• news.cision.com/
  • Stora Enso Oyj/
  • Stora Enson hallitus on päättänyt tilikaudelta 2019 maksettavan osingon toisen erän, 0,15 euroa osakkeelta, maksamisesta

Stora Enson hallitus on päättänyt tilikaudelta 2019 maksettavan osingon toisen erän, 0,15 euroa osakkeelta, maksamisesta

Report this content

STORA ENSO OYJ SISÄPIIRITIETO 8.12.2020 klo 11.00

Stora Enso Oyj:n hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen valtuutukseen perustuen osingon toisen erän, 0,15 euroa osakkeelta, maksamisesta vuodelta 2019 vahvistetun taseen perusteella. Päätös perustuu Stora Enson varsinaisen yhtiökokouksen 4.6.2020 antamaan valtuutukseen. Hallitus teki osingonjakoa koskevan päätöksen ottaen huomioon Covid-19-pandemian vaikutukset Stora Enson liiketoimintaan ja maksuvalmiuteen.

Osingon toinen erä maksetaan arviolta 17.12.2020 osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 10.12.2020 on merkitty joko Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:ssa rekisteröityjen osakkeiden osalta viimeksi mainitun pitämään omistajaluetteloon. Euroclear Sweden AB huolehtii osingon maksusta Euroclear Sweden AB:ssa rekisteröidyille osakkeille, ja osinko maksetaan Ruotsin kruunuina. Citibank N.A. huolehtii osingon maksusta ADR-todistusten haltijoille ja osinko maksetaan Yhdysvaltain dollareina. Osingon irtoamispäivä on 9.12.2020.

Stora Enson varsinainen yhtiökokous 4.6.2020 päätti 0,15 euron suuruisen osingon maksamisesta kesäkuussa 2020. Lisäksi se valtuutti hallituksen päättämään myöhemmin harkintansa mukaan yhteensä enintään 0,35 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä. 17.12.2020 maksettavan osingon jälkeen Stora Enso on maksanut tilikaudelta 2019 osinkoa yhteensä 0,30 euroa osakkeelta.

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja
Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 25 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 10,1 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com

 

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja
Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Tilaa