Stora Enson osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011

STORA ENSO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2011 klo 13.00

 

 • Toisen vuosineljänneksen liiketulos 228 milj. euroa ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia, kasvua vuodentakaisesta 7 % hintojen merkittävän nousun seurauksena – kustannusinflaatio ja epäsuotuisat valuuttakurssit kumosivat hintojen nousun positiivista vaikutusta
 • Tehokkuuden parantaminen jatkuu jo julkaistuilla suunnitelmilla Hienopaperi-liiketoiminta-alueella ja logistiikassa – toisen neljänneksen kertaluonteiset erät -32 milj. euroa
 • Toisen vuosineljänneksen sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia 10 %
 • Vahva tase ja rahavarat: velkaantumisaste 0,41 ja rahavarat 996 milj. euroa
 • Koko vuoden 2011 kustannusinflaatioennuste ennallaan noin 4 %:ssa, toimet kustannusinflaation hillitsemiseksi jatkuvat
 • Euroopan talouteen liittyvä epävarmuus kasvaa – kolmannen vuosineljänneksen liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia odotetaan olevan noin vuoden 2011 toisen neljänneksen tasolla


Yhteenveto toisen neljänneksen tuloksesta

    4–6/11 1–3/11 4–6/10
Liikevaihto Milj. EUR 2 817,1 2 726,9 2 692,2
EBITDA ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia Milj. EUR 357,6 368,3 329,8
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia Milj. EUR 228,3 248,0 212,9
Liiketulos (IFRS) Milj. EUR 184,7 237,2 215,6
Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä Milj. EUR 181,8 213,2 201,5
Tulos ennen veroja Milj. EUR 150,1 186,0 193,0
Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä Milj. EUR 164,1 175,3 168,4
Tilikauden tulos Milj. EUR 136,0 155,9 159,9
Tulos/osake (EPS) ilman kertaluonteisia eriä EUR 0,21 0,22 0,22
Tulos/osake EUR 0,17 0,20 0,20
Kassatulos/osake (CEPS) ilman kertaluonteisia eriä EUR 0,39 0,39 0,38
ROCE ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia % 10,4 11,4 10,5

 

Käyvän arvon muutokset sisältävät osakesidonnaiset kannustinjärjestelmät, synteettiset optiot netotettuina toteutuneilla ja avoimilla suojauksilla, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen sekä osakkuusyritysten biologisen, etupäässä metsäomaisuuteen liittyvän omaisuuden uudelleenarvostuksen.
Kertaluonteiset erät ovat poikkeuksellisia eriä, jotka eivät liity normaaliin liiketoimintaan. Tyypillisimpiä kertaluonteisia eriä ovat omaisuuden myyntivoitot, ylimääräiset omaisuusarvojen alaskirjaukset tai alaskirjausten palautus, toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvat varaukset sekä sakot ja korvaukset. Yksittäinen kertaluonteinen erä kerrotaan normaalisti erikseen, mikäli sen tulosvaikutus on yli sentin osakkeelta.


Markkinat
Verrattuna vuoden 2010 toiseen neljännekseen

Tuote Markkina Kysyntä Hinta
Kuluttajapakkauskartonki Eurooppa jonkin verran vahvempi korkeampi
Teollisuuspakkaukset Eurooppa jonkin verran vahvempi huomattavasti korkeampi
Sanomalehtipaperi Eurooppa jonkin verran vahvempi huomattavasti korkeampi
Päällystetty aikakauslehtipaperi Eurooppa jonkin verran vahvempi huomattavasti korkeampi
Päällystämätön aikakauslehtipaperi Eurooppa jonkin verran heikompi huomattavasti korkeampi
Päällystetty hienopaperi Eurooppa huomattavasti heikompi jonkin verran korkeampi
Päällystämätön hienopaperi Eurooppa heikompi huomattavasti korkeampi
Puutuotteet Eurooppa jonkin verran vahvempi jonkin verran korkeampi


Teollisuuden varastot olivat suuremmat hienopaperissa, jonkin verran suuremmat aikakauslehtipaperissa ja puutuotteissa sekä pienemmät sanomalehtipaperissa.

Verrattuna vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen

Tuote Markkina Kysyntä Hinta
Kuluttajapakkauskartonki Eurooppa vakaa vakaa
Teollisuuspakkaukset Eurooppa vakaa jonkin verran korkeampi
Sanomalehtipaperi Eurooppa huomattavasti vahvempi vakaa
Päällystetty aikakauslehtipaperi Eurooppa jonkin verran vahvempi vakaa
Päällystämätön aikakauslehtipaperi Eurooppa jonkin verran vahvempi vakaa
Päällystetty hienopaperi Eurooppa huomattavasti heikompi vakaa
Päällystämätön hienopaperi Eurooppa heikompi vakaa
Puutuotteet Eurooppa huomattavasti vahvempi jonkin verran korkeampi


Teollisuuden varastot olivat merkittävästi suuremmat päällystämättömässä aikakauslehtipaperissa, suuremmat päällystetyssä aikakauslehtipaperissa ja päällystämättömässä hienopaperissa, jonkin verran suuremmat puutuotteissa ja pienemmät sanomalehtipaperissa ja päällystetyssä hienopaperissa.

Stora Enson toimitukset ja tuotanto

  4–6/11 1–3/11 4–6/10 2010 1–6/11 1–6/10 Muutos %
4–6/11–
4–6/10
Muutos %
4–6/11–
1–3/11
Muutos %
1–6/11–
1–6/10
Paperin ja kartongin toimitukset (1 000 tonnia) 2 609 2 506 2 798 10 758 5 115 5 317 -6,8 4,1 -3,8
Paperi- ja kartonkituotanto (1 000 tonnia) 2 630 2 618 2 786 10 812 5 248 5 461 -5,6 0,5 -3,9
Puutuotetoimitukset
(1 000 m3)
1 423 1 238 1 457 5 198 2 661 2 606 -2,3 14,9 2,1
Markkinasellun toimitukset
(1 000 tonnia)*
247 313 278 1 009 560 522 -11,2 -21,1 7,3
Aaltopahvitoimitukset (milj. m2) 242 247 256 1 027 489 506 -5,5 -2,0 -3,4

*Stora Enson markkinasellun myynti vuonna 2011 tulee olemaan noin miljoona tonnia.


Liikevaihdon muutoksen jakauma 4–6/2010–4–6/2011

  Liikevaihto
4–6/10, milj. EUR 2 692,2
Hinta ja jakauma, % 9
Valuutta, % -1
Volyymi, % -1
Muu liikevaihto*, % 2
Yhteensä ennen rakennemuutoksia, % 9
Rakennemuutos**, % -4
Yhteensä, % 5
4–6/11, milj. EUR 2 817,1

*Raakapuu, energia, keräyspaperi, sivutuotteet jne.
**Tehtaiden sulkemiset, suuret investoinnit, yritysmyynnit ja -ostot

Avainluvut

Milj. EUR 4–6/11 1–3/11 4–6/10 1–6/11 1–6/10 2010 Muutos %
4–6/11–
4–6/10
Muutos %
4–6/11–
1–3/11
Muutos %
1–6/11–
1–6/10
                   
Liikevaihto 2 817,1 2 726,9 2 692,2 5 544,0 4 988,1 10 296,9 4,6 3,3 11,1
EBITDA ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia 357,6 368,3 329,8 725,9 561,9 1 216,5 8,4 -2,9 29,2
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia 228,3 248,0 212,9 476,3 332,3 754,1 7,2 -7,9 43,3
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia, % 8,1 9,1 7,9 8,6 6,7 7,3 2,5 -11,0 28,4
Liiketulos (IFRS) 184,7 237,2 215,6 421,9 339,0 1 026,8 -14,3 -22,1 24,5
Liiketulos (IFRS), % liikevaihdosta 6,6 8,7 8,0 7,6 6,8 10,0 -17,5 -24,1 11,8
Tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä 181,8 213,2 201,5 395,0 338,3 745,7 -9,8 -14,7 16,8
Tulos ennen veroja 150,1 186,0 193,0 336,1 310,9 925,9 -22,2 -19,3 8,1
Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä 164,1 175,3 168,4 339,4 289,4 627,0 -2,6 -6,4 17,3
Tilikauden tulos 136,0 155,9 159,9 291,9 262,0 769,3 -14,9 -12,8 11,4
                   
Investoinnit 85,4 57,3 75,3 142,7 188,1 400,4 13,4 49,0 -24,1
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset ilman kertaluonteisia eriä 140,1 135,4 127,4 275,5 254,2 529,4 10,0 3,5 8,4
                   
ROCE ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia, % 10,4 11,4 10,5 11,0 8,3 9,2 -1,0 -8,8 32,5
ROCE ilman kertaluonteisia eriä, % 9,8 12,1 11,0 11,1 9,2 10,3 -10,9 -19,0 20,7
                   
Tulos/osake (EPS) ilman kertaluonteisia eriä, EUR 0,21 0,22 0,22 0,43 0,37 0,79 -4,5 -4,5 16,2
Tulos/osake, EUR 0,17 0,20 0,20 0,37 0,33 0,97 -15,0 -15,0 12,1
Kassatulos/osake (CEPS) ilman kertaluonteisia eriä, EUR 0,39 0,39 0,38 0,78 0,69 1,46 2,6 0,0 13,0
CEPS, EUR 0,35 0,39 0,33 0,74 0,63 1,33 6,1 -10,3 17,5
                   
Oman pääoman tuotto (ROE), % 8,6 9,9 11,9 9,3 9,8 13,5 -27,7 -13,1 -5,1
Velkaantumisaste 0,41 0,38 0,49 0,41 0,49 0,39 -16,3 7,9 -16,3
Oma pääoma/osake, EUR 7,90 8,01 6,92 7,90 6,92 7,87 14,2 -1,4 14,2
Omavaraisuusaste, % 48,5 48,1 44,8 48,5 44,8 48,0 8,3 0,8 8,3
                   
Henkilöstö keskimäärin 27 019 26 323 28 040 26 623 27 670 27 383 -3,6 2,6 -3,8
Osakkeiden keskimääräinen määrä (milj.)                  
 kausittainen 788,6 788,6 788,6 788,6 788,6 788,6 0,0 0,0 0,0
 kumulatiivinen 788,6 788,6 788,6 788,6 788,6 788,6 0,0 0,0 0,0
 kumulatiivinen,
 laimennettu
788,6 788,6 788,6 788,6 788,6 788,6 0,0 0,0 0,0

Kertaluonteiset erät ovat poikkeuksellisia eriä, jotka eivät liity normaaliin liiketoimintaan. Tyypillisimpiä kertaluonteisia eriä ovat omaisuuden myyntivoitot, ylimääräiset omaisuusarvojen alaskirjaukset tai alaskirjausten palautus, toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvat varaukset sekä sakot ja korvaukset. Yksittäinen kertaluonteinen erä kerrotaan normaalisti erikseen, mikäli sen tulosvaikutus on yli sentin osakkeelta.
Käyvän arvon muutokset sisältävät osakesidonnaiset kannustinjärjestelmät, synteettiset optiot netotettuina toteutuneilla ja avoimilla suojauksilla, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen sekä osakkuusyritysten biologisen, etupäässä metsäomaisuuteen liittyvän omaisuuden uudelleenarvostuksen.

