Stora Enso: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus omistusosuudenmuutoksesta

STORA ENSO OYJ SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 21.3.2016 klo 9.00

Stora Enso Oyj on vastaanottanut BlackRock, Inc:ltä 18.3.2016 arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc:n hallinnoimien rahastojen epäsuora osakeomistus Stora Enso Oyj:stä nousi yli 5 %:n rajan 17.3.2016.

BlackRock, Inc:n ja sen rahastojen osuus Stora Ensosta ilmoituksen mukaan:

%   osakkeista ja äänistä (A yhteensä)  %   osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B yhteensä)  Yhteenlaskettu
  %-osuus
(A+B) 
Liikkeeseenlaskijan   osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus   liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 4,14 %   osakkeista
  Alle 5 % äänistä
0,89 %   osakkeistaAlle 5 %   äänistä 5,03 %   osakkeistaAlle 5 %   äänistä 788 619 987   osaketta237 718 379   ääntä
Edellisessä   liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) Alle 5 %   osakkeistaAlle 5 % äänistä Alle 5 %   osakkeistaAlle 5 % äänistä Alle 5 %   osakkeistaAlle 5 % äänistä

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet

Osakesarja/   osakelaji   Osakkeiden ja   äänioikeuksien lukumäärä  Osakkeiden ja   äänioikeuksien lukumäärä  Osakkeiden ja   äänioikeuksien %-osuus  Osakkeiden ja   äänioikeuksien %-osuus 
ISIN-koodi (jos   mahdollista) Suora (SMA 9:5) Välillinen (SMA 9:6 ja 9:7) Suora (SMA 9:5) Välillinen (SMA 9:6 ja 9:7)
FI0009005961 32 687 580 osakettaAlle 5 % äänistä 4,14 % osakkeista
  Alle 5 % äänistä
A YHTEENSÄ  32 687 580 osakettaAlle 5 % äänistä 4,14 % osakkeista
  Alle 5 % äänistä

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet: 

Rahoitus-
  välineen luonne
Eräpäivä  Toteutus-aika  Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon   tilitys)  Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä  Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus 
Securities Lent N/A N/A Osakeomistus 4 513 250 osaketta
  Alle 5 % äänistä
0,57 %   osakkeista
  Alle 5 % äänistä
CFD N/A N/A Nettoarvon tilitys 2 477 910   osaketta
  Alle 5 % äänistä
0,31 %   osakkeista
  Alle 5 % äänistä
Total Return SWAP 22.6.2016 N/A Nettoarvon tilitys 67 000 osaketta
  Alle 5 % äänistä
0,00 % osakkeista
  Alle 5 % äänistä
B YHTEENSÄ  7 058 160 osaketta
  Alle 5 % äänistä
0,89 % osakkeista
  Alle 5 % äänistäLisätietoja:
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242

 

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja. Tavoitteenamme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja. Työllistämme noin 26 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli 10,0 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa. storaenso.com

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Ulla Paajanen-Sainio
sijoittajasuhdejohtaja
p. 02046 21242

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja. Tavoitteenamme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja. Työllistämme noin 26 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli 10,0 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa. storaenso.com

Tilaa