Stora Enso: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.6.2017 klo 15.30

Stora Enso Oyj on vastaanottanut Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalta 21.6.2017 arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Varman osakeomistus Stora Enso Oyj:stä laski alle 5 %:n rajan 20.6.2017.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman osuus Stora Enso Oyj:stä ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (A yhteensä)  % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B yhteensä)  Yhteenlaskettu
%-osuus
(A+B) 
Liikkeeseenlaskijan osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 1,28 % osakkeista,
4,18 % äänistä
788 619 987 osaketta,
237 717 686 ääntä
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 1,54 % osakkeista,
5,01 % äänistä

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet

Osakesarja/ osakelaji   Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä  Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä  Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus  Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus 
ISIN-koodi (jos mahdollista) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI0009005953 9 913 018 osaketta
ja ääntä
5,62 % osakkeista ja äänistä
FI0009005961 140 874 osaketta,
14 087 ääntä
0,02 % osakkeista ja äänistä
A YHTEENSÄ  10 053 892 osaketta,
9 927 105 ääntä
1,28 % osakkeista,
4,18 % äänistä

Lisätietoja:
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 763 8767

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja. Tavoitteenamme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja. Työllistämme noin 25 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2016 oli 9,8 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com

STORA ENSO OYJ 

Lisätietoja:
Ulla Paajanen-Sainio
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Tilaa