Stora Enson yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.3.2018 klo 18.35


Stora Enso Oyj:n 28. maaliskuuta 2018 pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi yhtiön tilinpäätöksen ja myönsi yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden vuodelta 2017.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Kokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan vuodelta 2017 maksetaan osinkoa 0,41 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 3.4.2018 on merkitty joko Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai Euroclear Swedenissä rekisteröityjen osakkeiden osalta Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon. Euroclear Sweden AB huolehtii osingon maksusta Euroclear Swedenissä rekisteröidyille osakkeille ja osinko maksetaan Ruotsin kruunuina. Citibank N.A. huolehtii osingon maksusta Citibank N.A:n hallinnoimien ADR-todistusten haltijoille ja osinko maksetaan Yhdysvaltain dollareina.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan osinko maksetaan arviolta 10.4.2018.

Hallituksen jäsenet

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, että hallitukseen valittiin seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyisistä jäsenistä Anne Brunila, Jorma Eloranta, Elisabeth Fleuriot, Hock Goh, Christiane Kuehne, Richard Nilsson, Göran Sandberg sekä Hans Stråberg, ja että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Antti Mäkinen. Yhtiökokous valitsi Jorma Elorannan hallituksen puheenjohtajaksi ja Hans Stråbergin hallituksen varapuheenjohtaksi.


Palkkiot

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen hallituksen jäsenten vuosipalkkioista:

puheenjohtaja  175 000 euroa (2017: 170 000 euroa) 
varapuheenjohtaja  103 000 euroa (2017: 100 000 euroa) 
jäsenet  72 000 euroa (2017: 70 000 euroa) 


Yhtiökokous hyväksyi myös ehdotuksen, että hallituksen jäsenten vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla vuosipalkkiosta hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun Stora Enson R-osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan, ja loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä kun osavuosikatsaus kaudelta 1.1.2018 – 31.3.2018 on julkistettu tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta.

Yhtiökokous vahvisti seuraavat hallituksen valiokuntien jäsenten vuosipalkkiot:

Talous- ja tarkastusvaliokunta

puheenjohtaja              20 600 euroa (2017: 20 000 euroa) 
jäsenet  14 400 euroa (2017: 14 000 euroa) 

Palkitsemisvaliokunta 

puheenjohtaja            10 300 euroa (2017: 10 000 euroa)
jäsenet 6 200 euroa (2017: 6 000 euroa)

Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunta

puheenjohtaja 10 300 euroa (2017: 10 000 euroa)
jäsenet 6 200 euroa (2017: 6 000 euroa)

Tilintarkastaja

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, että tilintarkastajaksi valitaan PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. PricewaterhouseCoopers on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Samuli Perälä. Yhtiökokous päätti myös, että tilintarkastajan palkkio maksetaan talous- ja tarkastuskomitean hyväksymän laskun mukaan.

Stora Enson hallituksen päätökset

Richard Nilsson (puheenjohtaja), Jorma Eloranta, Antti Mäkinen ja Christiane Kuehne valittiin talous- ja tarkastusvaliokunnan jäseniksi.

Jorma Eloranta (puheenjohtaja), Elisabeth Fleuriot ja Hans Stråberg valittiin palkitsemisvaliokunnan jäseniksi.

Anne Brunila (puheenjohtaja), Hock Goh ja Göran Sandberg valittiin vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan jäseniksi.

Lisätietoja:

Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 040 763 8767

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2017 liikevaihtomme oli 10 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Ulla Paajanen-Sainio
sijoittajasuhdejohtaja
p. 040 763 8767

Tilaa