Stora Enso: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Report this content

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE - Suurimmat osakkeenomistajat 6.7.2021 klo 21.00

Stora Enso Oyj on vastaanottanut 6.7.2021 arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Wallenberg Investments AB:n välillinen osakeomistus Stora Enso Oyj:stä on ylittänyt 10 %:n rajan 5.7.2021.

Tämä ilmoitus on tehty, koska Wallenberg Investments AB on hankkinut koko FAM AB:n osakekannan ja tullut siten Stora Enso Oyj:n välilliseksi omistajaksi. FAM AB on edelleen Stora Enso Oyj:n osakkeiden suora omistaja.

Wallenberg Investments AB:n osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu  %-osuus (A) Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 10,2 % osakkeista, 
27,3 % äänistä
10,2 % osakkeista, 
27,3 % äänistä
788 619 987 osaketta, 
237 487 421 ääntä

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/osakelaji Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Osakkeiden ja äänten %-osuus
ISIN-koodi (jos mahdollista) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
A-osake FI0009007603 63 123 386 osaketta ja ääntä 8,0 % osakkeista, 26,6 % äänistä
R-osake FI0009007611 17 000 000 osaketta, 1 700 000 ääntä 2,2 % osakkeista,
0,7 % äänistä
A YHTEENSÄ 80 123 386 osaketta, 64 823 386 ääntä   10,2 % osakkeista, 27,3 % äänistä

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Wallenberg Investments AB 0 % 0 % 0 %
FAM AB 10,2 % osakkeista,
27,3 % äänistä
0 % 10,2 % osakkeista, 27,3 % äänistä

Lisätietoja:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 23 000 henkilöä ja myyntiä yli 50 maahan. Vuonna 2020 liikevaihtomme oli 8,6 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com/investors

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Tilaa