Stora Enson osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2017

Vankka tulos: uusi vaihe muutoksessamme

STORA ENSO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 25.10.2017 klo 9.30

Q3/2017 (verrattuna Q3/2016)

  •  Liikevaihto kasvoi 4,8 % 2 509 (2 393) milj. euroon. Tämä oli jo kolmas perättäinen neljännes, jolloin liikevaihto kasvoi.
  •  Liikevaihto ilman paperiliiketoimintaa kasvoi 11,1 %.
  •  Operatiivinen liiketulos kasvoi 32,4 % 290 (219) milj. euroon. Keskeisiä syitä olivat suotuisat myyntihinnat ja viimeaikaisten strategisten investointien seurauksena kasvaneet volyymit sekä onnistunut kustannushallinta.  
  •  Taseen vahvistuminen jatkui edelleen ja nettovelan suhde operatiiviseen EBITDAan oli 1,8 (2,1). 
  •  Beihain tehtaan ylösajo etenee suunniteltua nopeammin. Kuluttajapakkauskartonkikoneen odotetaan saavuttavan täyden tuotannon vuoden 2018 alkupuoliskolla sekä operatiivisen EBITDAn kannattavuusrajan vuoden   2017 viimeisellä neljänneksellä.
  •  Stora Enso ilmoitti tänään investoivansa 94 miljoonaa euroa uusiutuvien materiaalien kasvun vauhdittamiseen sekä kuluttajapakkauskartongin ja biomateriaalien kilpailukyvyn parantamiseen.

Q1–Q3/2017 (verrattuna Q1–Q3/2016)

• 
Liikevaihto kasvoi 2,3 % ja oli 7 534 (7 364) milj. euroa. Liikevaihto ilman paperiliiketoimintaa kasvoi 9,2 %.
• 
Operatiivinen liiketulos oli 724 (693) milj. euroa ja kasvoi 4,5 % pääasiassa kasvaneiden volyymien ansiosta.

Tunnuslukuja

Milj. euroa Q3/17 Q3/16 Muutos %
  Q3/17–Q3/16
Q2/17 Muutos %
  Q3/17–Q2/17
Q1–Q3/17  Q1–Q3/16 Muutos %
  Q1–Q3/17– Q1–Q3/16
2016
Liikevaihto 2 509 2 393 4,8 % 2 528 -0,8 % 7 534 7 364 2,3 % 9 802
Operatiivinen   EBITDA 410 343 19,5 % 341 20,2 % 1 103 1 061 4,0 % 1 371
Operatiivinen   liiketulos 290 219 32,4 % 219 32,4 % 724 693 4,5 % 884
Operatiivinen   liiketulos, % 11,6 % 9,2 % 8,7 % 9,6 % 9,4 % 9,0 %
Liiketulos   (IFRS) 270 196 37,8 % 205 31,7 % 668 638 4,7 % 783
Tulos   ennen veroja ja ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 244 170 43,5 % 153 59,5 % 588 465 26,5 % 575
Tulos   ennen veroja 224 161 39,1 % 145 54,5 % 533 465 14,6 % 541
Katsauskauden   tulos 191 119 60,5 % 143 33,6 % 441 351 25,6 % 407
Korolliset   nettovelat 2 476 2 899 -14,6 % 2 724 -9,1 % 2 476 2 899 -14,6 % 2 726
Operatiivinen   ROCE 13,9 % 10,1 % 10,3 % 11,4 % 10,6 % 10,2 %
Tulos/osake   (EPS) ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, euroa 0,27 0,17 0,19 0,63 0,48 0,65
Tulos/osake,   euroa 0,24 0,16 0,19 0,57 0,47 0,59
Nettovelan   suhde edellisten 12 kk operatiiviseen EBITDAan 1,8 2,1 2,0 1,8 2,1 2,0
Henkilöstö   keskimäärin 27 001  26 819  0,7 %  26 581  1,6 %  26 371  26 372  0,0 %  26 269 

Stora Enson toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström kommentoi vuoden 2017 kolmannen neljänneksen tulosta:
”Tällä neljänneksellä olemme vaihtaneet rytmiä muutoksessamme uusiutuvien materiaalien kasvuyhtiöksi. Voin tyytyväisenä ilmoittaa, että liikevaihto kasvoi jo kolmannella perättäisellä neljänneksellä, ja tällä kertaa kasvua oli lähes 5 %. Keskeisessä osassa tässä kehityksessä oli Kiinan, Varkauden ja Murów’n muutoshankkeiden vakaa edistyminen. Myönteistä vaikutusta oli myös suotuisalla hintakehityksellä. Merkillepantavaa on, että liikevaihto ilman paperiliiketoimintaa kasvoi yli 11 %.

Operatiivinen liiketulos nousi yli 32 % 290 milj. euroon. Tärkeimpiä syitä tähän olivat suotuisat myyntihinnat, strategisten investointien ansiosta kasvaneet volyymit sekä tehokas kustannusten hallinta. Taseen vahvistuminen jatkui edelleen, ja nettovelan suhde operatiiviseen EBITDAan oli 1,8 (2,1).

