Stora Enso sulkee Virdian-toimintonsa Yhdysvalloissa

Report this content

STORA ENSO OYJ SIJOITTAJAUUTISET 29.1.2021 klo 8.29

Stora Enso on päättänyt sulkea pysyvästi Virdian-toimintonsa Yhdysvalloissa vuoden 2021 aikana. Virdia ostettiin vuonna 2014, ja se on keskittynyt pääasiassa sokeriruokojätteestä saatavan selluloosabiomassan muuntamiseen pitkälle jalostetuiksi sokereiksi. Danvillessä Virginian osavaltiossa on toiminut tutkimuskeskus ja Racelandissa Louisianan osavaltiossa koelaitos, jotka molemmat suljetaan.

Sulkeminen tukee Stora Enson tutkimus- ja kehitystyöhön liittyvää strategiaa, jonka tavoitteena on hakea kasvua ja arvonluontia erityisesti puupohjaisista materiaaleista. Lisäksi yhtiön innovaatiotyön painopiste on nykyisin selkeästi enemmän arvoketjun loppupään sovelluksissa kuin raaka-aineissa. Toimintojen lakkauttaminen ja toimipaikkojen sulkeminen toteutetaan vaiheittain vuoden 2021 aikana. Henkilöstövaikutus on noin 65 Stora Enson työntekijää ja 18 urakoitsijaa.

Omaisuuden alaskirjaukset ja varaukset kirjattiin -53 miljoonan euron vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä Stora Enson vuoden 2020 viimeisen neljänneksen tulokseen. Vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen tulokseen kirjataan vielä noin -6 miljoonan euron suuruinen vertailukelpoisuuteen vaikuttava erä. Sulkemisella ei ole merkittävää vaikutusta Stora Enson liikevaihtoon.

Stora Enson Yhdysvaltojen-toiminnoissa on kehitetty erotustekniikoita selluloosabiomassan, kuten sokeriruokojätteen, muuntamiseksi pitkälle jalostetuiksi sokereiksi. Tutkimuksesta saaduista opeista on hyötyä innovaatiotyössä tulevaisuuden sovellusten kehittämiseksi. Immateriaalioikeudet säilyvät Stora Ensolla, joten niitä voidaan jatkossakin hyödyntää liiketoiminnan eri osa-alueilla.

Stora Enso on sitoutunut toteuttamaan toimintojen sulkemisen turvallisesti ja asianmukaisesti ja kunnioittaa voimassa olevia sopimusvelvoitteita ja -vastuita sidosryhmiä kohtaan sen mukaan kuin edellytetään ja on tarpeellista. Stora Enso tarjoaa tukea paikallisille työntekijöille läpi sulkemisprosessin.
 

Lisätietoja:
Satu Härkönen

viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

 

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 25 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 10,1 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com
 

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Satu Härkönen

viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Tilaa