Stora Enso aloittaa kahdenkeskiset neuvottelut Araucon kanssa Stora Enso Arapotin yhteisomistuksesta

STORA ENSO OYJ Tiedote 26.10.2006 klo 12.58

Stora Enso aloittaa kahdenkeskiset neuvottelut Araucon kanssa 
Stora Enso Arapotin yhteisomistuksesta Brasiliassa

Stora Enso aloittaa kahdenkeskiset neuvottelut chileläisen 
metsäteollisuusyhtiö Araucon kanssa tavoitteenaan Brasiliassa 
sijaitsevan Stora Enso Arapotin joidenkin toimintojen 
yhteisomistus. Stora Enso osti Stora Enso Arapotin International 
Paperilta syyskuussa 2006 yksiköiden markkina-arvon mukaisella, 
noin 420 milj. Yhdysvaltain dollarin (333 milj. euron) hinnalla. 
Arapotin omistivat aikaisemmin Indústria de Papel Arapoti Ltda. 
ja Inpacel Agroflorestal Ltda., jotka olivat osa International 
Paperin tytäryritystä Inpacelia.

Stora Enso Arapotiin kuuluu 205 000 tonnia päällystettyä 
aikakauslehtipaperia vuodessa valmistava paperitehdas, 150 000 
m3 sahatavaraa vuodessa tuottava saha sekä noin 50 000 hehtaaria 
maata, josta noin 30 000 hehtaaria on tuottavia puuviljelmiä. 
Mahdollinen yhteisomistus Araucon kanssa koskee lähinnä sahaa ja 
maata. Sitomattomat neuvottelut yhteisomistuksesta odotetaan 
saatavan päätökseen tammikuun 2007 loppuun mennessä.  

“Yksi Stora Enson ydinliiketoiminnoista on korkealaatuisen 
painopaperin tuottaminen, mikä oli keskeinen syy Arapotin 
hankintaan. Stora Enso ei näe, että sillä olisi edellytyksiä 
sahaustoimintaan Latinalaisessa Amerikassa. Stora Enso myös 
tutkii Araucon kanssa, miten puuviljelmiä voidaan hyödyntää 
mahdollisimman tehokkaasti", sanoo Nils Grafström, Stora Enson 
Latinalaisen Amerikan toimintojen johtaja. 

Arauco on yksi Latinalaisen Amerikan suurimmista 
metsäteollisuusyhtiöistä puuviljemien pinta-alan ja 
tuottavuuden, markkinamassan tuotannon sekä sahatavaran ja 
paneelien tuotannon perusteella mitattuna. Yrityksellä on neljä 
strategista liiketoiminta-aluetta: metsänhoito, massa, 
sahatavara ja paneelit. Araucolla on toimintoja Chilessä, 
Argentiinassa, Brasiliassa ja Uruguayssa.


Lisätietoja:  
Hannu Ryöppönen, talousjohtaja, puh. +358 2046 21450 
Nils Grafström, johtaja, Latinalaisen Amerikan liiketoiminnot, 
puh. +55 1181 759 283
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 7799 348 197
Keith B Russell, sijoittajasuhdejohtaja, puh. tel. +44 7775 
788 659

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors 

Aikaisempia Latinalaisen Amerikan toimintoja koskevia 
lehdistötiedotteita on saatavilla osoitteessa 
www.storaenso.com/press 

-	1.9.2006: Stora Enso sai päätökseen Vinson Indústria de 
Papel Arapoti Ltda:n ja Vinson Empreendimentos Agricolas 
Ltda:n kaupan Brasiliassa 
-	22.8.2006: Stora Ensosta ainoa päällystetyn 
aikakauslehtipaperin tuottaja Latinalaiseen Amerikkaan: 
Konserni ostaa tuotantoyksiköitä International Paperilta 
Brasiliasta 
-	28.9.2005: Stora Enso tutkii mahdollisuutta rakentaa uusi 
kuitulinja Veraceliin
-	26.9.2005: Stora Enso ostaa maata Brasiliassa ja Uruguayssa
-	15.8.2005: Stora Enson Oulun tehtaille toimitettu 
ensimmäinen erä sellua Veracelista
-	8.5.2003: Stora Enso ja Aracruz rakentavat Veracelin 
sellutehtaan 


STORA ENSO OYJp.p.	Jussi Siitonen		Jukka Marttila

Tilaa