Stora Enson tilinpäätöstiedote 2020

Report this content

STORA ENSO OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 29.1.2021 klo 8.30

Vakaa tulos omien toimenpiteiden ansiosta
Osinkoehdotus 0,30 euroa osakkeelta

Q4/2020 (verrattuna Q4/2019)

  • Liikevaihto laski 10,7 % ja oli 2 154 (2 411) milj. euroa rakenteellisten muutosten ja alhaisempien hintojen ja toimitusten seurauksena.
  • Operatiivinen liiketulos oli 118 (124) milj. euroa. Tehokas kustannustenhallinta kumosi alhaisemman liikevaihdon vaikutusta.
  • Operatiivinen liiketulosprosentti nousi 5,5 %:iin (5,1 %).
  • IFRS-liiketulos laski 289 (680) milj. euroon.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,30 (0,66) euroa, ja osakekohtainen tulos ilman käyvän arvon muutoksia oli 0,09 (0,04) euroa.
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 436 (725) milj. euroa. Rahavirta investointien jälkeen oli 223 (518) milj. euroa.
  • Nettovelan suhde operatiiviseen EBITDAan oli 2,3 (2,0).
  • Operatiivinen ROCE ilman Forest-divisioonaa oli 4,6 % (5,0 %).

Vuosi 2020 (verrattuna 2019)

  • Liikevaihto oli 8 553 (10 055) milj. euroa. Lasku johtui pääasiassa alhaisemmista volyymeista ja hinnoista sekä rakenteellisista muutoksista.
  • Operatiivinen liiketulos oli 650 (1 003) milj. euroa, alhaisemman liikevaihdon vuoksi.

Näkymät vuodelle 2021

Stora Enso palauttaa vuotuiset taloudelliset näkymänsä, vaikka meneillään olevan pandemian aiheuttamien maailmantalouden epävarmuustekijöiden odotetaan jatkuvan vuonna 2021. Mikäli rokotusohjelmat etenevät suunnitellusti ja viruksen leviäminen saadaan hillittyä, talouden odotetaan elpyvän. Siihen asti tuotteidemme kysyntä on edelleen vaihtelevaa.

Operatiivisen liiketuloksen odotetaan olevan korkeampi vuonna 2021 kuin vuonna 2020.

Stora Enso saattaa päätökseen 400 miljoonan euron kannattavuuden turvaamisohjelman vuoden 2021 loppuun mennessä. Kiinteiden ja muuttuvien kustannusten säästöt ovat noin 80 milj. euroa vuonna 2021. Konserni keskittyy edelleen asiakaspalveluun ja rahavirran luomiseen.

Oulun tehtaan muuntamisella arvioidaan olevan noin 20 milj. euron negatiivinen vaikutus Packaging Materials -divisioonan operatiiviseen liiketulokseen vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä. Koko vuoden 2021 osalta negatiivisen vaikutuksen operatiiviseen liiketulokseen arvioidaan olevan noin 45–55 milj. euroa. Tehtaan on määrä saavuttaa suunniteltu kapasiteetti vuoden 2021 toisen neljänneksen loppuun mennessä, kaupallistaa tuotevalikoima vuoden 2021 loppuun mennessä ja saavuttaa operatiivisen EBITDAn kannattavuusrajan vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Tunnuslukuja

Milj. euroa Q4/20 Q4/19 Muutos % Q4/20-Q4/19 Q3/20 Muutos % Q4/20-Q3/20 2020 2019 Muutos % 2020-2019
Liikevaihto 2 154 2 411 -10,7 % 2 079 3,6 % 8 553 10 055 -14,9 %
Operatiivinen EBITDA 274 277 -1,3 % 330 -17,0 %  1 270 1 614 -21,3 %
Operatiivinen liiketulos 118 124 -5,1 % 175 -32,8 % 650 1 003 -35,2 %
Operatiivinen liiketulos, % 5,5 % 5,1% 8,4 % 7,6 % 10,0 %
Liiketulos (IFRS) 289 680 -57,5 % 145 99,1 % 922 1 305 -29,3 %
Tulos ennen veroja, ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ja käyvän arvon muutoksia 88 90 -2,0 % 144 -39,1 % 501 835 -40,0 %
Tulos ennen veroja (IFRS) 260 646 -59,8 % 115 126,3 % 773 1 137 -32,0 %
Katsauskauden tulos (IFRS) 237 519 -54,3 % 86 175,0 % 617 856 -27,9 %
Korolliset nettovelat 2 921 3 209 -9,0 % 3 008 -2,9 % 2 921 3 209 -9,0 %
Operatiivinen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) ilman Forest-divisioonaa % 4,6 % 5,0 % 8,0 % 7,0 % 12,8 %
Tulos/osake ilman käyvän arvon muutoksia, euroa, 0,09 0,04 127,5 % 0,12 -22,2 % 0,45 0,61 -26,7 %
Tulos/osake, euroa 0,30 0,66 -53,9 % 0,11 173,9 % 0,79 1,12 -28,9 %
Nettovelan suhde edellisten 12 kk operatiiviseen EBITDAan 2,3 2,0 2,4 2,3 2,0
Henkilöstö keskimäärin 23 406 25 403 -7,9 % 24 428 -4,2 % 24 455 26 096 -6,3 %
 

Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky kommentoi vuoden 2020 viimeisen neljänneksen tulosta:

"Tarkastellessani ensimmäistä vuottani Stora Enson toimitusjohtajana voin epäröimättä todeta, että vuosi oli vaiherikas. Vuotta leimasi voimakkaasti maailmanlaajuinen pandemia ja maailmantalouden hidastuminen, mutta myös geopoliittinen levottomuus, brexit ja – erityisesti Stora Enson näkökulmasta ensimmäisellä neljänneksellä – lakot Suomessa. Viimeisen vuosineljänneksen päättyessä edelleen epävakaassa ympäristössä olen erittäin tyytyväinen voidessani todeta, että tuloksemme on vakaa ja samalla tasolla vuoden 2019 viimeisen neljänneksen kanssa. Ilman Paper-divisioonaa operatiivinen liiketulos kasvoi ja oli 122 (80) milj. euroa. Liikevaihto kasvoi edelliseltä vuosineljännekseltä, mikä on merkki siitä, että suunta markkinoilla on oikea. Jatkamme edelleen 400 milj. euron säästötavoitteen polulla, ja olemme onnistuneet käyttöpääoman pienentämisessä ennätysalhaiselle tasolle, vahvistaen näin rahavirtaa. Näissä saavutuksissa omilla toimillamme on ollut ratkaiseva merkitys.

Suurin osa liiketoiminnoistamme suoriutui hyvin neljänneksellä, jolla tehtiin paljon kunnossapitoa. Toimeliaisuus markkinoilla lisääntyi, ja niin Packaging Materials- kuin Packaging Solutions -divisioonien hyvä kehitys jatkui. Forest-divisioonan tulos oli vahva ja Wood Products -divisioonan tulos oli kaikkien aikojen toiseksi korkein vuoden viimeisen neljänneksen tulos. Biomaterials-divisioonan liiketoiminnassa on näkyvissä merkkejä hintojen elpymisestä, kun kysynnän ja tarjonnan välinen tasapaino on parantunut ja Kiinan talous jatkaa elpymistään. Kiihtyvä kysynnän rakenteellinen lasku paperiliiketoiminnassa jatkuu, ja on johtanut ylikapasiteettiin ja voimakkaaseen hintapaineeseen. Tästä huolimatta Paper-divisioonan tuottama rahavirta oli hyvä.

Oulun tehtaan muuntaminen kraftlainerin tuotantoon on käynnistymisvaiheessa. Sen uudet tuotteet tulevat vahvistamaan tarjontaamme kasvavassa pakkausliiketoiminnassa. Tämä on merkittävä askel eteenpäin muutoksessamme. Vahvistaaksemme edelleen Stora Enson asemaa korkealaatuisten uusiutuvien pakkausmateriaalien tuottajana olemme myös käynnistäneet kannattavuusselvityksen, jossa tutkitaan mahdollisuutta kasvattaa sellu- ja kartongintuotantokapasiteettia Skoghallin tehtaalla. Lisäksi investoimme 80 milj. euroa Imatran tehtaiden puunkäsittelykapasiteetin modernisointiin. Imatran tehdas on yksi maailman suurimmista nestepakkauskartonkien tuottajista ja palvelee asiakkaita kaikkialla maailmassa. Nämä investoinnit vahvistavat kykyämme tarjota korkealaatuisia ratkaisuja elintarvike-, juoma- ja ylellisyystuotteiden pakkauksiin. Ne ovat myös strategiamme mukaisia: kasvun kiihdyttäminen pakkausliiketoiminnassa antaa mahdollisuuden vastata kasvavaan vastuullisten pakkausten kysyntään kuluttajien keskuudessa.

Ligniini on yksi tärkeimmistä innovaatioalueistamme, kun luomme kasvua uusille sovelluksille. Näitä ovat muun muassa energian varastointi, sidosaineet ja hiilikuidut. Maailman suurimpana ligniinin tuottajana investoimme 14 milj. euroa ligniinin granulointi- ja pakkauslaitoksen rakentamiseen. Pakkaus- ja kuljetuskustannusten vähentämisen lisäksi granuloidun ligniinin käsittely on asiakkaille helpompaa.

Myös metsiemme – uusiutuvan raaka-aineen perustan – oikea arvo on tuotu esiin. Otettuamme käyttöön markkinatransaktioihin perustuvan arvostusmenetelmän pohjoismaiselle metsäomaisuudellemme, koko metsäomaisuutemme arvo on yli 7 mrd. euroa; tässä on kasvua lähes 2 mrd. euroa. Osana aktiivista metsänhoitoa myimme yli 5 000 hehtaaria ydintoimintoihin kuulumatonta metsää noin 90 miljoonalla eurolla. Tämä on selkeä osoitus metsän edustamasta arvosta.

Vuosina 2019 ja 2020 Ruotsin markkinoilla liikkeeseen laskettujen vihreiden joukkovelkakirjojen (Green Bond) jälkeen olen tyytyväinen siitä, että olemme nyt laskeneet liikkeeseen ensimmäisen euromääräisen vihreän joukkovelkakirjalainan. Se herätti markkinoilla suurta kiinnostusta. Näiden järjestelyiden avulla voimme edelleen vahvistaa asemaamme johtavana uusiutuvien materiaalien yhtiönä. Ne sopivat hyvin myös vastuullisen rahoituksen strategiaamme.

Vastuullisuuden ja kiertotalouden edistämisen osalta haluaisin mainita, että olemme yhdistämässä voimia asiakkaamme TetraPakin kanssa tutkiaksemme mahdollisuutta rakentaa uusi kierrätyslinja Puolaan. Tämä lisäisi merkittävästi käytettyjen juomakartonkipakkausten kierrätystä Euroopassa ja auttaisi asiakkaitamme kiertotalouden toteuttamisessa.

Lopuksi: Vuonna 2020 Stora Enson hallitus muutti vuoden 2019 osingonjakoehdotusta koronaviruksen aiheuttaman epävarmuuden vuoksi. Viimeisellä neljänneksellä hallitus päätti toisesta osingonmaksusta. Se maksettiin osakkeenomistajillemme joulukuussa, ja sen myötä vuodelta 2019 osinko oli yhteensä 0,30 euroa osaketta kohti. Tilikauden 2020 osalta hallitus esittää yhtiökokoukselle 0,30 euron osinkoa osaketta kohti. Tämä noudattaa uutta politiikkaamme maksaa puolet osakekohtaisesta tuloksesta ilman käyvän arvon muutoksia osinkona suhdannekierron aikana.

Yhteenvetona sanoisin, että olen ylpeä saavutuksistamme ja siitä, miten työntekijämme eivät ole vain sopeutuneet tilanteeseen, vaan myös ottaneet haasteet vastaan. Olemme päivittäneet strategiamme ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteemme, muovaten liiketoimintaa kiihtyvään kasvuun ja arvon luomiseen sopivaksi. Jatkan innolla valitsemamme suunnan toteuttamista koko Stora Enson tiimin, asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa.

Uusiutuva tulevaisuus kasvaa metsissä.”

Webcast ja puhelu analyytikoille, sijoittajille ja medialle tänään klo 14.30
Analyytikoille, sijoittajille ja medialle suunnattu webcast-lähetys ja puhelinkonferenssi järjestetään klo 14.30 Suomen aikaa. Tilaisuudessa puhuvat toimitusjohtaja Annica Bresky, talousjohtaja Seppo Parvi ja sijoittajasuhdejohtaja Ulla Paajanen. Tilaisuutta voi seurata osoitteessa https://edge.media-server.com/mmc/p/hvatibwr.

Analyytikot ja sijoittajat, jotka haluavat esittää kysymyksiä, voivat soittaa alla olevaan numeroon. Kaikki osallistujat voivat seurata webcast-lähetystä.

Mikäli median edustajat haluavat esittää kysymyksiä osavuosikatsauksen julkaisun jälkeen, pyydämme olemaan yhteydessä viestintäjohtaja Satu Härköseen, puh. 040 832 7458.

Linkki webcast-lähetykseen löytyy myös Stora Enson internet
-sivuilta: storaenso.com/investors


Puhelinkonferenssin tiedot:

 

Suora lähetys klo 14.30

09 23113 291
Tunnuskoodi 5491385
Tallenne +44 (0)3333 009 785
Tunnuskoodi 5491385
 

Puhelinkonferenssin tallenne on saatavilla 5.2.2021 asti. Webcast-lähetyksen tallenne on katsottavissa Stora Enson internet-sivuilla: storaenso.com/en/investors/reports-and-presentations.
 

Tämä tiedote on tiivistelmä Stora Enson vuoden 2020 tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja se on myös saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa storaenso.com/investors.

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja
Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 23 000 henkilöä ja myyntiä yli 50 maahan. Vuonna 2020 liikevaihtomme oli 8,6 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com/investors

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja
Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Tilaa