
Varapuheenjohtaja  103 000 euroa (2017: 100 000 euroa)
Jäsenet  72 000 euroa (2017: 70 000 euroa)

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää myös, että hallituksen jäsenten vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla vuosipalkkiosta hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun Stora Enson R-osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan, ja loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä kun osavuosikatsaus kaudelta 1.1.2018 – 31.3.2018 on julkistettu tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää, että hallituksen talous- ja tarkastusvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan ja vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan jäsenten vuosipalkkioita korotetaan noin kolme prosenttia ja ne olisivat siten seuraavat:

Talous- ja tarkastusvaliokunta

Puheenjohtaja  20 600 euroa (2017: 20 000 euroa)
Jäsenet  14 400 euroa (2017: 14 000 euroa)

Palkitsemisvaliokunta

Puheenjohtaja  10 300 euroa (2017: 10 000 euroa)
Jäsenet  6 200 euroa (2017: 6 000 euroa)

Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunta

Puheenjohtaja  10 300 euroa (2017: 10 000 euroa)
Jäsenet  6 200 euroa (2017: 6 000 euroa)

Osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuului neljä jäsentä toimikaudella 2017–2018: Jorma Eloranta (hallituksen puheenjohtaja), Hans Stråberg (hallituksen varapuheenjohtaja) ja kahden suurimman osakkeenomistajan nimittämät jäsenet, Harri Sailas (Solidium Oy) ja Marcus Wallenberg (FAM AB). Marcus Wallenberg valittiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi.

Toimikunnan päätehtävänä oli valmistella vuoden 2018 varsinaiselle yhtiökokoukselle esitys hallituksen jäsenistä ja heidän palkkioistaan. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontui viisi kertaa toimikaudellaan 2017–2018 ja jokainen jäsen osallistui kaikkiin kokouksiin.


Lisätietoja:
Satu Härkönen, viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet, puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 763 8767

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja. Tavoitteenamme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja. Työllistämme noin 25 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2016 oli 9,8 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com

STORA ENSO OYJ 

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen-Sainio
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Tilaa

Multimedia

Multimedia