Stora Enso Oyj:n osakepohjainen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä vuosille 2021–2023

Report this content

STORA ENSO OYJ:N PÖRSSITIEDOTE 1.3.2021 klo 09.00 EET

Stora Enso käynnistää uuden kannustinjärjestelmän vuosille 2021–2023 osana pitkän aikavälin osakepohjaista kannustinohjelmaansa. Järjestelmän tarkoitus on luoda kannustimia ja yhtenäistää johdon edut osakkeenomistajien etuun yhtiön pitkän aikavälin strategian kanssa. Tämä saavutetaan asettamalla mitattavia taloudellisia pitkän aikavälin tavoitteita sekä kannustamalla henkilökohtaiseen osakeomistukseen.

Pitkän aikavälin osakepohjainen kannustinjärjestelmä koostuu tulosperusteisista osakkeista, joilla on kolmen vuoden tuloskausi, sekä rajoitetuista osakkeista, joilla on kolmen vuoden säilytysaika, jonka jälkeen maksetaan mahdollinen ansaittu osakepalkkio.

Tulosperustaisen osakekannustinjärjestelmän ansaintakriteerit ovat taloudellinen lisäarvo (50 % tavoitepainosta) ja osakekohtainen tulos (50 % tavoitepainosta) kaudella 2021–2023. Taloudellisen lisäarvon ja osakekohtaisen tuloksen tavoitetasot päätetään ja asetetaan ennakkon kullekin vuoden pituiselle jaksolle. Kunkin yhden vuoden mittaisen jakson tulokset kertyvät, ja maksu lasketaan kertyneiden tavoitteiden ja tuloksien perusteella kolmen vuoden kauden jälkeen. Osakepalkkiot maksetaan Stora Enson R -osakkeina aina kun se on laillisesti mahdollista.

Pitkän aikavälin osakepohjainen kannustinjärjestelmä kaudelle 2021–2023 koskee enintään 300 työntekijää. Stora Enso -konsernin johtoryhmän pitkän aikavälin osakepohjainen kannustinjärjestelmä koostuu ainoastaan tulosperusteisista osakkeista. Kannustinjärjestelmän aloittaminen ja palkkioiden maksaminen riippuu hallituksen hyväksynnästä.

 
Kannustinjärjestelmän enimmäisarvoksi on asetettu 17 miljoonaa euroa, mikä vastaa 1 041 347 osaketta laskettuna 26.2.2021 osakekurssilla.

Uusia osakkeita ei lasketa liikkeelle kannustinjärjestelmän toteutuksen yhteydessä eikä sillä ole laimentavaa vaikutusta Stora Enson rekisteröityjen osakkeiden määrään. Osakepalkkio riippuu tuloskriteerien saavuttamisen lisäksi työsuhteen jatkumisesta. Kauden 2021–2023 aikana ansaitut osakepalkkiot maksetaan vuonna 2024. Osakkeista vähennetään soveltuvat verot ennen kuin ne toimitetaan työntekijöille.

Lisätietoja:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. +358 40 763 8767

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 23 000 henkilöä ja myyntiä yli 50 maahan. Vuonna 2020 liikevaihtomme oli 8,6 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com/investors

 

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. +358 40 763 8767

Tilaa