Stora Enso stänger ned Virdia verksamheten i USA

Report this content

STORA ENSO OYJ NYHETER FÖR INVESTERARE 2021-01-29 kl. 8.29 EET

Stora Enso har beslutat att permanent stänga ned sin USA-baserade Virdia verksamhet. Virdia förvärvades 2014 och har fokuserat på konvertering av biomassa från sockerrör till högraffinerat socker. Verksamheten har utgjorts av ett forskningscenter i Danville, Virginia och en demoanläggning i Raceland, Louisiana. Båda anläggningarna kommer att stängas ned.

Nedstängningen är i linje med Stora Ensos strategiska beslut inom Forskning och Utveckling att skapa framtida tillväxt och värde genom skogsbaserade material. I dag fokuserar företagets innovationsarbete också i betydligt högre grad på tillämpningsområden längre fram i värdekedjan, snarare än att leverera råmaterial. Nedstängningen av verksamheten och anläggningarna kommer att ske stegvis under 2021. Cirka 65 medarbetare inom Stora Enso samt 18 entreprenörer påverkas av beslutet.

Nedskrivningarna på anläggningstillgångar och avtalsförpliktelser bokfördes som jämförelsestörande poster om cirka -53 MEUR i Stora Ensos resultat för fjärde kvartalet 2020. Ytterligare -6 MEUR i jämförelsestörande poster förväntas redovisas under det första kvartalet 2021. Nedstängningen kommer inte att ha en betydande påverkan på Stora Ensos omsättning.

Inom verksamheten har Stora Enso utvärderat alternativa separationstekniker som gör det möjligt att konvertera cellulosabaserad biomassa som inte konkurrerar med livsmedelsproduktion, till exempel bagass, till högraffinerade sockerarter. Denna forskning har genererat kunskaper som företaget kan dra lärdom av i sitt innovationsarbete för framtida tillämpningsområden. De immateriella tillgångarna tillhör fortsatt Stora Enso och kan användas efter behov inom företagets olika verksamheter.

Stora Enso eftersträvar en ordnad avveckling av verksamheten och kommer att hantera gällande avtalsförpliktelser gentemot berörda intressenter i enlighet vad som krävs och bedöms som lämpligt. Stora Enso kommer att erbjuda stöd till sina lokala medarbetare under hela nedstängningsprocessen.

 

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell

presschef, Stora Enso Sverige
tel. +46 72 241 0349

Frågor från investerare:
Ulla Paajanen
SVP, Investor Relations
tel. +358 40 763 8767

 

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 30 länder och 2019 uppgick omsättningen till 10,1 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com

STORA ENSO OYJ

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell

presschef, Stora Enso Sverige
tel. +46 72 241 0349

Frågor från investerare:
Ulla Paajanen
SVP, Investor Relations
tel. +358 40 763 8767

Prenumerera