Stora Enson vuoden 2021 vuosikertomus julkaistu

Report this content

STORA ENSO OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 10.2.2022 klo 9.30

Stora Enson vuoden 2021 vuosikertomus on julkaistu osoitteessa storaenso.com/annualreport.

Stora Enso julkaisee vuodelta 2021 yhden yhdistetyn raportin, joka sisältää strategian, toimintakertomuksen ja konsernitilinpäätöksen, vastuullisuusraportoinnin, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisen.

Vuosikertomus kertoo strategisten hankkeidemme edistymisestä vuonna 2021 ja siitä, kuinka luomme arvoa uusiutuvien materiaalien yhtiönä. Stora Enso hallinnoi ja raportoi aktiivisesti vastuullisuuteen liittyvistä mahdollisuuksista ja riskeistä sekä yhtiön että yhteiskunnan kannalta. Ilmasto, luonnon monimuotoisuus ja kiertotalous nostetaan strategiaosuudessa esiin keskeisinä tekijöinä pitkän aikavälin liiketoimintastrategiamme toteuttamisessa. Stora Enson ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia käsitellään strategiaa ja vastuullisuusraportointia koskevissa osissa.

Vuosikertomuksen raportointiosio sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja liitteet, Stora Enson aseman pääomamarkkinoilla, verojalanjälkemme, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisen. Virallinen tarkastettu tilinpäätös suomeksi ja ruotsinkielinen käännös ovat ladattavissa osoitteesta storaenso.com/annualreport.

Stora Enso julkaisee vuositilinpäätöksensä European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisesti. Raportin formaatti on Extensible Hypertext Markup Language (xHTML). ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on toimittanut riippumattoman rajoitetun varmuuden antavan varmennusraportin koskien Stora Enson suomenkielistä ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu ISAE 3000 (Revised) -varmennustoimeksiantostandardin mukaisesti. ESEF-tiedostot ovat tämän tiedotteen liitteenä ja ne ovat ladattavissa osoitteesta storaenso.com/annualreport.

Stora Enso raportoi myös Sustainability Accounting Standards Boardin (SASB) standardien mukaisesti. Erityiset vakioindikaattorit, joissa on viitteitä näiden tietojen sijaintiin Stora Enson vuosikertomuksessa, ovat saatavilla verkossa SASB Content Indexissä.

Vuosikertomuksesta ei ole saatavilla painettuja versioita.


Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458
group.communications@storaenso.com

Sijoittajatiedustelut:
Anna-Lena Åström
sijoittajasuhdejohtaja
puh. +46 70 210 7691

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 22 000 henkilöä ja vuonna 2021 liikevaihtomme oli 10,2 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458
group.communications@storaenso.com

Sijoittajatiedustelut:
Anna-Lena Åström
sijoittajasuhdejohtaja
puh. +46 70 210 7691