Stora Ensolle huippuarvio CDP:ltä ilmastonmuutoksen torjumisessa

Report this content

STORA ENSO OYJ SIJOITTAJAUUTISET 22.1.2019 klo 9.00

Stora Enson työ ilmastonmuutoksen torjumiseksi on CDP:n arvion mukaan maailmanlaajuisesti johtavaa tasoa. CDP on voittoa tavoittelematon järjestö, joka työskentelee vastuullisen maailmantalouden edistämiseksi. CDP sijoitti Stora Enson ilmastolistansa A-luokkaan, ilmastonmuutostyötä kansainvälisesti johtavien yritysten joukkoon.

“Olemme ylpeitä siitä, että pitkäaikainen työmme päästöjen vähentämiseksi tunnustetaan”, Stora Enson yritysvastuujohtaja Noel Morrin sanoo. ”Stora Enso on yli kymmenen vuoden ajan vähentänyt aktiivisesti toimintojensa energiaintensiteettiä ja riippuvuuttaan fossiilisista polttoaineista. Joulukuussa 2017 asetimme ensimmäisenä metsäyhtiönä kunnianhimoiset tieteelliset tavoitteet (science-based targets) kasvihuonekaasujen vähentämiseksi arvoketjussa.”

Stora Enso on myös allekirjoittanut valmiusluottosopimuksen (Revolving Credit Facility), jonka hinnasta osa perustuu yhtiön kasvihuonekaasujen päästövähennyksiin. Stora Enso raportoi päästöt sekä vuosikertomuksessa että osavuosikatsauksissa. Lisäksi Stora Enso on julkistanut Green Bond -ohjelman eli vihreät joukkovelkakirjat osana vastuullisen rahoituksen malliaan, ja kysyy toimittajilta hiilidioksidipäästöistä osana kaikkien ostojen kilpailutusta.

”Lopulta ratkaiseva etu tulee kuitenkin uusiutuvasta raaka-aineestamme, puusta”, Morrin sanoo. ”Raaka-aineemme on avainroolissa ilmastonmuutoksen torjumisessa, sillä se sitoo hiiltä ja korvaa fossiilisia raaka-aineita.”

Paul Simpson, CDP:n toimitusjohtaja sanoo: “Onnittelemme kaikkia A-listalle tänä vuonna sijoittuneita yrityksiä. Meidän on vietävä ympäristötoimenpiteitä eteenpäin kaikilla tasoilla päästäksemme Pariisin ilmastosopimuksen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. On selvää, että liike-elämällä on tässä keskeinen rooli, ja A-listan yrityksillä on valmius edistää merkittävästi näihin tavoitteisiin pääsyä.”

Tuhannet yritykset toimittavat CDP:lle vuosittain tietoja ilmastonmuutosta torjuvasta työstään. Vuonna 2018 tietoja käytti 650 sijoittajaa, joiden yhteenlaskettu sijoituspääoma on 87 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Yli 7 000 yritystä toimitti ilmastolukunsa CDP:lle.

CDP:n listauksen lisäksi Transition Pathway Initiative (TPI) -aloite on antanut Stora Ensolle huippuarvion kasvihuonekaasupäästöjen hallinnasta ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä. TPI on omistajiensa johtama ja varainhoitajien tukema maailmanlaajuinen aloite, joka arvioi yhtiöiden hiilidioksidipäästöjä ja sitä, miltä yhtiöiden tulevat päästöt näyttävät Pariisin sopimuksessa asetettuihin kansainvälisiin tavoitteisiin sekä kansallisiin lupauksiin verrattuina.

Englanninkielinen yhteenveto Stora Enson fossiilisista hiilidioksidipäästöistä vuonna 2017


Lisätietoja:
Eeva Taimisto, vastuullisuusviestintäjohtaja, puh. 02046 21263

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 763 8767

CDP on kansainvälinen voittoa tavoittelematon järjestö, joka ohjaa yrityksiä ja valtioita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään ja suojelemaan vesistöjä ja metsiä. CDP on sijoittajien ykkösvalinta ilmastonmuutoksen tutkimuksessa, ja toimii yhteistyössä yhteisösijoittajien kanssa, joiden yhteenlaskettu sijoituspääoma on 87 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria. CDP käyttää sijoittajien ja ostajien valtaa tavoitteenaan motivoida yrityksiä julkaisemaan tietoa vaikutuksistaan ympäristöön sekä toimimaan haitallisten vaikutusten vähentämiseksi. Vuonna 2018 yli 7 000 yritystä, joiden arvo on yhteensä yli 50% globaalista markkinasta, sekä yli 750 kaupunkia, valtiota ja aluetta luovuttivat ympäristötietojaan CDP:lle. CDP:lla on nyt maailman laajimmat aineistot yritysten ja valtioiden ympäristöluvuista ja järjestö käyttää tietoja ohjatakseen muutosta. CDP, aiemmalta nimeltään Carbon Disclosure Project, on We Mean Business Coalition -hankkeen perustajajäsen. cdp.net

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2017 liikevaihtomme oli 10 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Eeva Taimisto
vastuullisuusviestintäjohtaja
puh. 02046 21263

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Tilaa