Stora Ensos delårsrapport januari–september 2017

Fortsatt starkt resultat: Ett betydande steg i företagets transformation

STORA ENSO OYJ INTERIMSRAPPORT 2017-10-25 kl. 9.30 EEST
 

Q3/2017 (jämfört med Q3/2016)

  •  Omsättning: 2 509 MEUR (2 393 MEUR), en ökning med 4,8 % och det tredje kvartalet i följd där omsättningen ökar.
  •  Omsättningen exklusive pappersverksamheten ökade med 11,1 %.
  •  Det operativa rörelseresultatet ökade med 32,4 % till 290 MEUR (219 MEUR). Resultat-förbättringen beror främst på fördelaktiga försäljnings-priser, ökade volymer från de senaste strategiska investeringarna samt en effektiv kostnadskontroll.
  •  Balansräkningen fortsatte att stärkas och kvoten nettoskuld/operativt EBITDA var 1,8 (2,1).
  •  Inkörningen av Beihai-bruket går fortfarande snabbare än planerat. Konsumentkartongmaskinen beräknas nå full produktionskapacitet under första halvåret 2018 och break-even för operativt EBITDA under fjärde kvartalet 2017.
  •  Stora Enso tillkännagav idag investeringar på 94 MEUR för att växa inom förnybara material och öka konkurrenskraften inom konsumentkartong och biomaterial.

Q1–Q3/2017 (jämfört med Q1–Q3/2016)

  •  Omsättning: 7 534 MEUR (7 364 MEUR), en ökning med 2,3 %. Omsättningen, exklusive pappersverksamheten, ökade med 9,2 %.
  •  Det operativa rörelseresultatet ökade med 4,5 % till 724 MEUR (693 MEUR), främst på grund av större volymer.

Nyckeltal

MEUR Q3/17 Q3/16 Förändring %
  Q3/17–
  Q3/16
Q2/17 Förändring %
  Q3/17–
  Q2/17
Q1–Q3/17 Q1–Q3/16 Förändring %
  Q1–Q3/17– Q1–Q3/16
2016
Omsättning 2   509 2   393 4,8   % 2   528 -0,8   % 7   534 7   364 2,3   % 9   802
Operativt EBITDA 410 343 19,5   % 341 20,2   % 1   103 1   061 4,0   % 1   371
Operativt   rörelseresultat 290 219 32,4   % 219 32,4   % 724 693 4,5   % 884
Operativ   rörelsemarginal 11,6   % 9,2   % 8,7   % 9,6   % 9,4   % 9,0   %
Rörelseresultat   (IFRS) 270 196 37,8   % 205 31,7   % 668 638 4,7   % 783
Resultat före   skatt exkl. jämförelsestörande poster 244 170 43,5   % 153 59,5   % 588 465 26,5   % 575
Resultat före   skatt 224 161 39,1   % 145 54,5   % 533 465 14,6   % 541
Periodens   nettoresultat 191 119 60,5   % 143 33,6   % 441 351 25,6   % 407
Räntebärande   nettoskuld 2   476 2   899 -14,6   % 2   724 -9,1   % 2   476 2   899 -14,6   % 2   726
Operativ avkastning   på sysselsatt kapital (ROCE) % 13,9   % 10,1   % 10,3   % 11,4   % 10,6   % 10,2   %
Resultat per   aktie (EPS),
  exklusive jämförelsestörande poster, EUR
0,27 0,17 0,19 0,63 0,48 0,65
Resultat per   aktie (EPS), EUR 0,24 0,16 0,19 0,57 0,47 0,59
Nettoskuld/Operativt   EBITDA senaste
  12 månaderna
1,8 2,1 2,0 1,8 2,1 2,0
Medelantal   anställda 27 001 26   819 0,7 % 26 581 1,6 % 26 371 26 372 0,0 % 26   269

Stora Ensos VD och koncernchef Karl-Henrik Sundström kommenterar resultatet för tredje kvartalet 2017
Under detta kvartal har vi tagit ett avgörande steg i vår transformation till ett tillväxtföretag inom förnybara material. Jag är mycket glad över att för tredje kvartalet i rad kunna säga att omsättningen har ökat, detta kvartal med nästan 5 %. Det beror framför allt på den stabila utvecklingen i våra transformationsprojekt i Kina, Varkaus och Murów. Dessutom har en fördelaktig prisutveckling påverkat positivt. Om vi tittar på försäljningen exklusive papper har omsättningen ökat med över 11 %.

Det operativa rörelseresultatet ökade med över 32 % till 290 MEUR, främst på grund av fördelaktiga försäljningspriser, ökade volymer från strategiska investeringar och effektiv kostnadskontroll. Balansräkningen har fortsatt stärkts och kvoten nettoskuld/operativt EBITDA förbättrades till 1,8 (2,1).