Muutoshankkeista saadaan edelleen hyviä tuloksia, ja ne vahvistavat osaltaan vankkaa asemaamme biotalouden toimijana. Beihain tehtaan ylösajo etenee edelleen suunniteltua nopeammin ja tällä neljänneksellä tuotettiin 105 000 (52 000) tonnia kuluttajapakkauskartonkia. Olen myös tyytyväinen siihen, että Varkauden kraftlaineritehtaalla on päästy laskennalliseen operatiivisen EBITDAn tavoitetasoon. Tehtaan odotetaan pääsevän täysiin tuotantolukuihin tämän vuoden viimeisellä neljänneksellä. Toinen merkittävä muutos on China Packaging ‑yksikön kääntyminen kasvu-uralle. Yksikön toimitukset ovat kasvaneet samalla, kun toimintaa on kehitetty.

Ilmoitimme tänään kahdesta merkittävästä investoinnista Suomessa. Investoidessamme tehtaisiimme Suomessa odotamme, että maan vientiteollisuuden kansainvälinen kilpailukyky pystytään turvaamaan ja sitä voidaan jatkossa parantaa edelleen.

Investoimme 52 milj. euroa liukosellukapasiteettimme kasvattamiseen Enocellin tehtaalla 150 000 tonnin vuosikapasiteetista aina 430 000 tonniin saakka. Stora Enson liukosellua hyödynnetään tekstiiliteollisuuden käyttämien viskoosikuitujen tuotannossa. Se on uusiutuva raaka-aine, jolla voidaan korvata öljypohjaisia materiaaleja, kuten polyesteriä.

Investoimme myös 42 milj. euroa kemihierteen (CTMP) tuotanto- ja kuivauskapasiteetin kasvattamiseen Imatran tehtaalla. Tämä parantaa kilpailukykyämme nestepakkauskartongeissa ja elintarvikepakkauksissa käytettävässä kartongissa sekä antaa meille mahdollisuuden edetä mikrokuitusellun (MFC) kaupallistamispyrkimyksissämme. Mikrokuitusellusta saadaan entistä kevyempiä ja kestävämpiä pakkauksia, joissa tarvitaan vähemmän raaka-ainetta. Investoinnit lisäävät kilpailukykyämme ja edistävät kestävää kasvua.

On todella hienoa, että sijoituimme erinomaisesti Tukholman kauppakorkeakoulun MISUM-keskuksen (Mistra Center for Sustainable Markets) tekemässä tutkimuksessa. Siinä selvitettiin, miten Ruotsin suurimmat yritykset kertoivat vastuullisuustavoitteistaan, niiden toteuttamisesta ja arvioinnista.

Haluan jälleen kiittää asiakkaitamme hyvästä yhteistyöstä, työntekijöitämme sitoutumisesta ja sijoittajiamme luottamuksesta.”

Näkymät
Vuoden 2017 viimeisen neljänneksen liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman korkeampi kuin vuoden 2017 kolmannen neljänneksen 2 509 milj. euroa. Operatiivisen liiketuloksen odotetaan olevan jonkin verran alhaisempi tai jopa pysyvän samalla tasolla kuin vuoden 2017 kolmannen neljänneksen 290 milj. euroa. Arvio vuoden 2017 viimeisen neljänneksen operatiivisesta liiketuloksesta sisältää Beihain toimintojen ylösajon negatiivisen 7 milj. euron vaikutuksen.

Kuten aiemmin on ilmoitettu, Beihain tehtaan odotetaan saavuttavan operatiivisen EBITDAn kannattavuusrajan vuoden 2017 viimeisen neljänneksen aikana. Suunniteltujen vuotuisten huoltoseisokkien vaikutuksen arvioidaan olevan noin 10 milj. euroa suurempi kuin kolmannella neljänneksellä, mikä sisältyy edellä esitettyyn arvioon
.

Tänään järjestettävät tilaisuudet

1) Webcast medialle klo 12.00
Stora Enson toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström ja talousjohtaja Seppo Parvi esittelevät tuloksen englanninkielisessä webcast-lähetyksessä, jonka avaa viestintäjohtaja Ulrika Lilja. Lähetystä voi seurata osoitteessa storaenso.videosync.fi/2017-q3-results/register

2) Webcast ja puhelu analyytikoille ja sijoittajille klo 15.00
Analyytikoille ja sijoittajille suunnattu webcast-lähetys ja puhelinkonferenssi järjestetään klo 15.00 Suomen aikaa. Tilaisuudessa puhuvat toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström, talousjohtaja Seppo Parvi ja sijoittajasuhdejohtaja Ulla Paajanen-Sainio. Tilaisuutta voi seurata osoitteessa edge.media-server.com/m6/p/2vnrfvqa

Analyytikot ja sijoittajat, jotka haluavat esittää kysymyksiä, voivat soittaa alla olevaan numeroon. Kaikki osallistujat voivat seurata webcast-lähetystä. Linkit webcast-lähetyksiin löytyvät myös Stora Enson internet-sivuilta:
storaenso.com/investors

Analyytikoille ja sijoittajille suunnatun puhelinkonferenssin tiedot:

Suora lähetys klo 15.00 p. 09 6937 9590
Tunnuskoodi 3750266 Lisätietoja:
Satu Härkönen, viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet, puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 763 8767

Tämä tiedote on tiivistelmä Stora Enson vuoden 2017 tammi–syyskuun osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja se on myös saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa storaenso.com/investors

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja. Tavoitteenamme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja. Työllistämme noin 25 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2016 oli 9,8 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com

STORA ENSO OYJ 

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458


Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen-Sainio
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Tilaa