Stora Enson pääomamarkkinapäivä: vakaa suorituskyky, muutosvauhti kiihtyy

Stora Enson pääomamarkkinapäivä pidetään Lontoossa tänään. Tilaisuuden esitykset keskittyvät Stora Enson strategiaan ja suorituskykyyn, sekä biomateriaali- ja puutuoteliiketoimintoihin.

Stora Enson toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström: “Painopisteen siirtäminen pois koneinvestoinneista on saatu lähes valmiiksi ja keskitymme nyt myyntiin ja innovatiivisuuteen. Olemme hiljattain saaneet päätökseen useita suuria investointeja onnistuneesti ja pienennämme investointiemme (ilman investointeja biologisiin hyödykkeisiin) määrää asteittain poistojen tasolle. Investointiennuste vuodelle 2017 on noin 600‒650 milj. euroa sisältäen noin 100 milj. euroa biologisiin hyödykkeisiin.

Toukokuussa 2016 käynnistyneen, Kiinassa sijaitsevan Beihain kuluttajapakkauskartonkitehtaan ylösajo etenee suunniteltua aikataulua nopeammin. Uskomme tehtaan saavuttavan EBITDAn kannattavuusrajan vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä. Varkauden kraftlineritehdas aloitti toimintansa lokakuussa 2015, ja saavutti EBITDAn kannattavuusrajan vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä. Uskomme sen saavuttavan EBIT-kannattavuusrajan vuoden 2017 toisella neljänneksellä.

Liiketoiminnoistamme suurin osa tähtää kasvuun, ja kasvuliiketoimintojemme (Consumer Board, Packaging Solutions, Biomaterials ja Wood Products) liikevaihto kasvaa vakaasti. Paper-divisioonamme strategia on maksimaalisen kassavirran luominen, joka tällä hetkellä on pitkän tähtäimen yläpuolella. Kaikki divisioonamme tuovat osansa kassavirtaan, mikä tukee muutostamme uusiutuvien materiaalien yhtiöksi. Taseemme on vahva ja olemme pystyneet maksamaan vakaan osingon muutosmatkamme aikana.

Tänään pääomamarkkinapäivämme keskittyy kahteen kasvuliiketoimintaamme. Biomaterials-divisioonamme keskittyy vahvistamaan nykyistä selluliiketoimintaa. Sellun kysyntä jatkaa kasvuaan, erityisesti niissä segmenteissä jotka Stora Enso on valinnut strategiassaan. Lisäksi Stora Enso luo uusia alustoja kasvulle investoidessaan puukuitujen erotteluteknologiaan. Esimerkiksi ligniinin käyttö fenolien korvaajana tarjoaa meille suurta potentiaalia ja houkuttelevia marginaaleja.

Wood Products –divisioonamme on muuttunut klassisesta sahatavarantuottajasta innovatiivisten, puupohjaisten ratkaisujen johtavaksi tarjoajaksi. Puisten rakennuskomponettien ja järjestelmien johtavana toimijana olemme hyvässä asemassa kasvua ohjaamassa.”

Stora Enson pääomamarkkinapäivän webcast-lähetystä ja esityksiä voi seurata suorana osoitteessa http://edge.media-server.com/m/p/ddmehd62. Lähetys alkaa klo 15.00 Suomen aikaa.

Lisätietoja:
Liisa Nyyssönen, viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet, puh. 040 544 3491

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 763 8767

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja. Tavoitteenamme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja. Työllistämme noin 26 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli 10,0 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa. storaenso.com 

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Liisa Nyyssönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 544 3491

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen-Sainio
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Tilaa