Stora Enso allekirjoitti sopimuksen Bergvik Skogin metsäomaisuuden hankkimisesta

STORA ENSO OYJ SIJOITTAJAUUTISET 30.11.2018 klo 9.30

Ruotsalaisen metsäyhtiön Bergvik Skog AB:n osakkeenomistajat ovat allekirjoittaneet sitovan sopimuksen koskien yhtiön aiemmin ilmoitettua rakenteellista muutosta. Tämän sopimuksen puitteissa osapuolet pyrkivät saamaan liiketoimen päätökseen vuoden 2019 ensimmäisen puoliskon aikana. Uudelleenjärjestelyn myötä Stora Enson metsäomaisuus Ruotsissa kasvaa 1,4 miljoonaan hehtaariin, josta 1,15 miljoonaa hehtaaria on tuottavaa metsämaata. Liiketoimen kokonaisarvo Stora Enson taseessa on noin miljardi euroa.

“Olen erittäin tyytyväinen, että olemme ottaneet askeleen eteenpäin Bergvik Skogin rakennejärjestelyissä muiden omistajien kanssa. Tämä liiketoimi on meille luonnollinen kehityssuunta, sillä uskomme vahvasti biotalouteen ja haluamme turvata raaka-aineen kilpailukykyisen saatavuuden pitkällä aikavälillä. Suoran omistuksen kautta saamme paremman näkyvyyden puunhankintaamme Ruotsissa. Tämä tarjoaa meille parempia mahdollisuuksia kehittää edelleen vastuullista metsänhoitoa, mikä vuorostaan vahvistaa kilpailukykyämme”, sanoo Stora Enson toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström.

Bergvik Skogin metsävarat Ruotsissa omistavat sen tytäryhtiöt Bergvik Väst AB (noin 83 %) ja Bergvik Öst AB (noin 17 %). Uudelleenjärjestelyn seurauksena Stora Enso muuntaa nykyisen 49,8 %:n osuutensa Bergvik Skogista metsävarojen suoraan omistukseen, joka kattaa 69,8 % Bergvik Västin metsäomaisuuden arvosta.

Kun uudelleenjärjestelyn kaikki vaiheet on saatu päätökseen vuoden 2019 ensimmäisen puoliskon aikana, taloudelliset vaikutukset Stora Ensolle on arvioitu seuraaviksi:

  • Stora Enso raportoi Bergvik Skogin tällä hetkellä osakkuusyrityksenä. Uudelleenjärjestelyn jälkeen Stora Enson Ruotsin metsäomaisuutta hallinnoi yhtiön täysin omistama tytäryhtiö, joka konsolidoidaan rivi riviltä Stora Enson tulokseen.
  • Liiketoimi aiheuttaa noin 200 miljoonan euron negatiivisen kassavaikutuksen. Stora Enson korolliset velat kasvavat noin 800 milj. euroa. Nettovelan ja käyttökatteen suhde (1,1 vuoden 2018 kolmannen neljänneksen lopussa) nousee noin 0,5 yksikköä kun uudelleenjärjestelyn vaiheet on saatu päätökseen. Nettovelan ja käyttökatteen suhde nousee väliaikaisesti jopa 0,8 yksikköä, ennen kuin Bergvik Skog jakaa ylimääräisen osingon.
  • Stora Enson sijoitettu pääoma kasvaa noin miljardi euroa, minkä seurauksena sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) laskee noin yhden prosenttiyksikön verran.

Liite: Kartta Bergvik Västin metsistä

Stora Enso on aiemmin julkaissut seuraavat tiedotteet koskien Bergvik Skogin uudelleenjärjestelyä

- 13.11.2018:
Stora Enson osakkuusyritys Bergvik Skog myy omistuksensa Latviassa ja nostaa biologisten hyödykkeidensä käypää arvoa 

- 27.11.2017:
Stora Enso aikoo hankkia metsäomaisuutta Bergvik Skog AB:n suunniteltujen rakenteellisten muutosten yhteydessä 


Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2017 liikevaihtomme oli 10 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com 

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit