Stora Enson toimitusjohtaja Jouko Karvinen kommentoi tänään julkistettua kolmannen vuosineljänneksen tulosta:

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.10.2011 klo 13.01

“Kolmas vuosineljännes sujui suunnitelmien mukaisesti. Liiketoiminta-alueet tekivät odotetunlaisen tuloksen, mutta osakkuusyritykset sen sijaan jäivät tavoitteistaan lähinnä valuuttakurssivaikutusten vuoksi.

Arvioimme heinäkuussa taloudellisen epävarmuuden lisääntyvän nopeasti ja katsoimme tarpeelliseksi varautua lyhyen aikavälin eri kysyntävaihtoehtoihin. Kerroimme silloin myös ensimmäisistä merkeistä liittyen kysynnän heikkenemiseen ja varastojen pienentymiseen Hienopaperissa ja Puutuotteissa. Vaikka esimerkiksi päällystetyssä hienopaperimarkkinassa on nähtävissä tasaantumista varastojen pienennyttyä, on selvää, että viimeisen vuosineljänneksen alkaessa niin asiakkaamme kuin myös me tulemme supistamaan varastoja. Meidän osaltamme se tarkoittaa, että tulemme kasvattamaan jo kolmannella vuosineljänneksellä selvästi lisääntyneitä tuotannon rajoituksia. Jos tuotannon rajoitukset edellyttävät lomautuksia, yhteistoimintaneuvotteluiden aloittamisesta ilmoitetaan erikseen.

Kuten ennenkin, päämäärämme nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä on selkeä: säilyttää vahva kassa ja puolustaa katteita aktiivisella kapasiteetinhallinnalla. Lisäksi optimoimme kone- ja laitekapasiteetin käyttöä tekemällä tuotevaihtoja sekä kustannustehokkuutta parantavia toimenpiteitä. Hyvä uutinen on, että alhaisempien kiinteiden kustannusten ansiosta me olemme nyt vahvoissa lähtöasetelmissa verrattuna muutaman vuoden takaiseen tilanteeseen. Olemme lisänneet joustavuuttamme ulkoistuksilla ja muilla keinoilla pystyen siten pienentämään kysynnän heikentymisen tulosvaikutuksia. Tällä kustannusten ja tuotannon parantamisen sekä joustavuuden tiellä myös jatkamme.

Strategiset projektimme – Montes del Platan sellutehdas Uruguayssa, Ostrołękan aaltopahvin raaka-ainetta valmistava kone Puolassa ja uusi ristiinliimattujen puuelementtien valmistuslinja Itävallassa – etenevät kaikki suunnitelmien mukaisesti. Pakkausyhtiö Inpacin kauppa saatiin päätökseen kolmannen vuosineljänneksen aikana. Vahva taseemme ja kassatilanteemme antaa meille vakaan pohjan edetä valitsemillamme kasvualueilla tulevaisuudessa.”

 

Lisätietoja:

Jouko Karvinen, toimitusjohtaja, p. 02046 21410
Lauri Peltola, viestintä- ja yritysvastuujohtaja, p. 02046 21380
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242

 

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

 

Stora Enso on pakkaus-, paperi- ja puutuoteteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä – rethinker. Kyseenalaistamme toimintaamme ja ajatteluamme ja haemme jatkuvasti uutta tarjotaksemme asiakkaillemme innovatiivisia, uusiutuviin materiaaleihin perustuvia ratkaisuja. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 30 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2010 oli 10,3 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

 

STORA ENSO OYJ

Tilaa