Stora Enso 29.5.2013: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.5.2013 klo 19.30

Stora Enso Oyj sai 29.5.2013 ilmoituksen, että 28.5.2013 tapahtuneen osakkeiden lainauksen palautuksen jälkeen Norjan Pankin (Norges Bank, The Central Bank of Norway) omistamien osakkeiden osuus Stora Enso Oyj:ssä on noussut yli 5 prosentin yhtiön osakepääomasta ja osakemäärästä.

Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälään viitaten Stora Enso Oyj ilmoittaa, että
Norjan Pankin osuus yhtiön osakkeista ja äänistä 28.5.2013 oli seuraava:
 

Norjan Pankki R-osakkeiden
määrä
Äänten
määrä
% osake-
kannasta
% äänistä
  40 112 138 4 011 214 5,09 1,68

Norjan Pankin omistamien osakkeiden osuus osakkeista ja äänistä on laskettu 28.5.2013 rekisteröidyn osakepääoman mukaan.

Lisätietoja:
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors


Stora Enso on paperi-, biomateriaali-, puutuote- ja pakkausteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä – rethinker. Kyseenalaistamme toimintaamme ja ajatteluamme ja haemme jatkuvasti uutta tarjotaksemme asiakkaillemme innovatiivisia, uusiutuviin materiaaleihin perustuvia ratkaisuja. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 28 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2012 oli 10,8 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.


STORA ENSO OYJ

Tilaa