Stora Enson Profit 2007 -ohjelma aikataulustaan edellä

STORA ENSO OYJ  Pörssitiedote 26.7.2006 KLO 12.45

Stora Enson Profit 2007 -ohjelma aikataulustaan edellä

Stora Enson kannattavuuden parantamisohjelma Profit 2007 etenee 
aikataulustaan edellä ja tulosparannustavoitteen odotetaan 
ylittyvän. Profit 2007 -ohjelman tavoitteena on 300 milj. euron 
vuosittainen tulosparannus ennen veroja vuoden 2007 puolivälistä 
alkaen. Vuoden 2006 toiseen neljännekseen mennessä 
tulosparannustavoitteesta oli saavutettu yhteensä 159 milj. 
euroa. Profit 2007 -ohjelman tulosparannustavoite perustuu 
vuoden 2005 hinta- ja kustannustasoon ja sisältää 
toimeenpanokustannukset.  

Stora Enso käynnisti Profit 2007 -ohjelman huhtikuussa 2005 ja 
julkaisi ohjelmaan liittyvät yksityiskohdat lokakuussa 2005. 
Ohjelman tavoitteena on varmistaa parempi taloudellinen tulos ja 
pitkän aikavälin kilpailukyky Euroopassa. Tärkeimmät 
toimenpiteet tulosparannustavoitteen saavuttamiseksi ovat:

*	Tuotantokustannusten alentaminen
*	Tukitoimintojen ja hallinnon kustannusten alentaminen
*	Myynti- ja tuotantomixin parantaminen

Tuotantokustannukset
Tavoitteena on alentaa vuosittaisia tuotantokustannuksia 160 
milj. euroa. Vuoden 2006 toiseen neljännekseen mennessä tästä 
tavoitteesta oli saavutettu 104 milj. euroa. Tärkeimpiä 
toimenpiteitä tavoitteen saavuttamisessa olivat:  

*	Energiansäästöohjelmat useilla tehtailla
*	Kemiallisen sellun käytön vähentäminen ja 
	valmistusreseptien muutokset
*	Ostotoiminnan tehokkaampi maailmanlaajuinen koordinointi 
*	Kuljetusten tehostaminen

Tämä tavoite todennäköisesti ylitetään vuoden 2007 puoliväliin 
mennessä.

Tukitoimintojen ja hallinnon kustannukset
Tavoitteena on alentaa vuosittaisia tukitoimintojen ja hallinnon 
kustannuksia 120 milj. euroa. Vuoden 2006 toiseen neljännekseen 
mennessä tästä tavoitteesta oli saavutettu 40 milj. euroa. 
Tärkeimpiä toimenpiteitä tavoitteen saavuttamisessa olivat: 

*	Myyntiverkoston uudelleenorganisointi
*	Kuljetusten uudelleenjärjestely
*	Kustannussäästöt informaatioteknologiassa standardisoinnin, 
	konsolidoinnin ja keskitettyjen hankintojen kautta
*	Jaettujen henkilöstö- ja taloushallinnon palveluiden 
	edelleen kehittäminen Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa
*	Hallinnon yhdistäminen useilla tehtailla Suomessa, 
	Ruotsissa ja Saksassa
*	Hienopaperitulosryhmän johdon muutto ja rahoitustoiminnon 
	pääosan siirtäminen Lontoosta Helsinkiin 

Tämä tavoite saavutettaneen jonkin verran myöhemmin kuin vuoden 
2007 puoliväliin mennessä.

Myynti- ja tuotantomix
Myynti- ja tuotantomixin parantamisen osalta 
tulosparannustavoite on 20 milj. euroa. Vuoden 2006 toiseen 
neljännekseen mennessä tavoitteesta oli saavutettu 15 milj. 
euroa:  

*	Parantamalla tuotevalikoimia useilla tehtailla
*	Hallinnoimalla tehokkaammin asiakassuhteita ja 
	jakeluverkkoa

Tämä tavoite todennäköisesti ylitetään vuoden 2007 puoliväliin 
mennessä.

Henkilöstövähennykset
Profit 2007 -ohjelmaan liittyvät henkilöstövähennykset 
koskettavat yhteensä noin 2 000 työntekijää. Tähän mennessä 
henkilöstövähennyksistä on toteutettu 1 245, joista puolet on 
tehdastyöntekijöitä ja puolet toimihenkilöitä. Hieman yli puolet 
näistä työntekijöistä on Pohjoismaissa ja loput muualla 
Euroopassa. 

Lisäksi ainoastaan 90 alun perin arvioiduista 600–700 
mahdollisesta ulkoistamisesta on toteutunut, pääosin Suomessa.  
“Ulkoistaminen ei ole Suomessa edennyt odotusten mukaisesti. 
Ainoastaan muutamissa ammattiliiton kanssa käydyissä 
neuvotteluissa on tähän mennessä päästy yhteisymmärrykseen. Tämä 
on meille pettymys ja tulemme tehostamaan toimenpiteitämme 
saavuttaaksemme alkuperäisen tavoitteemme. Ulkoistamissopimukset 
ovat välttämättömiä, jotta Suomeen voidaan investoida vielä 
tulevaisuudessakin”, sanoo toimitusjohtaja Jukka Härmälä.

Stora Enso tulee raportoimaan Profit 2007 -ohjelman 
edistymisestä puolivuosittain, seuraavan kerran koko vuoden 
tuloksen yhteydessä.   

Tuotantoyksiköiden suorituskyvyn arvioimisohjelma ja seurannan 
alla olevat tehtaat
Stora Enso käynnisti tuotantoyksiköiden suorituskyvyn 
arvioimisohjelman huhtikuussa 2005 ja julkaisi ohjelmaan 
liittyvät yksityiskohdat lokakuussa 2005. Tähän mennessä 
seuraavat toimenpiteet on saatu päätökseen:

*	Allekirjoitettu sopimus Pankakosken tehtaan myymisestä 
	Suomessa (heinäkuu 2006)
*	Allekirjoitettu sopimus Celbin sellutehtaan myymisestä 
	Portugalissa (kesäkuu 2006)
*	Grycksbon tehtaan myynti Ruotsissa (maaliskuu 2006)
*	Linghedin sahan myynti Ruotsissa (maaliskuu 2006)
*	PK3 ja PK 4 tuotannon lakkauttaminen Corbehemin tehtaalla 
	Ranskassa kesäkuun 2006 lopussa. Henkilöstöä vähennetään 
	340 syyskuun 2006 loppuun mennessä ja tämän lisäksi 60 
	vuoden 2006 loppuun mennessä.
*	Päätös PK1:n sulkemisesta Varkauden tehtaalla Suomessa 
	(joulukuu 2006)
*	Hammarbyn tehtaan sulkeminen Ruotsissa (toukokuu 2006)
*	PK31:n sulkeminen Stevens Pointin tehtaalla Yhdysvalloissa 
	(maaliskuu 2006)

Tuotantoyksiköiden arvioimisprosessi etenee aikataulussa ja 
seurannan alla olevien tehtaiden suorituskykyä ja 
yhteensopivuutta konsernin strategiaan arvioidaan edelleen. 
Päätökset tehtaiden tulevaisuudesta julkaistaan viimeistään 
vuoden 2006 kolmannen neljänneksen tulosjulkistuksen yhteydessä. 


Lisätietoja:
Jukka Härmälä, toimitusjohtaja, puh. +358 2046 21404
Hannu Ryöppönen, talousjohtaja, puh. +358 2046 21450
Kari Vainio, viestintäjohtaja, puh. +44 7799 348 197
Keith B Russell, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +44 7775 788 659
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja 
talousviestintä, puh. +358 40 763 8767

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors 

Stora Enso julkaisee toisen neljänneksen tuloksensa klo 13.00 
Suomen aikaa keskiviikkona 26.7.2006. 


Kartta tuotantoyksiköiden suorituskyvyn arvioimisohjelmaan 
liittyvistä tehtaista on saatavilla osoitteessa 
http://bmt.storaenso.com/storaensolink.jsp?imageid=press26072006
Kopioi yllä oleva linkki selaimeesi. 

Aiemmat Stora Enson kannattavuuden parantamisohjelmia koskevat 
tiedotteet ovat saatavilla osoitteessa www.storaenso.com/press

- 21.7.2006:  Stora Enso myy Pankankosken tehtaan 
kansainvälisille sijoittajille
- 8.6.2006: Stora Enso myy Celbin sellutehtaan Altrille
- 31.3.2006: Stora Enso sai päätökseen Grycksbon tehtaan myynnin
- 22.3.2006: Stora Enso Timber käynnistää toiminnan Veitsiluodon 
sahalla uudelleen pienemmällä tuotantomäärällä
- 2.3.2006: Stora Enso myy Grycksbon tehtaan ja Linghedin sahan
- 21.12.2005: Stora Enson kannattavuuden parantamisohjelmat 
aikataulustaan edellä
- 27.10.2005: Stora Enso käynnistää kaksi ohjelmaa parantaakseen 
tuloskehitystään
- 23.8.2005: Stora Enso tutkii mahdollisuutta myydä Grycksbon 
tehdas
- 20.6.2005: Stora Enso Timberin yt-neuvottelut Veitsiluodon 
sahalla päätökseen
- 3.5.2005:  Stora Enso Timber aloittaa yt-neuvottelut 
Veitsiluodon sahalla


STORA ENSO OYJp.p.	Jussi Siitonen		Jukka Marttila
	
	

Tilaa