Stora Enso planerar stängning av maskin för bestruket journalpapper i Finland

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2014-01-24 kl. 9.00 EET

Stora Enso inleder MBL-förhandlingar med personalen vid Veitsiluoto Bruk i Finland angående planer på en permanent stängning av pappersmaskin (PM) 1 med en årskapacitet på 190 000 ton bestruket journalpapper i slutet av första kvartalet 2014 på grund av en strukturell försvagning av efterfrågan på journalpapper i Europa. Den planerade nedläggningen skulle beröra upp till 90 anställda.

I samband med den planerade nedläggningen kommer Stora Enso att redovisa en avsättning för omstrukturering och en nedskrivning av rörelsekapital som en engångspost med en negativ effekt om cirka 8 MEUR på rörelseresultatet i resultatet för första kvartalet 2014.

 


Segment
Årlig omsättnings­minskning Minskning av fasta kostnader Nedskrivning av rörelsekapital Kassamässiga avsättningar Planerad personal­minskning
Printing and Reading 12 MEUR 11 MEUR,
fr.o.m. Q2 2014
2 MEUR 6 MEUR 90

Den planerade nedläggningen skulle minska Stora Ensos kapacitet av bestruket trähaltigt papper med cirka 15 %, vilket motsvarar cirka 2 % av den totala kapaciteten av bestruket trähaltigt papper i Europa.

Vid en eventuell permanent stängning av PM1 skulle Stora Enso kunna betjäna sina NovaPress-kunder från Veitsiluoto Bruks PM5 och Kabel Bruk i Tyskland.

Inga beslut om den planerade nedläggningen eller personalminskningar kommer att tas förrän MBL-förhandlingarna har avslutats. Stora Enso ska göra sitt yttersta i samarbete med det lokala samhället för att hjälpa dem som eventuellt påverkas så att de kan hitta ny sysselsättning. Alla lediga tjänster vid andra Stora Enso-enheter kommer att stå till deras förfogande.

För ytterligare information, v.g. kontakta:
Karl-Henrik Sundström, EVP, Printing and Living, tel. +46 1046 71660
Ulla Paajanen-Sainio, SVP, Investor Relations, tel. +358 2046 21242
Ulrika Lilja, SVP, Communication, Printing and Living, tel. +46 72 221 92 28


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso är den globala nytänkaren inom papper, biomaterial, träprodukter och förpackningar. Vi tänker alltid i nya banor och skapar nytt för att kunna erbjuda våra kunder innovativa lösningar baserade på förnybara material. Företaget har cirka 28 000 anställda runtom i världen och omsättningen 2012 uppgick till 10,8 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA.

STORA ENSO OYJ

För ytterligare information, v.g. kontakta:

Karl-Henrik Sundström
EVP, Printing and Living
tel. +46 1046 71660

Ulla Paajanen-Sainio
SVP, Investor Relations
tel. +358 2046 21242

Ulrika Lilja
SVP, Communication, Printing and Living
tel. +46 72 221 92 28

Prenumerera