Stora Enso investerar 94 MEUR för att växa inom förnybara material

STORA ENSO OYJ NYHETER FÖR INVESTERARE 2017-10-25 kl. 9.29 EEST

Stora Enso kommer att investera 94 MEUR för att växa inom förnybara material och öka konkurrenskraften inom konsumentkartong och biomaterial. 52 MEUR investeras för att utöka produktionskapaciteten för dissolvingmassa vid Enocell-bruket och 42 MEUR för att förbättra tillgängligheten av CTMP (kemitermomekanisk massa) vid Imatra bruk. Båda bruken ligger i Finland.  

– Omvandlingen av Stora Enso till ett tillväxtföretag inom förnybara material fortsätter. Samtidigt som vi investerar i våra finska bruk förväntar vi oss att konkurrenskraften för Finlands exportindustri säkras och förbättras ytterligare globalt, säger Karl-Henrik Sundström, VD på Stora Enso.
 
Investeringar i förnybara material som ersätter fossilbaserade alternativ

Enocell-bruket, som ingår i divisionen Biomaterials, kommer att konverteras till att enbart producera dissolvingmassa. Produktionen av barrvedsmassa kommer stegvis att upphöra efter investeringen. Bruket får en totalkapacitet på 430 000 ton dissolvingmassa per år, varav 185 000 ton lövved och 245 000 ton barrved. Investeringen beräknas vara slutförd under andra halvan av 2019. Den förväntas överskrida divisionen Biomaterials lönsamhetsmål med en operativ rörelsemarginal (ROOC) på 15 % samt ha en positiv inverkan på omsättningen.

Dissolvingmassa är en råvara som ersätter bomull och fossilbaserade material såsom polyester, och produktsegmentet växer mer än industrigenomsnittet. Tillväxten främjas av ökad efterfrågan på nonwoven-material och tyger av viskostyp inom textilindustrin.

– Vi strävar efter att förbättra vår massa produktmix för att differentiera oss och säkra konkurrenskraften på lång sikt. Vid våra nordiska massabruk innebär det att vi fokuserar på särskilda kvaliteter, som fluff- och dissolvingmassa. Investeringen bidrar dessutom till att utveckla Enocell-bruket till en integrerad bioraffinaderianläggning för nya biobaserade kemikalier, förklarar Markus Mannström, divisionschef för Biomaterials på Stora Enso.

Investeringen vid Imatra bruk, som ingår i divisionen Consumer Board, inkluderar en ny tork- och balmassalinje för CTMP samt en utökning av massalagret. Syftet är att förbättra tillgängligheten av CTMP och främja kommersialiseringen av mikrofibrillär cellulosa (MFC). MFC är ett mycket starkt material tillverkat uteslutande av förnybara råvaror och är utformat för att vara ett bättre alternativ jämfört med fossilbaserade material, exempelvis plast, i en rad olika produkter. Projektet beräknas vara genomfört under första halvan av 2019. Investeringen förväntas överskrida Consumer Boards lönsamhetsmål med en operativ rörelsemarginal (ROOC) på 20 % samt ha en marginell inverkan på omsättningen.

– Investeringen skapar fortsatt tillväxt och konkurrenskraft inom livsmedels- och vätskekartong. Den stödjer också den pågående MFC-investeringen som tillgodoser kunders efterfrågan på produkter tillverkade av mindre råvaror med förbättrad styrka, lätt vikt och förnybara barriärer, berättar Annica Bresky, divisionschef för Consumer Board på Stora Enso.

Båda dessa investeringar är inkluderade i Stora Ensos investeringsguidning.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell, presschef Stora Enso Sverige, tel. +46 72 2 410 349

För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen-Sainio, SVP, Investor Relations, tel. +358 40 763 8767

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 35 länder och 2016 uppgick omsättningen till 9,8 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper i USA. storaenso.com 

STORA ENSO OYJ 

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2 410 349

För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen-Sainio
SVP, Investor Relations
tel. +358 40 763 8767

Prenumerera

Media

Media