Stora Enso rankas som globalt ledande för klimatåtgärder av CDP

STORA ENSO OYJ NYHETER FÖR INVESTERARE 2019-01-22 kl. 9.00 EET

Stora Enso har fått toppbetyg för sin bekämpning av global uppvärmning av den internationella ideella organisationen CDP, som verkar för att skapa en hållbar global ekonomi. CDP har inkluderat Stora Enso i sin senaste Climate A List för 2018, som listar de globala företag som är ledande när det gäller klimatåtgärder.

– Vi är stolta över det här erkännandet av vår långsiktiga satsning för att minska våra utsläpp. I över ett decennium har vi arbetat aktivt för att minska energiintensiteten i vår verksamhet och vårt beroende av fossila bränslen. I december 2017 blev Stora Enso det första skogsbolaget att sätta upp ambitiösa vetenskapligt baserade klimatmål för att minska utsläppen av växthusgaser i hela värdekedjan, säger Stora Ensos hållbarhetschef Noel Morrin.

Stora Enso har även undertecknat ett kreditfacilitetsavtal där en del baseras på koncernens förmåga att minska utsläppen av växthusgaser. Resultatet rapporteras i Stora Ensos års- och kvartalsrapporter. Stora Enso har dessutom utarbetat ett ramverk för gröna obligationer och frågar leverantörerna om deras koldioxidutsläpp i alla upphandlingar.

– I slutändan är det våra förnybara material som gör störst skillnad. De är en avgörande faktor för att bekämpa global uppvärmning eftersom de lagrar koldioxid och ersätter fossilbaserade material, säger Noel Morrin.

Paul Simpson, CDP:s vd, säger: – Jag vill gratulera alla företag som tagit sig in på CDP:s A-lista i år. Vi måste snabbt utöka miljösatsningarna på alla plan för att uppnå målen i Parisavtalet och FN:s mål för hållbar utveckling. Det är tydligt att affärsvärlden har avgörande betydelse i det här arbetet, och företagen på A-listan har alla förutsättningar att bidra avsevärt till de här målen.

Tusentals företag lämnar varje år in sina klimatuppgifter till CDP. 2018 efterfrågades uppgifterna av över 650 investerare, som tillsammans representerade tillgångar motsvarande över 87 biljoner USD, och över 7 000 företag lämnade in sina klimatdata.

Utöver CDP-betyget har Stora Enso även fått toppbetyg både för sin hantering av växthusgaser och sitt koldioxidresultat av Transition Pathway Initiative (TPI). TPI är ett globalt initiativ lett av kapitalägare som stöds av kapitalförvaltare och som undersöker hur företagens koldioxidresultat nu och i framtiden står sig gentemot de internationella mål och nationella målsättningar som fastställts som en del i Parisavtalet.

Sammanfattning av Stora Ensos fossila koldioxidutsläpp 2017 


För ytterligare information, v g kontakta:
Carl Norell, presschef Stora Enso Sverige, tel. +46 72 2 410 349

För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen, SVP, Investor Relations, tel. +358 40 763 8767

CDP är en internationell ideell organisation som uppmanar företag och regeringar att minska sina utsläpp av växthusgaser, säkra sina vattentillgångar och skydda sina skogar. CDP har av investerare utsetts till den bästa leverantören av klimatforskning och samarbetar med institutionella investerare med sammanlagda tillgångar på 87 biljoner USD. Genom att utnyttja investerar- och köpkraft motiverar CDP företagen att rapportera in och minska sin miljöpåverkan. Över 7 000 företag, motsvarande över 50 procent av det globala marknadskapitalet, redovisade klimatdata till CDP under 2018. Dessutom redovisade över 750 städer, delstater och regioner sina data, vilket gör CDP:s plattform till en av de mest omfattande globala källorna till information om hur företag och regeringar arbetar mot klimatförändringar. CDP, som tidigare hette Carbon Disclosure Project, är en av grundarna av koalitionen We Mean Business. cdp.net 

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder och 2017 uppgick omsättningen till 10 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com 

STORA ENSO OYJ

För ytterligare information, v g kontakta:
Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2 410 349

För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen
SVP, Investor Relations
tel. +358 40 763 8767

Prenumerera