Liikevoiton täsmäytyslaskelma

Milj. EUR 4–6/11 1–3/11 4–6/10 2010 1–6/11 1–6/10 Muutos %
4–6/11–
4–6/10
Muutos %
4–6/11–
1–3/11
Muutos %
1–6/11–
1–6/10
Toiminnan tulos ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia 217,5 232,9 202,4 687,1 450,4 307,6 7,5 -6,6 46,4
Osakkuusyritykset, operatiivinen, ilman käyvän arvon muutoksia 10,8 15,1 10,5 67,0 25,9 24,7 2,9 -28,5 4,9
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia 228,3 248,0 212,9 754,1 476,3 332,3 7,2 -7,9 43,3
Käyvän arvon muutokset -11,9 16,4 11,2 92,5 4,5 34,1 -206,3 -172,6 -86,8
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 216,4 264,4 224,1 846,6 480,8 366,4 -3,4 -18,2 31,2
Kertaluonteiset erät -31,7 -27,2 -8,5 180,2 -58,9 -27,4 -272,9 -16,5 -115,0
Liiketulos (IFRS) 184,7 237,2 215,6 1 026,8 421,9 339,0 -14,3 -22,1 24,5

 

Vuoden 2011 toisen neljänneksen tulos (verrattuna vuoden 2010 toiseen neljännekseen)       

Liiketulos 228 milj. euroa ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia oli 15 milj. euroa suurempi kuin edellisvuonna. Liiketulosprosentti on näin ollen 8,1 (7,9).

Hintojen nousu paikallisissa valuutoissa ja hyvä tuotejakauma kasvattivat liiketulosta 239 milj. euroa. Paperin ja kartongin tuotantoa rajoitettiin 6 % (8 %) ja sahatavaran tuotantoa 3 % (5 %).

Kuitupuun, kemikaalien, keräyspaperin, sellun ja tukkien kustannukset olivat edellisvuotta suuremmat, mutta tuottavuuden parannukset ja kustannussäästötoimet korvasivat osittain kustannusten nousun. Muuttuvien kustannusten nousun kokonaisnettovaikutus paikallisissa valuutoissa oli 128 milj. euroa negatiivinen.

Valuuttakurssien vaikutus liikevaihtoon ja kustannuksiin oli 48 milj. euroa negatiivinen suojausten jälkeen.

Volyymien vähentymisellä oli liiketulokseen 32 milj. euron negatiivinen vaikutus pääasiassa heikentyneen sellutaseen ja huoltoseisokkien vuoksi.

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli 11 (11) milj. euroa, josta Tornatorin ja Bergvik Skogin osuudet olivat suurimmat.

Konserni kirjasi vuoden 2011 toisen neljänneksen liiketulostasolla negatiivisia kertaluonteisia eriä nettona 32 milj. euroa. Tämä johtui 12.7.2011 julkistetuista suunnitelmista koskien uudelleenjärjestelytoimia ja tehokkuuden parantamistoimenpiteitä.

Nettorahoituserät olivat -35 (-23) milj. euroa. Nettokorkokustannukset nousivat 24 milj. eurosta 28 milj. euroon. Nettovaluuttakurssitappiot olivat 1 (voitot 6) milj. euroa ja nettotappio muista rahoituseristä oli 6 (5) milj. euroa.

Konsernin sijoitettu pääoma 30.6.2011 oli 8 839 milj. euroa, jossa on nettomääräistä nousua 636 milj. euroa. Nousu johtui pääasiassa käyttöpääoman 330 milj. euron kasvusta lähinnä puukustannusten optimoinnista ja puun saatavuuden turvaamisesta lyhyellä aikavälillä, 240 milj. euron arvonalentumisen palautuksesta vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä ja PVO-arvostuserän 180 milj. euron kasvusta. 220 milj. euron nousu kumoutui osittain, koska investoinnit olivat poistoihin verrattuna vähäisiä.

Tammi–kesäkuun 2011 tulos (verrattuna tammi–kesäkuuhun 2010)
Liikevaihto kasvoi 556 milj. euroa vuodentakaiseen verrattuna. Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia nousi 144 milj. euroa eli 43 %. Huomattavasti korkeammat myyntihinnat paikallisissa valuutoissa ja hyvä tuotejakauma ylittivät muuttuvien kustannusten nousun vaikutuksen vertailuajankohtaan nähden.

Vuoden 2011 toisen neljänneksen tulos (verrattuna vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen)
Liikevaihto nousi 3 % eli 90 milj. euroa edellisestä neljänneksestä. Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia oli 20 milj. euroa pienempi kuin edellisellä neljänneksellä eli 228 milj. euroa. Kunnossapidon negatiivinen kokonaisvaikutus oli 37 milj. euroa suurempi kuin edellisellä neljänneksellä. Korkeampien myyntihintojen ja volyymien kasvu kumosi muuttuvien kustannusten nousua. Kiinteät kustannukset ilman huoltoseisokkeja pysyivät suotuisina.

Pääomarakenne

Milj. EUR 30.6.2011 31.3.2011 31.12.2010 30.6.2010
Operatiiviset aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 6 289,1 6 394,2 6 445,2 6 068,4
Osakkuusyritykset 1 716,0 1 725,4 1 744,0 1 687,1
Käyttöpääoma 1 653,0 1 530,3 1 399,3 1 323,2
Pitkäaikaiset korottomat erät, netto -450,9 -473,2 -493,9 -519,2
Sidottu pääoma 9 207,2 9 176,7 9 094,6 8 559,5
Verovelat, netto -368,2 -408,6 -429,9 -356,4
Sijoitettu pääoma 8 839,0 8 768,1 8 664,7 8 203,1
         
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 6 229,2 6 318,1 6 202,9 5 457,1
Vähemmistön osuudet 49,1 49,0 51,8 52,7
Korolliset nettovelat 2 560,7 2 401,0 2 410,0 2 698,0
Myytävänä olevat omaisuuserät - - - -4,7
Rahoitus yhteensä 8 839,0 8 768,1 8 664,7 8 203,1


Rahoitus vuoden 2011 toisella neljänneksellä (verrattuna vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen)
Liiketoiminnan rahavirta pysyi hyvänä 207 (163) milj. eurossa, vaikka käyttöpääoma kasvoi pääasiassa ostovelkojen vähenemisestä johtuen. Rahavirta investointien jälkeen oli 122 (106) milj. euroa. Konsernin korolliset nettovelat kasvoivat 160 milj. euroa 2 561 milj. euroon osingonmaksun seurauksena.

Käyttämättömät luotot yhteensä pysyivät muuttumattomina 700 milj. eurossa, ja rahavarat ilman luottolimiittejä pysyivät vahvana 996 milj. eurossa, joka on 112 milj. euroa vähemmän kuin edellisen neljänneksen lopussa. Stora Ensolla on lisäksi käytettävissä erilaisia pitkäaikaisia rahoituslähteitä 600 milj. euroon saakka.

Velkaantumisaste 30.6.2011 oli 0,41 (0,38) osingonmaksun seurauksena.


Stora Enso ilmoitti 4.4.2011 allekirjoittaneensa International Finance Corporationin (IFC) kanssa lainasopimuksen, jolla jatketaan olemassa olevien lainojen maturiteettia 128 miljoonan Yhdysvaltain dollarin lainaosuuden osalta. Lainan maturiteettia jatketaan kolmella vuodella kesäkuuhun 2014.

Rahavirta

Milj. EUR 4–6/11 1–3/11 4–6/10 2010 1–6/11 1–6/10 Muutos %
4–6/11–
4–6/10
Muutos % 4–6/11–
1–3/11
Muutos %
1–6/11–
1–6/10
Liiketulos 184,7 237,2 215,6 1 026,8 421,9 339,0 -14,3 -22,1 24,5
Poistot ja muut ei-kassavaikutteiset erät 182,5 104,6 101,3 172,4 287,1 202,5 80,2 74,5 41,8
Käyttöpääoman muutos -160,0 -178,9 -12,4 -207,1 -338,9 -117,8 n/m 10,6 -187,7
Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat 207,2 162,9 304,5 992,1 370,1 423,7 -32,0 27,2 -12,7
Investoinnit -85,4 -57,3 -75,3 -400,4 -142,7 -188,1 -13,4 -49,0 24,1
Rahavirta investointien jälkeen 121,8 105,6 229,2 591,7 227,4 235,6 -46,9 15,3 -3,5


Investoinnit tammi–kesäkuussa 2011
Vuoden 2011 ensimmäisen puoliskon investoinnit olivat yhteensä 143 milj. euroa, mikä on 52 % saman jakson poistoista. Konsernin koko vuoden 2011 investointiennuste on muuttunut aiemmasta 550 milj. eurosta noin 500 milj. euroon. Tämä ei vaikuta strategisten hankkeiden ajoituksiin. Vuotuiset poistot tulevat olemaan noin 570 milj. euroa vuonna 2011. Oman pääoman ehtoiset sijoitukset Montes del Plata ‑yhteisyritykseen Uruguayssa tulevat olemaan noin 120 milj. euroa. Lähes 80 % investoinneista mukaan lukien oman pääoman ehtoiset sijoitukset kohdennetaan vuonna 2011 hyvän tuoton strategisiin kasvualueisiin.

Vuoden 2011 ensimmäisen puoliskon tärkeimmät hankkeet olivat voimalaitokset.

Lyhyen aikavälin näkymät
Kysyntä (verrattuna vuoden 2010 kolmanteen neljännekseen)
Kysynnän odotetaan pysyvän ennallaan kuluttajapakkauskartongissa, teollisuuspakkauksissa, sanomalehtipaperissa ja päällystetyssä aikakauslehtipaperissa. Päällystämättömän aikakauslehtipaperin ja hienopaperin kysynnän odotetaan heikkenevän. Puutuotteiden kysynnän odotetaan heikkenevän jonkin verran pääasiassa asiakkaiden varastojen kasvun seurauksena. Kuten aiemmin, tuotantoa rajoitetaan tarvittaessa tuloksen ja käyttöpääoman optimoimiseksi.

