Stora Enso investoi 94 miljoonaa euroa vauhdittaakseen kasvua uusiutuvissa materiaaleissa

STORA ENSO OYJ SIJOITTAJAUUTISET 25.10.2017 klo 9.29

Stora Enso investoi 94 miljoonaa euroa uusiutuvien materiaalien kasvun vauhdittamiseen sekä kuluttajapakkauskartongin ja biomateriaalien kilpailukyvyn parantamiseen.
Summasta käytetään 52 miljoonaa euroa Uimaharjussa sijaitsevan Enocellin tehtaan liukosellukapasiteetin kasvattamiseen ja 42 miljoonaa euroa kemihierteen (CTMP) saatavuuden parantamiseen Imatran tehtailla.

”Jatkamme muutostamme uusiutuvien materiaalien kasvuyhtiöksi. Investoidessamme tehtaisiimme Suomessa odotamme, että maan vientiteollisuuden kansainvälinen kilpailukyky pystytään turvaamaan ja sitä voidaan jatkossa parantaa edelleen”, sanoo Stora Enson toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström.

Investointeja fossiilisia raaka-aineita korvaaviin uusiutuviin materiaaleihin

Stora Enson Biomaterials-divisioonaan kuuluva Enocellin tehdas muutetaan valmistamaan jatkossa vain liukosellua. Havupuusellun valmistus loppuu investoinnin myötä kokonaan. Tehtaan vuotuinen liukosellukapasiteetti tulee olemaan 430 000 tonnia, josta 185 000 tonnia valmistetaan lehtipuusta ja 245 000 tonnia havupuusta. Investointi on tarkoitus saattaa päätökseen vuoden 2019 jälkipuoliskolla. Sen odotetaan ylittävän Biomaterials-divisioonan käyttöpääoman tuoton (ROOC) 15 prosentin tavoitteen, ja sillä odotetaan olevan positiivinen vaikutus liikevaihtoon.

Liukosellua voidaan käyttää korvaamaan puuvillaa ja erilaisia öljypohjaisia materiaaleja, kuten polyesteriä. Tuotesegmentin kasvu on alan keskiarvoa nopeampaa. Taustalla on kuitukankaiden kasvava kysyntä ja tekstiiliteollisuuden kiinnostus viskoosia ja muita vastaavia materiaaleja kohtaan.

”Tavoitteenamme on parantaa sellun tuotejakaumaamme, jotta pystymme erottautumaan ja säilyttämään kilpailukyvyn pitkällä aikavälillä. Pohjoismaissa sijaitsevissa tehtaissamme keskitymme erikoisempiin sellulaatuihin, kuten revinnäis- ja liukoselluun. Investointi tukee samalla Enocellin tehtaan muutosta integroiduksi, uudenlaisia biopohjaisia kemikaaleja valmistavaksi biojalostamoksi”, sanoo Stora Enson Biomaterials-divisioonan johtaja Markus Mannström.

Consumer Board -divisioonaan kuuluvilla Imatran tehtailla investoidaan uuteen CTMP-massan kuivaimeen, pulpperiin ja selluvaraston laajennukseen. Tavoitteena on parantaa CTMP-massan saatavuutta ja vauhdittaa mikrokuitusellun (MFC) kaupallistamista. Poikkeuksellisen hyvän lujuutensa ja täysin uusiutuvien raaka-aineiden ansiosta MFC soveltuu uusiutumattomia materiaaleja, kuten muovia, paremmin moniin eri käyttötarkoituksiin. Hanke on tarkoitus saattaa päätökseen vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla. Investoinnin odotetaan ylittävän Consumer Board -divisioonan käyttöpääoman tuoton (ROOC) 20 prosentin tavoitteen, ja sillä odotetaan olevan marginaalinen vaikutus liikevaihtoon.

”Investointi edistää nestepakkaus- ja elintarvikekartonkien kasvua ja kilpailukykyä. Lisäksi se tukee meneillään olevaa mikrokuituselluinvestointia. Sen myötä pystymme vastaamaan asiakkaiden kysyntään ratkaisuilla, jotka mahdollistavat pienemmän raaka-aineiden kulutuksen, kestävämmät ja kevyemmät pakkaukset sekä uusiutuvien päällysteiden käytön”, sanoo Stora Enson Consumer Board -divisioonan johtaja Annica Bresky.

Molemmat investoinnit sisältyvät Stora Enson investointiarvioon. 

Lisätietoja:
Satu Härkönen, viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet, puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 763 8767

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja. Tavoitteenamme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja. Työllistämme noin 25 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2016 oli 9,8 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com

STORA ENSO OYJ 

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen-Sainio
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Tilaa

Multimedia

Multimedia