Stora Enso suunnittelee sulkevansa päällystettyä aikakauslehtipaperia valmistavan koneen Suomessa

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.1.2014 klo 9.00

Stora Enso aloittaa yt-neuvottelut Veitsiluodon tehtaallaan. Ne koskevat suunnitelmaa sulkea pysyvästi vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä paperikone PK1, jonka vuosikapasiteetti on 190 000 tonnia päällystettyä aikakauslehtipaperia. Syynä on aikakauslehtipaperin kysynnän rakenteellinen heikkeneminen Euroopassa. Suunniteltu sulkeminen vaikuttaisi enintään 90 työntekijään.

Stora Enso kirjaa suunniteltuun sulkemiseen liittyen uudelleenjärjestelyvarauksen ja käyttöpääoman arvonalennuksen kertaluonteisena eränä, jolla on noin 8 milj. euron negatiivinen vaikutus vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen liiketulokseen.


Segmentti
Vuosittainen liikevaihdon vähennys Vuosittainen kiinteiden kulujen vähennys Käyttöpääoman arvonalennukset Kassavaikutteiset varaukset Suunniteltu henkilöstövähennys
Printing and Reading 12 milj. euroa 11 milj. euroa Q2/2014 lähtien 2 milj. euroa 6 milj. euroa 90

Suunniteltu sulkeminen vähentäisi Stora Enson päällystetyn aikakauslehtipaperin kapasiteettia noin 15 %, mikä on noin 2 % koko Euroopan päällystetyn aikakauslehtipaperin kapasiteetista.

Jos PK1 suljettaisiin pysyvästi, Stora Enso pystyisi palvelemaan NovaPress-asiakkaitaan Veitsiluodon tehtaan PK5:lta ja Kabelin tehtaaltaan Saksasta.

Mitään päätöksiä suunnitellusta sulkemisesta ja henkilöstövähennyksistä ei tehdä ennen kuin yt-neuvottelut ovat päättyneet. Päätöksestä riippuen Stora Enso tekisi kaikkensa yhteistyössä paikallisen yhteisön kanssa auttaakseen mahdollisia irtisanottavia työntekijöitä löytämään uusia työmahdollisuuksia, ja kaikki avoimet työpaikat muissa Stora Enson yksiköissä olisivat heidän haettavissaan.

Lisätietoja:
Lauri Peltola, maajohtaja, p. 02046 21380

Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242

Hanne Karrinaho, viestintäjohtaja, 02046 21446

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso on paperi-, biomateriaali-, puutuote- ja pakkausteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä – rethinker. Kyseenalaistamme toimintaamme ja ajatteluamme ja haemme jatkuvasti uutta tarjotaksemme asiakkaillemme innovatiivisia, uusiutuviin materiaaleihin perustuvia ratkaisuja. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 28 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2012 oli 10,8 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:

Lauri Peltola
maajohtaja
p. 02046 21380

Ulla Paajanen-Sainio
sijoittajasuhdejohtaja
p. 02046 21242

Hanne Karrinaho
viestintäjohtaja
p.
02046 21446

Tilaa