Hinnat (verrattuna vuoden 2011 toiseen neljännekseen)
Kuluttajapakkauskartongin hintojen odotetaan pysyvän ennallaan, mutta maantieteellisen ja tuotejakauman odotetaan laskevan kartongin keskimääräisiä hintoja. Teollisuuspakkausten hintojen odotetaan pysyvän ennallaan. Sanomalehtipaperin Euroopan laajuiset hinnankorotusneuvottelut ovat parhaillaan käynnissä ja hintojen odotetaan nousevan jonkin verran. Aikakauslehtipaperin hintojen odotetaan nousevan Euroopassa jonkin verran ja hienopaperihintojen pysyvän ennallaan johtuen epäsuotuisesta maantieteellisestä ja tuotejakaumasta. Hienopaperin ilmoitetuilla hinnankorotuksilla ei ole merkittävää vaikutusta kolmannella neljänneksellä, sillä niiden odotetaan tulevan voimaan vasta syyskuussa. Puutuotteiden hintojen odotetaan pysyvän muuttumattomina.

Samoin kuin toisella neljänneksellä, valuuttakursseilla odotetaan olevan negatiivinen vaikutus vuoden 2011 kolmannen neljänneksen tulokseen. Konserni ennakoi koko vuoden 2011 kustannusinflaation ilman sisäisiä toimenpiteitä pysyvän muuttumattomana noin 4 %:ssa. Toimenpiteitä kustannusinflaation hillitsemiseksi jatketaan.

Euroopan talouteen liittyvä epävarmuus kasvaa. Vuoden 2011 kolmannen neljänneksen liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia odotetaan olevan noin vuoden 2011 toisen neljänneksen tasolla.

Segmentit vuoden 2011 toisella neljänneksellä verrattuna vuoden 2010 toiseen neljännekseen

Kuluttajapakkauskartonki
Kuluttajapakkauskartonki valmistaa kaikkia keskeisiä kuluttajapakkauskartonkilaatuja, kuten nestepakkauskartonkia, elintarvikepakkauskartonkia, graafisia kartonkeja sekä taivekartonkia elintarvikkeiden, savukkeiden, lääkkeiden, kosmetiikan ja luksustuotteiden pakkauksiin.


Milj. EUR
4–6/11 1–3/11 4–6/10 2010 1–6/11 1–6/10 Muutos %
4–6/11–4–6/10
Muutos %
4–6/11–
1–3/11
Muutos %
1–6/11–
1–6/10
Liikevaihto 662,2 647,0 586,3 2 314,7 1 309,2 1 109,4 12,9 2,3 18,0
Liiketulos ennen poistoja (EBITDA)* 122,8 134,1 108,9 410,4 256,9 210,5 12,8 -8,4 22,0
Liiketulos* 84,5 95,8 76,9 277,1 180,3 147,4 9,9 -11,8 22,3
 % liikevaihdosta 12,8 14,8 13,1 12,0 13,8 13,3 -2,3 -13,5 3,8
ROOC, %** 22,6 25,7 24,7 21,1 24,3 24,5 -8,5 -12,1 -0,8
Paperin ja kartongin toimitukset,
1 000 t***
627 594 590 2 326 1 221 1 141 6,3 5,6 7,0
Paperin ja kartongin tuotantomäärät, 1 000 t*** 603 645 591 2 367 1 248 1 193 2,0 -6,5 4,6
Markkinasellun toimitukset,
1 000 t
98 120 108 388 218 197 -9,3 -18,3 10,7

* Ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia ** ROOC = 100 % x liiketulos/sidottu pääoma
*** Ilman sellua

·         Stora Enso ottaa merkittävän askeleen uusiutuvissa raaka-aineissa aloittamalla mikrokuitusellun esikaupallisen tuotannon Imatralla. Uudentyyppistä raaka-ainetta käytetään nykyisten ja uusien kuitupohjaisten paperi- ja kartonkituotteiden lisäksi erikoispäällysmateriaalina läpäisemättömyyttä vaativissa pakkauksissa. Lisäksi tuotetta voidaan hyödyntää tulevaisuudessa myös täysin uusissa käyttökohteissa.

 • Stora Enso ilmoitti noin 90 milj. euron investoinnista Skoghallin tehtaaseen Ruotsissa.
 • Stora Enso ja Alucha Recycling Technologies ovat saaneet Euroopan unionin LIFE-ympäristöpalkinnon innovatiivisen kierrätysteknologian kehittämisestä ja siihen liittyvistä investoinneista Stora Enson Barcelonan-tehtaalla.
 • Imatran tehtailla toteutetaan vuotuinen huoltoseisokki vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä.

Kuluttajapakkauskartongin liikevaihto oli 662 milj. euroa, joka oli 13 % suurempi kuin vuoden 2010 toisella neljänneksellä. Liiketulos oli 85 milj. euroa eli 8 milj. euroa suurempi kuin vuoden 2010 toisella neljänneksellä. Myyntihintojen nousu ja jonkin verran suuremmat toimitusmäärät kompensoivat kemikaali- ja kuitukustannusten nousua. Enocellin sellutehtaan huoltoseisokit laskivat sellun toimituksia vuoden 2011 toisella neljänneksellä.

Markkinat

Tuote Markkina Kysyntä 4–6/2011 verrattuna
4–6/2010
Kysyntä 4–6/2011 verrattuna
1–3/2011
Hinta 4–6/2011 verrattuna
4–6/2010
Hinta 4–6/2011 verrattuna
1–3/2011
Kuluttaja-pakkauskartonki Eurooppa jonkin verran vahvempi vakaa korkeampi vakaa

 


Teollisuuspakkaukset

Teollisuuspakkaukset valmistaa aaltopahvipakkauksia ja aaltopahvin raaka-ainetta, hylsyjä ja hylsykartonkia,  paperisäkkejä sekä säkki- ja voimapaperia.


Milj. EUR
4–6/11 1–3/11 4–6/10 2010 1–6/11 1–6/10 Muutos %
4–6/11–4–6/10
Muutos %  
4–6/11–
1–3/11
Muutos %
1–6/11–
1–6/10
Liikevaihto 240,0 243,4 259,2 949,5 483,4 482,4 -7,4 -1,4 0,2
Liiketulos ennen poistoja (EBITDA)* 33,3 32,2 29,5 114,0 65,5 49,5 12,9 3,4 32,3
Liiketulos* 19,5 19,4 17,1 65,5 38,9 24,8 14,0 0,5 56,9
 % liikevaihdosta 8,1 8,0 6,6 6,9 8,0 5,1 22,7 1,3 56,9
ROOC, %** 11,7 12,0 10,9 11,0 11,9 8,3 7,3 -2,5 43,4
Paperin ja kartongin toimitukset, 1 000 t 194 205 247 864 399 473 -21,5 -5,4 -15,6
Paperin ja kartongin tuotantomäärät, 1 000 t 195 206 239 871 401 480 -18,4 -5,3 -16,5
Aaltopahvin toimitukset, milj. m2 242 247 256 1 027 489 506 -5,5 -2,0 -3,4
Aaltopahvin tuotantomäärät, milj. m2 242 249 258 1 033 491 508 -6,2 -2,8 -3,3

* Ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia **ROOC = 100 % x liiketulos/sidottu pääoma

 • Uusi aaltopahvin raaka-ainetta tuottava kone Puolan Ostrołękaan on tilattu.
 • Inpac International ‑yhtiön osto saataneen päätökseen vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä.


Teollisuuspakkausten liikevaihto oli 240 milj. euroa, joka oli 7 % pienempi kuin vuoden 2010 toisella neljänneksellä. Liiketulos oli 20 milj. euroa eli 2 milj. euroa suurempi kuin vuoden 2010 toisella neljänneksellä. Myyntihintojen nousu ylitti aaltopahviraaka-aineen kustannusten nousun. Laminaattipaperiliiketoiminta myytiin heinäkuussa 2010.

Markkinat

Tuote Markkina Kysyntä 4–6/2011 verrattuna
4–6/2010
Kysyntä 4–6/2011 verrattuna
1–3/2011
Hinta 4–6/2011 verrattuna
4–6/2010
Hinta 4–6/2011 verrattuna
1–3/2011
Teollisuus-pakkaukset Eurooppa jonkin verran vahvempi vakaa huomattavasti korkeampi jonkin verran korkeampi


Sanomalehti- ja kirjapaperi
Sanomalehti- ja kirjapaperi tuottaa laajaa valikoimaa sanomalehti- ja erikoissanomalehtipapereita sekä kirja- ja luettelopaperilaatuja.


Milj. EUR
4–6/11 1–3/11 4–6/10 2010 1–6/11 1–6/10 Muutos %
4–6/11–4–6/10
Muutos %
4–6/11–
1–3/11
Muutos %
1–6/11–
1–6/10
Liikevaihto 334,6 314,5 325,1 1 261,6 649,1 612,5 2,9 6,4 6,0
Liiketulos ennen poistoja (EBITDA)* 50,4 45,4 16,1 80,6 95,8 36,4 213,0 11,0 163,2
Liiketulos* 27,5 26,0 -6,6 -10,8 53,5 -8,2 n/m 5,8 n/m
 % liikevaihdosta 8,2 8,3 -2,0 -0,9 8,2 1,3 n/m -1,2 n/m
ROOC, %** 11,6 10,9 -2,5 -1,1 11,4 -1,6 n/m 6,4 n/m
Paperin toimitukset,
1 000 t
585 554 676 2 576 1 139 1 269 -13,5 5,6 -10,2
Paperin tuotantomäärät,
1 000 t
581 558 648 2 554 1 139 1 282 -10,3 4,1 -11,2

* Ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia **ROOC =100 % x liiketulos/sidottu pääoma

 • Paperin laadun parantamiseen tähtäävä investointi Sachsenin tehtaalla Saksassa etenee suunnitellusti ja valmistuu aikataulun mukaan vuoden 2012 toisen neljänneksen loppuun mennessä.
 • Hylten tehtaalla Ruotsissa toteutetaan huoltoseisokki vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä.
 • Teollisuuden varastot olivat pienemmät kuin vuoden 2010 toisella neljänneksellä ja edellisellä neljänneksellä.


Sanomalehti- ja kirjapaperin liikevaihto oli 335 milj. euroa, joka oli 3 % suurempi kuin vuoden 2010 toisella neljänneksellä. Liiketulos oli 28 milj. euroa eli 34 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten korkeampien myyntihintojen ylittäessä muuttuvien kustannusten nousun vaikutuksen. Varkauden tehtaan sanomalehtipaperikoneiden pysyvä sulkeminen vuoden 2010 kolmannen neljänneksen lopussa ja saksalaisen Maxaun tehtaan sanomalehtipaperikoneen pysyvä sulkeminen marraskuun 2010 lopussa vähensivät tuotantomääriä hieman vuodentakaisesta.

Markkinat

Tuote Markkina Kysyntä 4–6/2011 verrattuna
4–6/2010
Kysyntä 4–6/2011 verrattuna
1–3/2011
Hinta 4–6/2011 verrattuna
4–6/2010
Hinta 4–6/2011 verrattuna
1–3/2011
Sanomalehti-paperi Eurooppa jonkin verran vahvempi huomattavasti vahvempi huomattavasti korkeampi vakaa
Sanomalehti-paperi Euroopan ulkopuolinen markkina heikompi jonkin verran vahvempi huomattavasti korkeampi vakaaAikakauslehtipaperi
Aikakauslehtipaperi valmistaa päällystämätöntä aikakauslehtipaperia lähinnä aikakauslehtiin ja mainospainotuotteisiin sekä päällystettyä matta-, silkki- ja kiiltäväpintaista aikakauslehtipaperia erikois- ja yleisaikakauslehtiin, liitteisiin, tuotekuvastoihin ja aikakauslehtien kansiin.


Milj. EUR
4–6/11 1–3/11 4–6/10 2010 1–6/11 1–6/10 Muutos %
4–6/11–4–6/10
Muutos %
4–6/11–1–3/11
Muutos %
1–6/11–1–6/10
Liikevaihto 517,2 482,0 530,2 2 054,2 999,2 965,7 -2,5 7,3 3,5
Liiketulos ennen poistoja (EBITDA)* 58,7 54,3 46,0 191,9 113,0 73,3 27,6 8,1 54,2
Liiketulos* 33,9 28,2 22,0 90,9 62,1 25,9 54,1 20,2 139,8
 % liikevaihdosta 6,6 5,9 4,1 4,4 6,2 2,7 61,0 11,9 129,6
ROOC, %** 10,1 8,4 7,1 7,1 9,2 4,1 42,3 20,2 124,4
Paperin toimitukset, 1 000 t*** 577 503 598 2 396 1 080 1 124 -3,5 14,7 -3,9
Paperin tuotantomäärät, 1 000 t*** 601 558 614 2 398 1 159 1 164 -2,1 7,7 -0,4
Markkinasellun toimitukset,
1 000 t
128 151 145 526 279 272 -11,7 -15,2 2,6

* Ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia ** ROOC = 100 % x liiketulos/sidottu pääoma
*** Ilman sellua

 • Teollisuuden varastot olivat jonkin verran suuremmat kuin vuosi sitten. Edelliseen neljännekseen verrattuna varastot olivat suuremmat päällystetyssä aikakauslehtipaperissa ja merkittävästi suuremmat päällystämättömässä aikakauslehtipaperissa.


Aikakauslehtipaperisegmentin liikevaihto oli 517 milj. euroa, joka oli 3 % pienempi kuin vuoden 2010 toisella neljänneksellä. Tämä johtui pääasiassa sellun toimitusmäärien laskusta. Ruotsalaisen Skutskärin sellutehtaan vuotuinen huoltoseisokki toteutettiin suunnitellusti. Liiketulos oli 34 milj. euroa eli vuodentakaiseen verrattuna 12 milj. euroa suurempi korkeampien hintojen ylittäessä muuttuvien kustannusten nousun vaikutuksen.

Markkinat

Tuote Markkina Kysyntä 4–6/2011 verrattuna
4–6/2010
Kysyntä 4–6/2011 verrattuna
1–3/2011
Hinta 4–6/2011 verrattuna
4–6/2010
Hinta 4–6/2011 verrattuna
1–3/2011
Päällystetty aikakauslehti-paperi Eurooppa jonkin verran vahvempi jonkin verran vahvempi huomattavasti korkeampi vakaa
Päällystetty aikakauslehti-paperi Latinalainen Amerikka huomattavasti vahvempi vakaa huomattavasti korkeampi vakaa
Päällystämätön aikakauslehti-paperi Eurooppa jonkin verran heikompi jonkin verran vahvempi huomattavasti korkeampi vakaa
Päällystämätön aikakauslehti-paperi Kiina huomattavasti vahvempi vakaa jonkin verran korkeampi jonkin verran korkeampi

 

Hienopaperi
Hienopaperi valmistaa korkealaatuisia graafisia ja toimistopapereita painotaloille, kustantamoille, kirjekuorien valmistajille, toimistotarvikevalmistajille sekä paperi- ja toimistotarviketukkureille.


Milj. EUR
4–6/11 1–3/11 4–6/10 2010 1–6/11 1–6/10 Muutos %
4–6/11–4–6/10
Muutos %
4–6/11–
1–3/11
Muutos %
1–6/11–
1–6/10
Liikevaihto 532,2 563,3 554,4 2 125,7 1 095,5 1 028,9 -4,0 -5,5 6,5
Liiketulos ennen poistoja (EBITDA)* 71,5 102,4 101,0 344,5 173,9 163,1 -29,2 -30,2 6,6
Liiketulos* 48,7 79,9 79,4 259,4 128,6 120,9 -38,7 -39,0 6,4
 % liikevaihdosta 9,2 14,2 14,3 12,2 11,7 11,8 -35,7 -35,2 -0,8
ROOC, %** 20,2 33,3 33,5 27,4 26,7 25,6 -39,7 -39,3 4,3
Paperin toimitukset, 1 000 t*** 626 650 687 2 596 1 276 1 310 -8,9 -3,7 -2,6
Paperin tuotantomäärät, 1 000 t*** 650 651 694 2 622 1 301 1 342 -6,3 -0,2 -3,1
Markkinasellun toimitukset,
1 000 t
21 42 25 95 63 53 -16,0 -50,0 18,9

* Ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia ** ROOC = 100 % x liiketulos/sidottu pääoma 
*** Ilman sellua

 • Stora Enso ilmoitti suunnittelevansa hienopaperiliiketoiminnan kilpailukyvyn parantamista uudistamalla toimintoja. Yhteistoimintaneuvottelut ovat käynnissä.
 • Päällystetyn hienopaperin teollisuuden varastot olivat suuremmat kuin vuosi sitten mutta pienemmät kuin edellisellä neljänneksellä.
 • Päällystämättömän hienopaperin teollisuuden varastot olivat huomattavasti suuremmat kuin vuosi sitten ja myös suuremmat kuin edellisellä neljänneksellä.
 • Vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä toteutetaan vuotuiset huoltoseisokit Varkauden ja Oulun tehtailla sekä Suzhoun tehtaalla Kiinassa.

 

Hienopaperin liikevaihto oli 532 milj. euroa, joka oli 4 % pienempi kuin vuoden 2010 toisella neljänneksellä. Liiketulos oli 49 milj. euroa eli 31 milj. euroa pienempi kuin edellisvuonna, kun korkeammat myyntihinnat eivät pystyneet ylittämään muuttuvien kustannusten nousua sekä pienempien toimitusmäärien ja merkittävien kunnossapitokustannusten vaikutusta. Vuotuiset huoltoseisokit Nymöllan tehtaalla Ruotsissa ja Uetersenin tehtaalla Saksassa toteutettiin suunnitellusti.

Markkinat

Tuote Markkina Kysyntä 4–6/2011 verrattuna
4–6/2010
Kysyntä 4–6/2011 verrattuna
1–3/2011
Hinta 4–6/2011 verrattuna
4–6/2010
Hinta 4–6/2011 verrattuna
1–3/2011
Päällystetty hienopaperi Eurooppa huomattavasti heikompi huomattavasti heikompi jonkin verran korkeampi vakaa
Päällystetty hienopaperi Kiina vahvempi vahvempi jonkin verran alhaisempi vakaa
Päällystämätön hienopaperi Eurooppa heikompi heikompi huomattavasti korkeampi vakaa

 

Puutuotteet
Puutuotteet valmistaa puupohjaisia tuotteita rakennus- ja sisustusalojen tarpeisiin sekä kiinteitä biopolttoaineita energiasektoria varten. Kierrätettävät tuotteet valmistetaan uusiutuvista ja korkealaatuisista raaka-aineista, eurooppalaisesta männystä ja kuusesta.


Milj. EUR
4–6/11 1–3/11 4–6/10 2010 1–6/11 1–6/10 Muutos %
4–6/11–4–6/10
Muutos %
4–6/11–
1–3/11
Muutos %
1–6/11–
1–6/10
Liikevaihto 465,4 409,7 422,7 1 588,7 875,1 754,3 10,1 13,6 16,0
Liiketulos ennen poistoja (EBITDA)* 44,7 22,6 39,5 110,7 67,3 54,4 13,2 97,8 23,7
Liiketulos* 35,2 11,8 30,1 70,9 47,0 35,5 16,9 198,3 32,4
 % liikevaihdosta 7,6 2,9 7,1 4,5 5,4 4,7 7,0 162,1 14,9
ROOC, %** 23,9 8,0 20,5 12,3 15,8 12,3 16,6 198,8 28,5
Toimitukset, 1 000 m3 1 379 1 199 1 417 5 057 2 578 2 535 -2,7 15,0 1,7

* Ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia **ROOC = 100 % x liiketulos/sidottu pääoma

 • Stora Enso ilmoitti kesäkuussa 2011 sulkevansa pysyvästi Ruotsissa Kopparforsin sahan ja pellettitehtaan yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena vuoden 2011 loppuun mennessä.
 • Investoinnit rakennuselementtituotantoon Ybbsin sahalla Itävallassa ja Imaveren pellettitehtaaseen Virossa etenevät suunnitellusti. Hankkeen Ybbsin investoinnin odotetaan valmistuvan vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä ja Imaveren pellettitehtaan vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä.
 • Heikentyneen markkinatilanteen seurauksena teollisuuden varastot olivat jonkin verran suuremmat kuin vuoden 2010 toisella neljänneksellä ja edellisellä neljänneksellä.
 • Vuotuisia huoltoseisokkeja toteutetaan useilla sahoilla Pohjoismaissa vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä.
 • Stora Enso ilmoitti 21.7.2011 yhdistetyn lämmön- ja sähköntuotannon investoinnista Zdírecin sahalla Tšekissä.


Puutuotteiden liikevaihto oli 465 milj. euroa, joka oli 10 % suurempi kuin vuoden 2010 toisella neljänneksellä. Liiketulos oli 35 milj. euroa eli 5 milj. enemmän kuin vuotta aiemmin. Raakapuukustannusten nousu pienensi osittain korkeampien myyntihintojen vaikutusta.

Markkinat

Tuote Markkina Kysyntä 4–6/2011 verrattuna
4–6/2010
Kysyntä 4–6/2011 verrattuna
1–3/2011
Hinta 4–6/2011 verrattuna
4–6/2010
Hinta 4–6/2011 verrattuna
1–3/2011
Puutuotteet Eurooppa jonkin verran vahvempi huomattavasti vahvempi jonkin verran korkeampi jonkin verran korkeampi
Puutuotteet Aasia,
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka
huomattavasti heikompi vahvempi vakaa jonkin verran alhaisempi

 

Lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät
Keskeiset lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät talouden epävarmuuden lisääntymiseen.

Energiaherkkyysanalyysi vuodelle 2011: sähkön, öljyn ja muiden fossiilisten polttoaineiden markkinahintojen 10 prosentin nousun välitön vaikutus vuoden 2011 liiketulokseen olisi negatiivinen noin 26 milj. euroa suojausvaikutuksen jälkeen.

