• news.cision.com/
  • Stora Enso Oyj/
  • Stora Ensolta kunnianhimoinen tavoite siirtyä kokonaan uudistaviin ratkaisuihin vuoteen 2050 mennessä ja uudet vastuullisuustavoitteet vuodelle 2030

Stora Ensolta kunnianhimoinen tavoite siirtyä kokonaan uudistaviin ratkaisuihin vuoteen 2050 mennessä ja uudet vastuullisuustavoitteet vuodelle 2030

Report this content

STORA ENSO OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 20.10.2021 klo 8.29

Stora Enson tavoitteena on, että vuoteen 2050 mennessä kaikki sen tarjoamat tuotteet ja ratkaisut ovat uudistavia. Uudistavuuspainotuksen myötä Stora Enso tavoittelee jatkossa vastuullisuustyössään haitallisten ympäristövaikutusten minimoinnin sijaan nettopositiivisuutta1 painopistealueillaan ilmastossa, kiertotaloudessa ja luonnon monimuotoisuudessa eli biodiversiteetissa. Tavoitteeseen on tarkoitus päästä vuoteen 2050 mennessä.

Uudistavuudella tarkoitetaan sitä, että tuotteet ovat täysin uusiutuvia ja kiertotalouteen suunniteltuja. Näin ne auttavat hillitsemään ilmastonmuutosta ja tukevat luonnon monimuotoisuuden edistämistä.

”Uusiutuvien materiaalien yhtiönä liiketoimintamme ytimessä on ratkaisujen tarjoaminen vastuullisuushaasteisiin. Talous- ja yhteiskuntakehityksen turvaaminen planeettamme rajallisia resursseja tuhlaamatta edellyttää irtautumista riippuvuudesta uusiutumattomiin materiaaleihin ja lineaariseen talouteen. Stora Enso on tähän sitoutunut ja haluaa olla johtava toimija biopohjaiseen kiertotalouteen siirtymisessä. Kerromme edistymisestämme läpinäkyvästi ja hyödynnämme tieteeseen perustuvia keinoja tarjotaksemme uudistavia ratkaisuja, jotka eivät ainoastaan pienennä ympäristövaikutuksia, vaan myös palauttavat ja rakentavat uudelleen”, sanoo Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky.

Uudet vastuullisuustavoitteet

Stora Enso on asettanut myös uudet, vuoteen 2030 ulottuvat tavoitteet vastuullisuustyönsä tärkeimmillä osa-alueilla, joita ovat ilmasto, luonnon monimuotoisuus ja kiertotalous.

Stora Enso sitoutuu päivitetyissä, tieteeseen perustuvissa tavoitteissaan vähentämään toiminnassaan laajuuksien 1 ja 22 absoluuttisia kasvihuonekaasupäästöjä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoitteen mukaisesti. Vertailuvuotena on 2019. Lisäksi Stora Enso sitoutuu kunnianhimoiseen tavoitteeseen vähentää laajuuden 32 kasvihuonekaasupäästöjä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vertailuvuodesta 2019. Nämä tieteeseen perustuvat tavoitteet on hyväksynyt Science Based Targets -aloite, joka on CDP:n, YK:n Global Compactin, WRI:n (World Resources Institute) ja WWF:n (World Wide Fund for Nature) yhteishanke.

Osana uusia vastuullisuustavoitteitaan Stora Enso on sitoutunut varmistamaan omissa metsissään ja puuviljelmillään, että yhtiön toiminnan vaikutus metsien monimuotoisuuteen on nettopositiivinen vuoteen 2050 mennessä. Monimuotoisuuden aktiivinen vaaliminen on tavoitteen saavuttamisen kannalta keskeistä. Yhtiö on ottanut käyttöön vuoteen 2030 ulottuvat toimenpidesuunnitelmat, joiden tavoitteena on lisätä lajien, elinympäristöjen ja maisemien monimuotoisuutta.

”Stora Enso tutkii Ruotsissa sijaitsevissa metsissään erilaisia keinoja lisätä luonnon/metsien monimuotoisuutta. Aiomme esimerkiksi lisätä lehtipuiden osuutta ja kelopuiden määrää sekä kokeilla metsän jatkuvapeitteisen kasvatuksen vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen ja metsän kasvuun menetelmään soveltuvilla alueilla. Stora Enso aikoo lisäksi yhtenäistää ja lisätä toimintansa laadunarviointia Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja Baltian maissa monimuotoisuuden edistämiseksi”, sanoo Stora Enson Forest-divisioonan johtaja Jari Suominen.

Toimintasuunnitelman toteuttamista tukevat tieteeseen perustuva seurantaohjelma ja yli 15 mittaria, joiden avulla seurataan eri toimenpiteiden vaikutusta lajeihin, elinympäristöihin ja maisemiin. Vuonna 2022 Stora Enso ottaa käyttöön uuden, tavoitteidensa toteutumisen seurantaan tarkoitetun verkkotyökalun ja vahvistaa myös metsien monimuotoisuutta tukevaa palvelutarjontaansa metsänomistajille. Globaalina uusiutuvien materiaalien yhtiönä Stora Enso haluaa edistää luonnon monimuotoisuutta maailmanlaajuisesti myös metsäsektorin ulkopuolella jakamalla tietoa ja olemalla aktiivisesti mukana luomassa uusia käytäntöjä ja standardeja.

Stora Enso sitoutuu kiertotaloustavoitteissaan materiaalivirtojen läpinäkyvyyteen ja kiertävyyteen. Ne auttavat minimoimaan jätteen määrää ja hillitsemään ilmastonmuutosta. Yksi välitavoitteista on, että vuoteen 2030 mennessä kaikki yhtiön tarjoamat tuotteet ovat kierrätettäviä. Suuren mittakaavan kierrätystä vauhditetaan infrastruktuuriin painottuvilla lippulaivahankkeilla. Näissä tarvitaan koko arvoketjun panostusta ja uudenlaisia kiertotalouden liiketoimintamalleja.

1) Nettopositiivisuus viittaa liiketoimintatapaan, jossa tuotteemme kierrätetään, jolloin poistamme ilmakehästä enemmän hiilidioksidia kuin päästämme ja parannamme biodiversiteettiä.
2) Laajuus 1: tuotannon suorat hiilidioksidipäästöt. Laajuus 2: ostoenergiaan liittyvät epäsuorat hiilidioksidipäästöt. Laajuus 3: päästöt arvoketjussa

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, mediasuhteet, Stora Enso
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

 

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Stora Ensolla on noin 23 000 työntekijää ja myyntiä yli 50 eri maassa. Vuonna 2020 liikevaihtomme oli 8,6 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, mediasuhteet, Stora Enso
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Tilaa

Multimedia

Multimedia