Transformationsprojekten fortsätter att ge resultat och bidrar till att vår position inom bioekonomin stärks. Inkörningen av Beihai-bruket går fortfarande snabbare än beräknat med en produktionsvolym på 105 000 (52 000) ton konsumentkartong under kvartalet. Jag är också nöjd med att vi har nått vårt mål när det gäller operativt EBITDA för kraftlinerbruket i Varkaus. Vi förväntar oss att bruket ska uppnå full produktion under årets fjärde kvartal. Ytterligare något som utvecklats positivt är omsättningen för China Packaging, där vi har sett ökade leveranser och förbättringar i den operativa verksamheten.

I dag kan vi också stolt tillkännage två viktiga investeringar i Finland. Vi fortsätter att investera i Finland, samtidigt som vi förväntar oss att konkurrenskraften hos den finländska exportindustrin säkerställs och vidareutvecklas globalt.

Vi kommer att investera 52 MEUR för att öka vår totala dissolvingmassa-kapacitet från 150 000 ton till 430 000 ton per år vid Enocell-bruket. Dissolvingmassan används till produktion av viskosfibrer för textilindustrin. Det är ett förnybart råmaterial som kan ersätta produkter baserade på fossila råvaror såsom polyester.

Vi kommer också att investera 42 MEUR för att öka vår årliga produktionsvolym och torkkapacitet för kemitermomekanisk massa (CTMP) vid Imatra-bruket. Det kommer att stärka vår konkurrenskraft inom varusegmenten vätske- och livsmedelskartong. Det kommer också att hjälpa oss att ta nästa steg med kommersialiseringen av mikrofibrillär cellulosa (MFC). MFC kan användas till lättare och mer hållbara förpackningar och innebär lägre råvaruförbrukning. Investeringarna kommer att förbättra vår konkurrenskraft och bidra till hållbar tillväxt.

Jag är stolt över att vi har blivit topprankade i en studie som Mistra Center for Sustainable Markets gjort vid Handelshögskolan i Stockholm. Studien har undersökt hur Sveriges största företag informerar om sitt hållbarhetsarbete när det gäller ambitioner, genomförande och utvärdering.

Som alltid vill jag tacka våra kunder för gott affärssamarbete, våra medarbetare för deras engagemang och våra investerare för deras förtroende.

Utsikter
För fjärde kvartalet 2017 väntas omsättningen bli i nivå med eller något högre än tredje kvartalets 2 509 MEUR, och det operativa rörelseresultatet något lägre än eller i nivå med det resultat på 290 MEUR som redovisas för tredje kvartalet 2017. I uppskattningen av det operativa rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2017 ingår en negativ påverkan på 7 MEUR hänförlig till inkörningen av Beihai-bruket.

Som tidigare meddelats förväntas operativt EBITDA för Beihai-bruket nå break-even under fjärde kvartalet 2017. Den negativa effekten från planerade underhållsstopp beräknas bli cirka 10 MEUR högre än för tredje kvartalet 2017 och ingår i ovan nämnda uppskattning.

Webbsänd telekonferenser idag

1) Webbsänd presskonferens klockan 12.00 EEST (11.00 CEST).
Stora Ensos VD Karl-Henrik Sundström och finansdirektör Seppo Parvi presenterar resultatet i en direktsänd webbsänd presskonferens, ledd av kommunikationsdirektör Ulrika Lilja. Webbsändningen hålls på engelska och kan följas på: storaenso.videosync.fi/2017-q3-results/register 

2) Webbsänd telefonkonferens för analytiker och investerare klockan 15.00 EEST (14.00 CEST)
En webbsänd telefonkonferens för analytiker och investerare hålls klockan 15.00 EEST (14.00 CEST). Stora Ensos VD Karl-Henrik Sundström, finanschef Seppo Parvi och chefen för Investor Relations Ulla Paajanen-Sainio kommer att vara värdar för konferensen som kan följas på:
edge.media-server.com/m6/p/2vnrfvqa 

Analytiker och investerare som vill ställa frågor ska vara inloggade på telefonkonferensen (se information nedan). Samtliga deltagare kan följa presentationen via webbsändningen. Länkar till webbsändningarna finns även tillgängliga på Stora Ensos webbplats storaenso.com/investors.

Uppringningsinstruktioner för telefonkonferens för analytiker och investerare:

Direktsändning klockan 15.00 EEST 
Storbritannien +44(0)20 3427 1904 
Finland +358 (0)9 6937 9590 
Sverige +46 (0)8 5033   6539 
USA +1 646 254 3388 
Inloggningskod 3750266 


För ytterligare information, v g kontakta:
 
Carl Norell, presschef Stora Enso Sverige, tel. +46 72 2 410 349

För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen-Sainio, SVP, Investor Relations, tel. +358 40 763 8767

Detta pressmeddelande är en sammanfattning av Stora Ensos delårsrapport januari–september 2017. Den fullständiga rapporten är bifogad till detta pressmeddelande som pdf-fil. Den finns även på företagets webbplats på storaenso.com/investors

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 35 länder och 2016 uppgick omsättningen till 9,8 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper i USA. storaenso.com 

STORA ENSO OYJ 

För ytterligare information, v g kontakta: 
Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2 410 349


För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen-Sainio
SVP, Investor Relations
tel. +358 40 763 8767

Prenumerera

Dokument & länkar