Puuraaka-aineen herkkyysanalyysi vuodelle 2011: puun hintojen 10 prosentin nousun välitön vaikutus vuoden 2011 liiketulokseen olisi negatiivinen noin 232 milj. euroa.

Selluherkkyysanalyysi vuodelle 2011: sellun vuotuisten keskihintojen 10 prosentin nousun välitön vaikutus vuoden 2011 liiketulokseen olisi positiivinen noin 54 milj. euroa.

Energian, puuraaka-aineen tai sellun hintojen laskun vaikutus olisi vastakkainen.

Valuuttakurssien herkkyysanalyysi seuraaville 12 kuukaudelle: Yhdysvaltain dollarin arvon 10 prosentin vahvistuminen suhteessa euroon vaikuttaisi välittömästi vuotuiseen liiketulokseen positiivisesti 107 milj. euroa. Ruotsin kruunun vaikutus olisi 82 milj. euroa negatiivinen ja Englannin punnan 54 milj. euroa positiivinen. Valuuttakurssien heikkenemisen vaikutus olisi vastakkainen. Luvut ovat ennen suojausvaikutusta ja olettaen, että ainoastaan yksittäisissä valuuttakursseissa tapahtuu muutoksia.

Veracel
Stora Enso ilmoitti 11.7.2008 liittovaltion tuomarin Brasiliassa antamasta päätöksestä, jonka mukaan Bahian osavaltion Stora Enson Veracel-osakkuusyrityksen toiminnalle myöntämät luvat eivät olleet laillisia. Lisäksi tuomari määräsi Veracelin ryhtymään tiettyihin toimenpiteisiin, kuten luonnonmetsän istuttamiseen osaan Veracelin puuviljelmistä. Yhtiölle määrättiin myös mahdollinen 20 milj. Brasilian realin (9 milj. euron) sakko. Veracel kiistää päätöksen ja on tehnyt siitä valituksen. Veracel toimii täysin kaikkien Brasilian lakien mukaisesti ja on saanut toimivaltaisilta viranomaisilta kaikki tarvittavat ympäristö- ja liiketoimintaluvat teollisuustoiminnoille ja puuviljelmille. Marraskuussa 2008 tuomioistuin lykkäsi päätöksen täytäntöönpanoa. Veracel ei ole kirjannut varauksia uudelleenmetsittämisen tai mahdollisten sakkojen varalle.

Bahian osavaltion tuomari antoi 30.9.2009 väliaikaisen päätöksen, joka määrää Bahian hallintoa olemaan myöntämättä Veracelille uusia istutuslupia Eunápolisin kunnassa. Päätös on vastaus valtionsyyttäjän väitteille, joiden mukaan Veracelin istutukset ylittävät lainmukaiset rajat. Veracel torjuu väitteet. Osavaltion ympäristöviranomaisen laatima dokumentaatio tukee Veracelin asemaa.

Joukkokanteet Yhdysvalloissa
Yhdysvalloissa vuosina 2002 ja 2003 tapahtuneen aikakauslehtipaperimyynnin yhteydessä Stora Enso joutui useiden joukkokanteiden (ja muiden siviilikanteiden) kohteeksi Yhdysvalloissa. Niissä useat eri aikakauslehtipaperin ostajat vaativat vahingonkorvauksia väitetyistä kartellirikkomuksista. Yhdysvaltain liittovaltion tuomioistuin antoi 14.12.2010 ns. summary judgement -päätöksen, jota Stora Enso oli vaatinut suorien ostajien joukkokanteiden hylkäämiseksi. Päätös, josta kantajat ovat valittaneet, merkitsee, että oikeus on tehnyt päätöksen Stora Enson eduksi ja katsonut suorien ostajien joukkokanteiden olevan vailla oikeudellista perustetta. Lisäksi suurin osa epäsuorien ostajien kanteista on hylätty ratkaisulla, joka kuitenkin voidaan ottaa uudelleen käsittelyyn, jos kantajien valitus suorien ostajien tapauksessa menee läpi. Jos valitus ei mene läpi, päätös on myös vahva oikeusperuste kaikkien jäljellä olevien siviiliprosessien lopulliseksi hylkäämiseksi. Stora Enso ei ole tehnyt kyseisille kanteille kirjanpidollisia varauksia.

Oikeudenkäyntimenettely Suomessa
Markkinaoikeus määräsi 3.12.2009 Stora Ensolle seuraamusmaksun kilpailulain rikkomisesta Suomen raakapuumarkkinoilla 1997–2004. Stora Enso ei valittanut päätöksestä.

Metsähallitus käynnisti 31.3.2011 oikeudenkäyntimenettelyn Stora Ensoa, UPM:ää ja Metsäliittoa vastaan. Se vaatii yhteensä 283 miljoonan euron korvauksia vahingoista, joiden väitetään syntyneen kilpailulain rikkomisesta.

Stora Enso kiistää Metsähallituksen kärsineen minkäänlaisia vahinkoja ja puolustaa määrätietoisesti itseään. Stora Enso ei ole tehnyt kanteelle kirjanpidollisia varauksia.

Osakepääoma
Vuosineljänneksen aikana 762 A-osaketta muunnettiin R-osakkeiksi. Osakkeet kirjattiin kaupparekisteriin 16.5.2011.

30.6.2011 Stora Enson liikkeeseen laskettuja A-sarjan osakkeita oli 177 149 022 kappaletta ja R-sarjan osakkeita 612 389 477 kappaletta. Yhtiön omistuksessa ei ollut A-sarjan osakkeita. Yhtiön omistuksessa oli 918 512 R-sarjan osaketta, joiden nimellisarvo oli 1,6 milj. euroa. Omistusosuus vastaa 0,12 % yhtiön osakepääomasta ja 0,04 % äänimäärästä.

Muutokset osakeomistuksissa
Norjan Pankki (Norges Bank, The Central Bank of Norway) lainasi Stora Enson osakkeita, jolloin Norjan Pankin omistamien osakkeiden osuus Stora Enso Oyj:ssä laski väliaikaisesti alle 5 prosenttiin yhtiön osakepääomasta ja osakemäärästä huhtikuussa ja toukokuussa 2011.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 20.4.2011 tehtyjä päätöksiä
Kokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan vuodelta 2010 maksetaan osinkoa 0,25 euroa osakkeelta.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, että hallituksessa on seitsemän jäsentä. Hallitukseen valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyisistä jäsenistä Gunnar Brock, Birgitta Kantola, Mikael Mäkinen, Juha Rantanen, Hans Stråberg, Matti Vuoria ja Marcus Wallenberg. Carla Grasso ei enää asettunut ehdolle hallitukseen.

Stora Enson tilintarkastajaksi valittiin nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, että tilintarkastajan palkkio maksetaan talous- ja tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen nimittää nimitystoimikunta valmistelemaan ehdotuksia liittyen (a) hallituksen jäsenten lukumäärään, (b) hallituksen jäseniin, (c) hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkitsemiseen ja (d) hallituksen valiokuntien puheenjohtajan ja jäsenten palkitsemiseen.

Hallituksen päätökset
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan uudelleen puheenjohtajaksi Gunnar Brockin ja varapuheenjohtajaksi Juha Rantasen.

Birgitta Kantola (puheenjohtaja), Gunnar Brock ja Juha Rantanen jatkavat edelleen talous- ja tarkastusvaliokunnan jäseninä.

Gunnar Brock (puheenjohtaja), Hans Stråberg ja Matti Vuoria jatkavat edelleen palkitsemisvaliokunnan jäseninä.


Tätä katsausta ei ole tilintarkastettu.

Helsingissä 21.7.2011
Stora Enso Oyj
HallitusTilinpäätös

Yleistä
Seuraavassa kuvattua lukuun ottamatta tämä tilintarkastamaton osavuosikatsaus on laadittu osavuosikatsauksia koskevan IAS 34 -standardin ja konsernin vuoden 2010 vuosikertomuksen laskentaperiaatteiden mukaisesti:

Seuraavat standardien ja tulkintojen muutokset otettiin käyttöön 1.1.2011 lähtien, mutta niillä ei ollut vaikutusta konsernin tilinpäätökseen:
 

 • IAS 24 Lähipiiriä koskevat tiedot – uudistettu lähipiirimääritelmä.
 • IFRIC 19 Rahoitusvelkojen kuolettaminen oman pääoman ehtoisilla instrumenteilla vaatii, että yrityksen laskiessa liikkeelle oman pääoman ehtoisia instrumentteja rahoitusvelan kuolettamiseksi on kirjattava tulosvaikutteisesti voitto tai tappio, joka määritetään rahoitusvelan kirjanpitoarvon ja liikkeeseen laskettujen oman pääoman ehtoisten instrumenttien käyvän arvon erotuksena.
 • IFRS-muutokset  – Vuotuisten parannusprosessien aikana pienet ja kiireettömät muutokset kootaan yhteen ja otetaan käyttöön vuoden alussa. Lisäksi IASB on julkaissut muutamia muita pieniä muutoksia, jotka on myös otettu käyttöön vuoden alussa. Nämä 1.1.2011 lähtien voimassa olevat muutokset liittyvät yhdeksään standardiin ja tulkintaan. Niillä ei ollut merkittävää vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Milj. EUR 4–6/11 1–3/11 4–6/10 1–6/11 1–6/10 2010 Muutos %
4–6/11–
4–6/10
Muutos %
4–6/11–
1–3/11
Muutos %
1–6/11–
1–6/10
                   
Liikevaihto 2 817,1 2 726,9 2 692,2 5 544,0 4 988,1 10 296,9 4,6 3,3 11,1
 Liiketoiminnan muut tuotot 57,1 57,0 31,9 114,1 66,2 159,1 79,0 0,2 72,4
 Materiaalit ja palvelut -1 757,2 -1 668,2 -1 641,3 -3 425,4 -3 069,4 -6 391,4 -7,1 -5,3 -11,6
 Toimituskulut ja komissiot -262,5 -257,1 -263,9 -519,6 -489,1 -1 010,1 0,5 -2,1 -6,2
 Henkilöstökulut -370,5 -343,2 -361,8 -713,7 -690,8 -1 375,3 -2,4 -8,0 -3,3
 Liiketoiminnan muut kulut -165,6 -143,3 -148,2 -308,9 -260,2 -482,2 -11,7 -15,6 -18,7
 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 6,4 20,0 14,9 26,4 34,0 112,5 -57,0 -68,0 -22,4
 Poistot ja arvonalentumiset -140,1 -154,9 -108,2 -295,0 -239,8 -282,7 -29,5 9,6 -23,0
Liiketulos 184,7 237,2 215,6 421,9 339,0 1 026,8 -14,3 -22,1 24,5
 Nettorahoituserät -34,6 -51,2 -22,6 -85,8 -28,1 -100,9 -53,1 32,4 -205,3
Tulos ennen veroja 150,1 186,0 193,0 336,1 310,9 925,9 -22,2 -19,3 8,1
 Tuloverot -14,1 -30,1 -33,1 -44,2 -48,9 -156,6 57,4 53,2 9,6
Tilikauden tulos 136,0 155,9 159,9 291,9 262,0 769,3 -14,9 -12,8 11,4
                   
                   
Jakaantuminen:                  
Emoyhtiön omistajille 135,7 155,6 159,1 291,3 260,6 766,0 -14,7 -12,8 11,8
Vähemmistön osuudet 0,3 0,3 0,8 0,6 1,4 3,3 -62,5 0,0 -57,1
  136,0 155,9 159,9 291,9 262,0 769,3 -14,9 -12,8 11,4
                   
Osakekohtainen tulos                  
Tulos/osake, EUR 0,17 0,20 0,20 0,37 0,33 0,97 -15,0 -15,0 12,1
Tulos/osake (laimennettu), EUR 0,17 0,20 0,20 0,37 0,33 0,97 -15,0 -15,0 12,1

 


Konsernin laaja tuloslaskelma

Milj. EUR 4–6/11 1–3/11 4–6/10 1–6/11 1–6/10 2010
             
Tilikauden tulos 136,0 155,9 159,9 291,9 262,0 769,3
             
Muut laajan tuloksen erät            
Etuuspohjaisten järjestelyiden vakuutusmatemaattiset tappiot  -  -  -   -   -  -32,5
Myytävissä olevat rahoitusvarat 29,5 8,1 -28,5 37,6 -45,1 95,9
Valuutta- ja hyödykesuojaukset -60,1 -3,1 -4,8 -63,2 19,1 107,7
Osakkuusyritysten muiden laajan tuloksen erien osuus   3,0 -1,1 3,0 -1,4 9,2
Oman pääoman nettoinvestointien valuuttamuunnon muutokset -21,0 -52,2 112,8 -73,2 257,1 305,6
Vähemmistöosuuksien valuuttamuunnon muutokset 0,3 -1,9 5,0 -1,6 6,1 5,1
Nettosijoituksen suojaukset 11,2 3,5 6,9 14,7 -1,2 -9,8
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvä tulovero 13,0 0,3  -  13,3 -4,7 -13,4
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -27,1 -42,3 90,3 -69,4 229,9 467,8
             
Laaja tulos yhteensä 108,9 113,6 250,2 222,5 491,9 1 237,1
             
Laajan tuloksen jakaantuminen:            
Emoyhtiön omistajille 108,3 115,2 244,4 223,5 484,4 1 228,7
Vähemmistön osuudet 0,6 -1,6 5,8 -1,0 7,5 8,4
  108,9 113,6 250,2 222,5 491,9 1 237,1

 


Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma

Milj. EUR 1–6/11 1–6/10
Liiketoiminnan rahavirta    
Liiketulos 421,9 339,0
Suojaustulos laajasta tuloksesta -63,1 16,9
Ei-kassavaikutteisten erien oikaisut 287,1 202,5
Nettokäyttöpääoman muutos -334,0 -181,3
Liiketoiminnan rahavirrat 311,9 377,1
Maksetut/saadut nettorahoituserät -74,7 48,5
Maksetut tuloverot -73,4 -21,0
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat 163,8 404,6
     
Investointien rahavirta    
Konserniyritysten hankinta 0,1 -5,6
Osakkuusyritysten hankinta -24,9 -13,2
Tuotot aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden ja osakkeiden myynnistä 17,3 13,2
Investoinnit -142,7 -188,1
Pitkäaikaisten saamisten nettomuutos -19,3 5,2
Investointeihin käytetyt nettorahavarat -169,5 -188,5
     
Rahoituksen rahavirta    
Pitkäaikaisten lainojen nostot 18,7 350,5
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -52,4 -708,2
Lyhytaikaisten lainojen muutos 132,2 270,2
Maksetut osingot ja pääoman palautukset -197,2 -157,7
Vähemmistöosuuksien osinko -1,7 -1,3
Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat -100,4 -246,5
     
Rahavarojen nettomuutos -106,1 -30,4
Rahavarat myydyissä yrityksissä  - -0,1
Muuntoerot -1,3 9,0
Nettorahavarat tilikauden alussa 1 103,1 877,0
Nettorahavarat tilikauden lopussa 995,7 855,5
     
Rahavarat tilikauden lopussa 1 025,3 857,5
Pankkitililuotot tilikauden lopussa -29,6 -2,0
Nettorahavarat tilikauden lopussa 995,7 855,5
     
Konserniyritysten hankinta    
Vähemmistön osuudet - 5,6
Omaisuuden käypä arvo - 5,6
Liikearvo -0,1 -
Yritysostot yhteensä -0,1 5,6
     
     
     
Konserniyritysten myynnit    
Rahat ja pankkisaamiset - 0,1
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet - 0,5
Korolliset velat - -0,1
Verovelat - -0,1
Myytyjen yhtiöiden nettovarat - 0,4
Laajan tuloslaskelman myyntivoitot/tappiot - -
Yritysmyynnit yhteensä - 0,4


Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutokset ja liikearvo

Milj. EUR 1–6/11 2010 1–6/10
 Tilanne kauden alussa 5 565,8 5 157,7 5 157,7
 Konserniyritysten hankinta -0,1 7,8 -
 Investoinnit 134,4 377,0 177,4
 Lisäykset biologisiin hyödykkeisiin 8,3 23,4 10,7
 Päästöoikeuksien muutos 24,6 15,7 35,3
 Vähennykset -11,1 -25,1 -19,9
 Konserniyritysten myynnit - -0,8 -0,5
 Poistot ja arvonalentumiset -295,0 -282,7 -239,8
 Muuntoero ja muut -56,3 292,8 210,2
Yhteensä 5 370,6 5 565,8 5 331,1

 

Korolliset lainat

Milj. EUR 30.6.2011 31.12.2010 30.6.2010
Pitkäaikaiset lainat 3 282,5 3 259,2 3 042,6
Lyhytaikaiset lainat 803,1 752,0 1 003,8
  4 085,6 4 011,2 4 046,4
       
  1–6/11 2010 1–6/10
Tilanne kauden alussa 4 011,2 3 936,7 3 936,7
Uusien tytäryritysten velat  - 0,8 -
Myytyjen tytäryritysten velat  - -5,6 -0,1
Lainojen nostot/lyhennykset (netto) 113,5 -111,2 -39,3
Muuntoero ja muut -39,1 190,5 149,1
Yhteensä 4 085,6 4 011,2 4 046,4

 


Lyhennetty konsernin tase

Milj. EUR   30.6.2011 31.12.2010 30.6.2010
         
Varat        
         
Pitkäaikaiset varat        
 Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet O 5 116,8 5 334,3 5 081,5
 Biologiset hyödykkeet O 188,3 190,5 189,0
 Päästöoikeudet O 65,5 41,0 60,6
 Osuudet osakkuusyrityksissä O 1 716,0 1 744,0 1 687,1
 Myytävissä olevat julkisesti noteeratut osakkeet I 80,3 78,7 72,9
 Myytävissä olevat muut osakkeet O 918,5 879,4 737,3
 Pitkäaikaiset lainasaamiset I 145,1 126,5 160,5
 Laskennalliset verosaamiset T 96,9 111,0 150,1
 Muut pitkäaikaiset varat O 47,6 37,2 38,8
    8 375,0 8 542,6 8 177,8
         
Lyhytaikaiset varat        
 Vaihto-omaisuus O 1 609,8 1 474,6 1 363,3
 Verosaamiset T 6,9 1,7 9,2
 Korottomat saamiset O 1 677,8 1 621,8 1 597,4
 Korolliset saamiset I 274,2 285,1 257,5
 Rahavarat I 1 025,3 1 110,9 857,5
    4 594,0 4 494,1 4 084,9
         
Luovutettavat, myytäviksi tarkoitetut varat   - - 33,3
    4 594,0 4 494,1 4 118,2
         
Varat yhteensä   12 969,0 13 036,7 12 296,0
 
Oma pääoma ja velat
       
         
 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   6 229,2 6 202,9 5 457,1
 Vähemmistön osuudet   49,1 51,8 52,7
Oma pääoma yhteensä   6 278,3 6 254,7 5 509,8
         
Pitkäaikaiset velat        
 Työsuhteen päättymisen jälkeisiin etuuksiin liittyvät varaukset O 316,3 320,5 329,5
 Muut varaukset O 145,3 148,6 206,6
 Laskennalliset verovelat T 380,3 422,6 376,7
 Korollinen pitkäaikainen velka I 3 282,5 3 259,2 3 042,6
 Muut pitkäaikaiset velat O 36,9 62,0 21,9
    4 161,3 4 212,9 3 977,3
Lyhytaikaiset velat        
 Korollisten velkojen lyhennyserät I 192,2 303,5 588,8
 Korolliset velat I 610,9 448,5 415,0
 Lyhytaikaiset korottomat velat O 1 634,6 1 697,1 1 637,5
 Verovelat T 91,7 120,0 139,0
    2 529,4 2 569,1 2 780,3
         
Myytäviksi luokiteltuihin varoihin suoraan liittyvät velat   - - 28,6
    2 529,4 2 569,1 2 808,9
         
Velat yhteensä   6 690,7 6 782,0 6 786,2
         
Oma pääoma ja velat yhteensä   12 969,0 13 036,7 12 296,0

O-kirjaimella merkityt erät sisältyvät sidottuun pääomaan. I-kirjaimella merkityt erät sisältyvät korollisiin nettovelkoihin. T-kirjaimella merkityt erät sisältyvät verovelkaan.


 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Milj. EUR Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto ja vara-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Omat osakkeet Vaiheit-taisen han-kinnan uu-delleenar-vostuksen ylijäämä Myytä-vissä olevat rahoitus-varat Valuutta- ja hyödyke-suo-jaukset Valuutta- ja hyödy-kesuojauk
set osak-
kuusyri-tyksissä
Kertyneet muunto-
erot ja nettoinves-tointien suojaukset
Kerty-neet voitto-varat Jakaan-tuminen emoyhtiön omistajille Vähem-mistön osuudet Yhteensä
Oma pääoma 31.12.2009 1 342,2 76,6 2 042,1 -10,2 3,9 684,2 -0,8 -19,0 -194,6 1 199,9 5 124,3 58,2 5 182,5
Tilikauden voitto - - - - - - - - - 260,6 260,6 1,4 262,0
Muut laajan tuloksen erät ennen veroja - - - - - -45,1 19,1 -1,4 255,9 - 228,5 6,1 234,6
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvä tulovero - - - - - 0,6 -5,6 - 0,3 - -4,7 - -4,7
Laaja tulos yhteensä - - - - - -44,5 13,5 -1,4 256,2 260,6 484,4 7,5 491,9
Vuoteen 2009 liittyvät osingot - - - - - - - - - - - -1,3 -1,3
Yritysostot ja -myynnit - - - - - - - - - - - -5,6 -5,6
Vähemmistöosuuden osto - - - - - - - - - 6,1 6,1 -6,1 -
Pääomanpalautus (0,20 EUR / osake) - - -157,7 - - - - - - - -157,7 - -157,7
Siirto kertyneisiin voittovaroihin - - -1 251,3 - - - - - - 1 251,3 - -  -
Oma pääoma 30.6.2010 1 342,2 76,6 633,1 -10,2 3,9 639,7 12,7 -20,4 61,6 2 717,9 5 457,1 52,7 5 509,8
Tilikauden voitto - - - - - - - - - 505,4 505,4 1,9 507,3
Muut laajan tuloksen erät ennen veroja - - - - - 141,0 88,6 10,6 39,9 -32,5 247,6 -1,0 246,6
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvä tulovero - - - - - -0,7 -23,4 - 2,2 13,2 -8,7 - -8,7
Laaja tulos yhteensä - - - - - 140,3 65,2 10,6 42,1 486,1 744,3 0,9 745,2
Vuoteen 2009 liittyvät osingot - - - - - - - - - - - 0,1 0,1
Yritysostot ja -myynnit - - - - - - - - - - - -0,4 -0,4
Vähemmistöosuuden osto - - - - - - - - - 1,5 1,5 -1,5 -
Oma pääoma 31.12.2010 1 342,2 76,6 633,1 -10,2 3,9 780,0 77,9 -9,8 103,7 3 205,5 6 202,9 51,8 6 254,7
Tilikauden voitto - - - - - - - - - 291,3 291,3 0,6 291,9
Muut laajan tuloksen erät ennen veroja - - - - - 37,6 -63,2 3,0 -58,5 - -81,1 -1,6 -82,7
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvä tulovero -  -  - - -  0,4 16,7 - -3,8 - 13,3 - 13,3
Laaja tulos yhteensä - - - - - 38,0 -46,5 3,0 -62,3 291,3 223,5 -1,0 222,5
Maksetut osingot (0,25 euroa/osake) - - - - - - - - - -197,2 -1972 - -197,2
Vuoteen 2010 liittyvät osingot - - - - - - - - - - - -1,7 -1,7
Oma pääoma 30.6.2011 1 342,2 76,6 633,1 -10,2  3,9 818,0 31,4 -6,8 41,4 3 299,6  6 229,2  49,1  6 278,3

Vastuusitoumukset ja ehdolliset velat

Milj. EUR 30.6.2011 31.12.2010 30.6.2010
Omasta puolesta annetut vakuudet      
 Kiinnitykset 7,7 5,2 11,2
Osakkuusyritysten puolesta annetut vakuudet      
 Takaukset 316,1 154,6 182,1
Muiden puolesta annetut vakuudet      
 Takaukset 100,3 108,3 121,4
Muut omat vastuut      
 Leasing-vastuut seuraavien 12 kk:n aikana 32,3 32,3 26,8
 Leasing-vastuut seuraavien 12 kk:n jälkeen 84,0 88,3 73,3
 Eläkevastuut 0,4 0,4 0,1
 Muut vastuut 94,3 94,8  32,7
Yhteensä 635,1  483,9  447,6
       
 Kiinnitykset 7,7  5,2  11,2
 Takaukset 416,4  262,9  303,5
 Leasing-vastuut 116,3  120,6  100,1
 Eläkevastuut 0,4  0,4  0,1
 Muut vastuut 94,3  94,8  32,7
Yhteensä 635,1  483,9  447,6


 

Sitovat ostosopimukset

Milj. EUR  Suunnitellut sopimusmaksut
Toimitustyyppi  Sopimuksia yhteensä  7–12/2011  2012–2013  2014–2015  2016+
  Kuitu 1 514,1 156,3 440,4 418,2 499.2
  Energia 1 953,1 196,7 496,2 405,8 854.4
  Kuljetus 373,3 29,1 93,7 74,8 175.7
  Muut tuotantokustannukset 758,9 57,5 106,2 45,1 550.1
             
             
Investoinnit 218.1 71,6 143,2 3,3 -
Sitoumukset yhteensä 30.6.2011 4 817.5  511,2 1 279,7 947,2 2 079,4


 

Johdannaisten käyvät arvot

Milj. EUR   30.6.2011     31.12.2010 30.6.2010
  Käyvän
arvon
ylittävät
Käyvän
arvon
alittavat
Käyvät arvot,
netto
  Käyvät
arvot,
netto
Käyvät
arvot,
netto
Koronvaihtosopimukset 103,6 -17,4 86,2   135,4 149,6
Korko-optiot - -33,2 -33,2   -35,3 -42,8
Termiinisopimukset 36,4 -18,4 18,0   47,6 98,1
Valuuttaoptiot 43,3 -15,8 27,5   22,1 -30,3
Hyödykesopimukset 20,6 -15,1 5,5   11,6 -5,5
Synteettiset osakevaihtosopimukset (TRS) 1,3 -10,6 -9,3   13,8 -2,3
Yhteensä 205,2 -110,5 94,7   195,2 166,8

 


Johdannaisten nimellisarvot

Milj. EUR 30.6.2011 31.12.2010 30.6.2010
Korkojohdannaiset      
Koronvaihtosopimukset      
 Erääntyy alle 1 vuodessa  81,3  827,5  866,1
 Erääntyy 2–5 vuodessa 1 721,1 2 569,8 1 665,4
 Erääntyy 6–10 vuodessa  200,0  804,7 1 006,1
  2 002,4 4 202,0 3 537,6
Korko-optiot  540,9  601,0  541,7
Yhteensä 2 543,3 4 803,0 4 079,3
       
Valuuttajohdannaiset      
 Termiinisopimukset 2 050,3 2 333,1 2 557,5
 Valuuttaoptiot 2 710,1 2 683,4 2 555,2
Yhteensä 4 760,4 5 016,5 5 112,7
       
Hyödykejohdannaiset      
 Hyödykesopimukset  248,2  297,6  310,8
Yhteensä  248,2  297,6  310,8
       
Optio-ohjelmiin liittyvät suojausinstrumentit      
 Synteettiset osakevaihtosopimukset (TRS)  88,7  83,1  112,7
Yhteensä  88,7  83,1  112,7


 

Liikevaihto segmenteittäin

Milj. EUR 4–6/11 1–3/11 2010 10–12/10 7–9/10 4–6/10 1–3/10
Kuluttajapakkauskartonki 662,2 647,0 2 314,7 611,5 593,8 586,3 523,1
Teollisuuspakkaukset 240,0 243,4 949,5 241,7 225,4 259,2 223,2
Sanomalehti- ja kirjapaperi 334,6 314,5 1 261,6 326,2 322,9 325,1 287,4
Aikakauslehtipaperi 517,2 482,0 2 054,2 547,5 541,0 530,2 435,5
Hienopaperi 532,2 563,3 2 125,7 533,5 563,3 554,4 474,5
Puutuotteet 465,4 409,7 1 588,7 410,3 424,1 422,7 331,6
Muut 703,6 723,3 2 524,6 627,3 623,4 648,6 625,3
Segmenttien välinen liikevaihto -638,1 -656,3 -2 522,1 -612,8 -670,3 -634,3 -604,7
Yhteensä 2 817,1 2 726,9 10 296,9 2 685,2 2 623,6 2 692,2 2 295,9

 


Liiketulos segmenteittäin ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia

Milj. EUR 4–6/11 1–3/11 2010 10–12/10 7–9/10 4–6/10 1–3/10
Kuluttajapakkauskartonki 84,5 95,8 277,1 52,1 77,6 76,9 70,5
Teollisuuspakkaukset 19,5 19,4 65,5 22,0 18,7 17,1 7,7
Sanomalehti- ja kirjapaperi 27,5 26,0 -10,8 -2,7 0,1 -6,6 -1,6
Aikakauslehtipaperi 33,9 28,2 90,9 19,5 45,5 22,0 3,9
Hienopaperi 48,7 79,9 259,4 67,6 70,9 79,4 41,5
Puutuotteet 35,2 11,8 70,9 10,2 25,2 30,1 5,4
Muut -31,8 -28,2 -65,9 -22,3 -4,9 -16,5 -22,2
Liiketulos segmenteittäin ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia 217,5 232,9 687,1 146,4 233,1 202,4 105,2
 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta ilman käyvän arvon muutoksia 10,8 15,1 67,0 20,4  21,9 10,5  14,2
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia* 228,3 248,0 754,1 166,8 255,0 212,9 119,4
 Käyvän arvon muutokset* -11,9 16,4 92,5 41,9 16,5 11,2 22,9
Liiketulos ilman kertaluonteisia 
eriä
216,4 264,4 846,6 208,7 271,5 224,1 142,3
Kertaluonteiset erät -31,7 -27,2 180,2 202,2 5,4 -8,5 -18,9
Liiketulos (IFRS) 184,7 237,2 1 026,8 410,9 276,9 215,6 123,4
Nettorahoituserät -34,6 -51,2 -100,9 -21,7 -51,1 -22,6 -5,5
Tulos ennen veroja ja vähemmistön osuuksia 150,1 186,0 925,9 389,2 225,8 193,0 117,9
Tuloverot -14,1 -30,1 -156,6 -76,2 -31,5 -33,1 -15,8
Tilikauden tulos 136,0 155,9 769,3 313,0 194,3 159,9 102,1

* Käyvän arvon muutokset sisältävät osakesidonnaiset kannustinjärjestelmät, synteettiset optiot netotettuina toteutuneilla ja avoimilla suojauksilla, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen sekä osakkuusyritysten biologisen, etupäässä metsäomaisuuteen liittyvän omaisuuden uudelleenarvostuksen.

