Stora Enso: Meddelande enligt kapitel 9, paragraf 10 i den finska börslagen

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2017-06-21 kl. 15.30 EEST

Stora Enso Oyj har den 21 juni 2017 mottagit ett meddelande enligt kapitel 9, paragraf 10 i den finska börslagen, enligt vilket ägande av Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma i Stora Enso har fallit under tröskelnivån 5 % den 20 juni 2017.

Totalt antal positioner av Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma enligt meddelandet:

   % av aktier och röstetal (total A)  % av aktier och rösträtter via finansiella instrument (total B)  Total båda i % (A + B)  Totalantalet aktier och röster i målbolaget 
Situationen den dag då tröskelnivån passerades eller uppnåddes  1,28 % av aktierna,
4,18 % av röstetalet 
788 619 987 aktier,
237 717 686 röster
Position vid föregående meddelande (om tillämpligt)  1,54 % av aktierna,
5,01 % av röstetalet 

Detaljer om situationen den dag då tröskelnivån passerades eller uppnåddes:


A: Aktier och rösträtter

Klass/typ av aktie  Antal aktier och röstetal  Antal aktier och röstetal  % av aktier och röstetal  % av aktier och röstetal 
ISIN-kod (om möjligt)  Direkt (VPML 9:5)  Indirekt (VPML 9:6 och 9:7)  Direkt (VPML 9:5)  Indirekt (VPML 9:6 och 9:7) 
FI0009005953 9 913 018 aktier och röster 5,62 % av aktierna och röstetalet
FI0009005961  140 874 aktier,
14 087 röster 
0,02 % av aktierna och röstetalet 
DELSUMMA A 10 053 892 aktier,
9 927 105 röster
1,28 % av aktierna,
4,18 % av röstetalet 

För mer information:
Ulla Paajanen-Sainio, SVP, Investor Relations, tel. +358 40 763 8767

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 35 länder och 2016 uppgick omsättningen till 9,8 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper i USA. storaenso.com 

STORA ENSO OYJ 

För mer information:
Ulla Paajanen-Sainio
SVP, Investor Relations
tel. +358 40 763 8767

Prenumerera