 

 

Kertaluonteiset erät segmenteittäin

Milj. EUR 4–6/11 1–3/11 2010 10–12/10 7–9/10 4–6/10 1–3/10
Kuluttajapakkauskartonki -2,2 - 217,4 167,6 49,8 - -
Teollisuuspakkaukset -0,1 - -21,5 -5,0 - -3,3 -13,2
Sanomalehti- ja kirjapaperi -6,2 -1,7 -58,5 -1,1 -44,4 -13,0 -
Aikakauslehtipaperi -2,8 3,4 2,4 -1,1 - 9,2 -5,7
Hienopaperi -20,4 - 68,9 60,4 - 8,5 -
Puutuotteet - -28,9 4,0 1,9 - 0,5 1,6
Muut - - -17,2 -5,2 - -10,4 -1,6
Osakkuusyritykset - - -15,3 -15,3 - - -
Liiketuloksen kertaluonteiset erät -31,7 -27,2 180,2 202,2 5,4 -8,5 -18,9
Verojen kertaluonteiset erät 3,6 7,8 -37,9 -37,9 - - -
Nettovoiton kertaluonteiset erät -28,1 -19,4 142,3 164,3 5,4 -8,5 -18,9

 


Käyvän arvon muutokset* segmenteittäin

Milj. EUR 4–6/11 1–3/11 2010 10–12/10 7–9/10 4–6/10 1–3/10
Kuluttajapakkauskartonki -4,6 - - - - - -
Teollisuuspakkaukset -2,0 - - - - - -
Sanomalehti- ja kirjapaperi -2,9 - - - - - -
Aikakauslehtipaperi -3,5 - - - - - -
Hienopaperi -2,9 - - - - - -
Puutuotteet -1,8 - - - - - -
Muut 10,2 11,5 31,7 -7,1 14,0 6,8 18,0
Osakkuusyritykset -4,4 4,9 60,8 49,0 2,5 4,4 4,9
Liiketuloksen käyvän arvon muutokset -11,9 16,4 92,5 41,9 16,5 11,2 22,9

* Käyvän arvon muutokset sisältävät osakesidonnaiset kannustinjärjestelmät, synteettiset optiot netotettuina toteutuneilla ja avoimilla suojauksilla, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen sekä osakkuusyritysten biologisen, etupäässä metsäomaisuuteen liittyvän omaisuuden uudelleenarvostuksen.

 

Liiketulos segmenteittäin

Milj. EUR 4–6/11 1–3/11 2010 10–12/10 7–9/10 4–6/10 1–3/10
Kuluttajapakkauskartonki 77,7 95,8 494,5 219,7 127,4 76,9 70,5
Teollisuuspakkaukset 17,4 19,4 44,0 17,0 18,7 13,8 -5,5
Sanomalehti- ja kirjapaperi 18,4 24,3 -69,3 -3,8 -44,3 -19,6 -1,6
Aikakauslehtipaperi 27,6 31,6 93,3 18,4 45,5 31,2 -1,8
Hienopaperi 25,4 79,9 328,3 128,0 70,9 87,9 41,5
Puutuotteet 33,4 -17,1 74,9 12,1 25,2 30,6 7,0
Muut -21,6 -16,7 -51,4 -34,6 9,1 -20,1 -5,8
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 6,4 20,0 112,5 54,1  24,4 14,9 19,1
Liiketulos (IFRS) 184,7 237,2 1 026,8 410,9 276,9 215,6 123,4
Nettorahoituserät -34,6 -51,2 -100,9 -21,7 -51,1 -22,6 -5,5
Tulos ennen veroja ja vähemmistön osuuksia 150,1 186,0 925,9 389,2 225,8 193,0 117,9
Tuloverot -14,1 -30,1 -156,6 -76,2 -31,5 -33,1 -15,8
Tilikauden tulos 136,0 155,9 769,3 313,0 194,3 159,9 102,1

 

Osakkuusyritykset tuloslaskelmassa

Milj. EUR 4–6/11 1–3/11 2010 10–12/10 7–9/10 4–6/10 1–3/10
               
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia  10,8   15,1  67,0  20,4  21,9  10,5  14,2
Käyvän arvon muutokset osakkuusyrityksissä -4,4  4,9  60,8  49,0  2,5  4,4  4,9
Osakkuusyrityksiin liittyvät kertaluonteiset erät  -  -  -15,3 -15,3  -  -  -
Osakkuusyritykset liikevoitossa  6,4   20,0  112,5  54,1  24,4  14,9  19,1
Osakkuusyritysten osuus veroista -4,2 -6,5 -40,6 -25,1 -5,6 -5,7 -4,2
Osakkuusyritykset nettotuloksessa  2,2  13,5   71,9  29,0  18,8  9,2  14,9

 

Euron vaihtokurssit

1 euro on Päätöskurssi Keskikurssi
  30.6.2011 31.12.2010 30.6.2011 31.12.2010
SEK 9,1739 8,9655 8,9418 9,5464
USD 1,4453 1,3362 1,4042 1,3272
GBP 0,9026 0,8608 0,8682 0,8583

Transaktioriski ja päävaluuttojen suojaukset 30.6.2011

Milj. EUR USD GBP SEK
Arvioitu vuosittainen liiketoiminnan nettorahavirta 1 070 540 -820
Transaktioriskin suojaukset 30.6.2011 -500 -250 550
Suojausprosentti 30.6.2011 seuraaville 12 kuukaudelle 47 % 46 % 67 %


 

Valuuttakurssimuutosten vaikutus liikevoittoon

Liiketulos: valuuttakurssivaikutus 10 % vahvistuminen Milj. EUR
   
USD 107
SEK -82
GBP 54

Herkkyys perustuu liiketoiminnan nettorahavirtaan seuraavien 12 kuukauden aikana. Laskelmassa ei ole huomioitu valuuttasuojauksia ja siinä oletetaan, että ainoastaan yksittäisissä valuuttakursseissa tapahtuu muutoksia. Valuuttakurssien heikkenemisen vaikutus olisi vastakkainen.

Stora Enson osakkeet

Vaihtomäärä Helsinki Tukholma
  A-osake R-osake A-osake R-osake
Huhtikuu 93 103 81 929 885 187 145 20 690 330
Toukokuu 74 166 92 324 265 138 212 23 451 611
Kesäkuu 92 669 84 707 931 106 496 12 618 947
Yhteensä 259 938 258 962 081 431 853 56 760 888

 

Päätöskurssi Helsinki, EUR Tukholma, SEK
  A-osake R-osake A-osake R-osake
Huhtikuu 8,40 8,14 75,25 72,70
Toukokuu 8,05 7,77 71,80 69,20
Kesäkuu 7,35 7,24 68,10 66,15

 


 


Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

Sijoitetun pääoman tuotto,                                       

ROCE (%)                                                                100 x         Liiketulos

                                                                                                     Sijoitettu pääoma 1) 2)

 

Sidotun pääoman tuotto,                                      100 x         Liiketulos  

ROOC (%)                                                                                  Sidottu pääoma 1) 2)

 

                                                                                          

Oman pääoman tuotto,                                         100 x         Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta – verot

ROE (%)                                                                                     Oma pääoma yhteensä 2)

                                                                                                                   

 

Omavaraisuusaste (%)                                          100 x         Oma pääoma yhteensä

                                                                                                     Taseen loppusumma

                                                                                                                   

 

                                                                                                                   

Korolliset nettovelat                                                                Korolliset velat – korolliset saamiset

 

Velkaantumisaste                                                                      Korolliset nettovelat

                                                                                                     Oma pääoma

                                                                                                                            Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden

Kassatulos/osake                                                                     Tilikauden tulos 3) – poistot ja arvonalentumiset

                                                                                                     Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä

 

Tulos/osake                                                                               Tilikauden tulos 3)

                                                                                                     Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä

                                                                                                    

 

1) Sijoitettu pääoma = sidottu pääoma – nettoverovelka
2) Tilikauden keskiarvo
3) Jakaantuminen emoyhtiön omistajille


Lisätietoja:
Jouko Karvinen, toimitusjohtaja, p. 02046 21410
Markus Rauramo, talousjohtaja, p. 02046 21121
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242
Lauri Peltola, viestintä- ja yritysvastuujohtaja, p. 02046 21380

Stora Enson vuoden 2011 kolmannen neljänneksen tulos julkistetaan 21.10.2011 kello 13.00.

LEHDISTÖTILAISUUS HELSINGISSÄ

Aika: 14.00 paikallista aikaa tänään
Paikka: Stora Enso Oyj
Osoite: Kanavaranta 1
Esittelyt: Jouko Karvinen, toimitusjohtaja
Markus Rauramo, talousjohtaja


Tilaisuus pidetään suomeksi. Kysymyksiä voi esittää Jouko Karviselle ja Markus Rauramolle esityksen jälkeen.


PUHELINKONFERENSSI ANALYYTIKOILLE
Toimitusjohtaja Jouko Karvinen sekä talousjohtaja Markus Rauramo isännöivät tänään klo 16.00 Suomen aikaa puhelinkonferenssin, jota voi seurata myös verkkolähetyksenä (webcast).

Yhteystiedot puhelinkonferenssiin:

Keski-Eurooppa ja Iso-Britannia +44 (0)20 7138 0824
Suomi +358 (0)9 2319 4345
Ruotsi +46 (0)8 5051 3785
USA +1 212 444 0481
Koodi 8948012#


Linkki verkkolähetykseen (webcast) löytyy osoitteesta www.storaenso.com/investorsStora Enso on pakkaus-, paperi- ja puutuoteteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä – rethinker. Kyseenalaistamme toimintaamme ja ajatteluamme ja haemme jatkuvasti uutta tarjotaksemme asiakkaillemme innovatiivisia, uusiutuviin materiaaleihin perustuvia ratkaisuja. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 26 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2010 oli 10,3 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, kuten markkinoiden oletettuun kasvuun ja kehitykseen liittyvät lausumat ja muut kasvu- ja tuottavuusolettamat sekä lausumat, jotka alkavat ilmaisuilla “uskoo”, “olettaa”, “odottaa”, “ennustaa” tai muilla vastaavilla ilmaisuilla, ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja Yhdysvaltain vuoden 1995 Arvopapereita Koskevien Oikeudenkäyntien Uudistamisesta annetun lain (The United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995) tarkoittamalla tavalla. Koska nämä lausumat perustuvat nykyisiin suunnitelmiin, arvioihin ja ennusteisiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että tulokset poikkeavat merkittävästi niitä koskevista arvioista. Tällaisia tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä tekijöitä, jotka saattavat merkittävästi muuttaa tuloksia, voivat muuan muassa olla: (1) toiminnalliset tekijät, kuten jatkuva menestys tuotannollisessa toiminnassa ja siinä saavutettava tehokkuus, jatkuvat saavutukset
tuotekehityksessä, konsernin tavoittelemien asiakkaiden kyky hyväksyä uusia tuotteita ja palveluita, voimassaolevien ja uusien yhteistyösopimusten mukanaan tuoma menestys, muutokset liiketoiminnan strategioissa, kehityssuunnitelmissa tai tavoitteissa, muutokset konsernin patenttien tai muiden tekijänoikeuksien antamassa suojassa sekä pääoman saatavuus hyväksyttävillä ehdoilla; (2) teollisuuden yleiset olosuhteet, kuten tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailun kovuus, konsernin tuotteiden markkinahinnat maailmalla nyt ja tulevaisuudessa sekä niihin liittyvät hintapaineet, raaka-aineiden hintavaihtelut, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne sekä mahdollisten uusien kilpailevien tuotteiden ja teknologioiden kehittäminen kilpailijoiden toimesta; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten talouskasvu konsernin tärkeimmillä markkina-alueilla sekä valuuttakurssi- ja korkotasovaihtelut.

 

 

www.storaenso.com

www.storaenso.com/investors

 

 

STORA ENSO OYJ

Tilaa

Liitteet & linkit